Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Dergi hakkında bilgi.

SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, SÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nce yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergi ekonomi, işletme, uluslar arası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi ve ilgili alanlarda özgün araştırmaya dayanan makaleler ile her sayıya ayrılacak bir bölümde; rapor, derleme, çeviri, konferans notları, kitap tanıtma vb. makale dışı yazılara da yer verecek şekilde planlanmıştır. Dergide yerli ve yabancı bilim adamlarının teorik ve uygulamalı özgün açlışmalarıan yer verilerek Üniversitemizin ve fakültemizin bilimsel faaliyetlerine katkı sağlamak amaçlar arasında yer almaktadır. Diğer taraftan dergi de yayınlanan makaleler ile kamu ve özel sektörün ihtiyaç duygu konularda ilgili sektörlere rehberlik edilmek istenmektedir. Son olarak dergi alanında özgün makalelerle ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı sağlayacaktır.