Volkanik ve Alüvyal Kökenli Topraklarda Mikoriza ve Fosfor Dozu Uygulamalarının Mısır Bitkisinin Gelişimine Etkisi

Bu çalışma, alüvyal ve volkanik kökenli iki farklı toprakta, mikoriza aşılaması ve artan fosfor dozu uygulamalarının mısır bitkisinin gelişimine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Mikoriza aşılanmış ve aşılanmamış konulara fosfor dozları 0, 3, 6 ve 9 kg da-1 P2O5 olarak uygulanmıştır. Çalışma, bölünen bölünmüş parseller deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak sera koşullarında yürütülmüştür. Denemede Kıra dağından alınan volkanik toprak ve çay yatağı kenarından alınan alüvyal toprak kullanılmıştır. Aşılamada mikoriza olarak Mikostar BTH-100 ve mısır bitkisi çeşidi DKC-5783 kullanılmıştır. Mikoriza aşılamasıyla bitki toprak üstü aksam kuru ağırlığı, Fe, Cu, Mn içeriliklerinde istatistiksel açıdan %1 önem seviyesinde farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Fosfor dozu uygulamalarının toprak üstü aksam ağırlığına etkisi istatiksel açıdan önemli bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler:

Mikoriza, mısır, fosfor

The effects of mycorrhizae and phosphorus doses applications on plant growth of maize in volcanic and alluvial origin soils

The objective of this study was to determine the effect of mycorrhizal inoculation and increasing phosphorus doses applications on growth of maize plant on two different types of soil as alluvial and volcanic soils. Phosphorus were applied as P2O5 at the doses of 0, 3, 6 and 9 kg da-1. The study was conducted in green house conditions according to a randomized plot factorial experiment design with three replicates and each application with and without inoculation mycorrhizae. Volcanic soil taken from Mount Kıra and alluvial soil taken from stream bed were used in this research. Mikostar BTH-100 was used as mycorrhizae and DKC-5783 as maize cultivar. With mycorrhizal inoculation differences in terms of the above ground plant dry weight, Fe, Cu, and Mn contents at %1 significance level were determined. The effects of phosphorus doses applications on the above ground plant dry weights were statically significant.

___

AKPINAR, Ç., 2011. Kanola sonrası yetiştirilen II. ürün mısır bitkisine mikoriza aşılamasının verim ve besin elementleri alımına etkisi (Doktora Tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.

ALMACA, A., ALMACA, N. D., SÖYLEMEZ, S. and ORTAŞ., İ. 2013. The effects of mycorrhizalspecies and different doses of phosphorus on pepper (Capsicum annuum L.) yield and development under field conditions. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.11 (3&4): 647-651

BOLAN, N. S., 1991. Acritcal Review on The Role of Mycorrhizal Fungi In Uptake of Phosphorous By Plants. Plants and Soil, 134,53-63.

GEORGE, E., 2000. Nutrient Uptake, Contribitions of Arbuscular Mycorrhizal Fungi to Plant Mineral Nutrition. In: Arbuscular Mycorrhizas: Physiology and Function. Eds. By Kapulnik and D.D. Douds, Jr. Kluwer academic Publishers. London.

GERDEMANN, J. W., 1968. Vesicular-arbuscular mycorrhiza and plant growth. Annual Review of Phytopathology, 6: 397-418

KARACA, H., 2008. Mikoriza ve elementer kükürtün bitki tarafından fosfor alımına etkisi (Doktora Tezi), Çukurova Üniversitesi, Adana

LI, X. L., MARSCHNER, H. and GEORGE, E., 1991. Acquisition of phosphorus and copper by VA-mycorrhizal hyphae and root-to-shoot transport in white clover. Plant and Soil 135, 49-57.

MARSCHNER, H., 1995. Mineral Nutrition of High Plants. Second Edition. Academic Press, London.

MARTİN, F. and SLATER, H., 2007. An evolving host for mycorrhizal research. New Phytologist, Volume 174, Number 2, April 2007, pp. 225-228

MOHAMMED, A., MITRA, B. and KHAN, A.G., 2004. Effects of sheared-root inoculum of Glomus intraradices on wheat grown at different phosphorus levels in the field. Agriculture, Ecosystems and Environment, v.103(1) p.245- 249.

MUKTIYANTA, M, N, A., SAMANHUDI, YUNUS, A., PUJIASMANTO, B, and MINARDI, S., 2018. Effectiveness of cow manure and mycorrhiza on the growth of Soybean. OP Conference Series Earth and Environmental Science 142(1):012065

ORTAŞ, İ., 1998. Toprak ve Bitkide Mikoriza. Workshop. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, Adana.

ORTAŞ, İ. and AKPINAR, C., 2006. Response of Kidney Bean to Arbuscular Mycorrhizal Inoculation and Mycorrhizal Dependency in P and Zn Deficient Soils. Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant, 56:101–109.

ORTAŞ, İ. and AKPINAR, C., 2011. Response of Maize Genotypes to Several Mycorrhizal Inoculums in Terms of Plant Growth, Nutrient Uptake and Spore Production. Journal of Plant Nutrition, 34 (7):970–987.

ORTAŞ, İ and BYKOVA, A., 2018. The Effect of Mycorrhiza Inoculation and Phosphorus Application on Phosphorus Efficiency of Wheat Plants. Communications in Soil Science and Plant Analysis 49(2):1-9 April 2018

SANDERS, F. E. and TINKER, P. B., 1973. Phosphate flow into mycorrhizal roots. Pesticide Sci., 4: 423-442.

SMITH. S. E. and READ, D. J., 1997. Mycorrhizal Symbiosis. Academic Press, London, pp. 453-469

___

Bibtex @konferans bildirisi { sduzfd445765, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2018}, pages = {477 - 483}, title = {Volkanik ve Alüvyal Kökenli Topraklarda Mikoriza ve Fosfor Dozu Uygulamalarının Mısır Bitkisinin Gelişimine Etkisi}, key = {cite}, author = {Almaca, Ahmet and İraz, Kübra Sedef} }
APA Almaca, A. & İraz, K. S. (2018). Volkanik ve Alüvyal Kökenli Topraklarda Mikoriza ve Fosfor Dozu Uygulamalarının Mısır Bitkisinin Gelişimine Etkisi . Ziraat Fakültesi Dergisi , 1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Özel Sayısı , 477-483 .
MLA Almaca, A. , İraz, K. S. "Volkanik ve Alüvyal Kökenli Topraklarda Mikoriza ve Fosfor Dozu Uygulamalarının Mısır Bitkisinin Gelişimine Etkisi" . Ziraat Fakültesi Dergisi (2018 ): 477-483 <
Chicago Almaca, A. , İraz, K. S. "Volkanik ve Alüvyal Kökenli Topraklarda Mikoriza ve Fosfor Dozu Uygulamalarının Mısır Bitkisinin Gelişimine Etkisi". Ziraat Fakültesi Dergisi (2018 ): 477-483
RIS TY - JOUR T1 - Volkanik ve Alüvyal Kökenli Topraklarda Mikoriza ve Fosfor Dozu Uygulamalarının Mısır Bitkisinin Gelişimine Etkisi AU - Ahmet Almaca , Kübra Sedef İraz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 477 EP - 483 VL - IS - SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Volkanik ve Alüvyal Kökenli Topraklarda Mikoriza ve Fosfor Dozu Uygulamalarının Mısır Bitkisinin Gelişimine Etkisi %A Ahmet Almaca , Kübra Sedef İraz %T Volkanik ve Alüvyal Kökenli Topraklarda Mikoriza ve Fosfor Dozu Uygulamalarının Mısır Bitkisinin Gelişimine Etkisi %D 2018 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V %N %R %U
ISNAD Almaca, Ahmet , İraz, Kübra Sedef . "Volkanik ve Alüvyal Kökenli Topraklarda Mikoriza ve Fosfor Dozu Uygulamalarının Mısır Bitkisinin Gelişimine Etkisi". Ziraat Fakültesi Dergisi / (Aralık 2018): 477-483 .
AMA Almaca A. , İraz K. S. Volkanik ve Alüvyal Kökenli Topraklarda Mikoriza ve Fosfor Dozu Uygulamalarının Mısır Bitkisinin Gelişimine Etkisi. ZFD. 2018; 477-483.
Vancouver Almaca A. , İraz K. S. Volkanik ve Alüvyal Kökenli Topraklarda Mikoriza ve Fosfor Dozu Uygulamalarının Mısır Bitkisinin Gelişimine Etkisi. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 477-483.
IEEE A. Almaca ve K. S. İraz , "Volkanik ve Alüvyal Kökenli Topraklarda Mikoriza ve Fosfor Dozu Uygulamalarının Mısır Bitkisinin Gelişimine Etkisi", Ziraat Fakültesi Dergisi, ss. 477-483, Ara. 2018
Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1304-9984
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

17.5b1.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Yarı Kurak Koşullarda Tamamlayıcı Sulamanın Arpada Verim ve Kaliteye Etkisi

Nida YILDIZ, Ali Fuat TARI

Farklı Sulama Rejimleri Altında Yetiştirilen Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Yaprak Alanı Gelişiminin Bazı Matematiksel Büyüme Modelleri İle Karşılaştırılması

Sultan KIYMAZ, Ufuk KARADAVUT, Galip ŞİMŞEK, Kübra SOĞANCI

Antalya Ortalama Sıcaklık Verisinde Gidişlerin Yeni Bir Gidiş Analiz Yöntemi İle Belirlenmesi

Mete ÖZFİDANER, Duygu ŞAPOLYO, Fatih TOPALOĞLU

Yarı Kurak Bölgelerde Farklı Arazi Kullanımlarında Toprak Erozyon Duyarlılığının Belirlenmesi

Sevinç MADENOĞLU, Günay ERPUL

Farklı Taban Suyu Derinlik ve Tuzluluklarının Malç Uygulamaları Altında Toprak Tuzluluğu Değişimlerine Etkilerinin Belirlenmesi

Berkant ÖDEMİŞ, Derya KAZGÖZ CANDEMİR, Kerem KARAZİNCİR

Zeytin Karasuyu, Isıl İşlem Görmüş Solucan Gübresi Ve Çiftlik Gübresi Uygulamalarının Toprak Mikrobiyal Aktivite Değişimlerine Etkisi

Berna KENDİRLİ, Asuman CEYLAN

Karpuzda Kısıntılı Sulamanın Verim ve Su Kullanım Randımanın Etkisi

Gülşen DURAKTEKİN, Yeşim Bozkurt ÇOLAK, Günsu ATAĞ, Mete ÖZFİDANER, Alper BAYDAR, Engin GÖNEN

Kırşehir İlinde Jeotermal Enerji ile Sebze-Meyve Kurutma Tesisinin Mevcut Durumu ve Geliştirilme Olanaklarının Belirlenmesi

Selma BOYACI, Sedat BOYACI, Güldane GÜRDAL

Ayçiçeği Spektral Özelliklerinin Yetişme Dönemi Boyunca Değişiminin Değerlendirilmesi

Emre TUNCA, Eyüp Selim KÖKSAL, Sakine ÇETİN, Nazmi Mert EKİZ, Ufuk ÇOBAN, Hamadou BALDE

Leonardit Uygulamasının Nitrifikasyon ve Nitrat Amonifikasyonu Üzerindeki Etkisi

Hesna Rüveyda AYDIN, Fatih KURAL, Abdullah ARIN, Cennet YAYLACI, Ali COŞKAN