Türkiye’de Kültürü Yapılan Kişniş Populasyonlarının (Coriandrum sativum L.) Elementel Karakterizasyonu

Türkiye’de kültürü yapılan Şemsiyeçiçekliler (Umbelliferae) familyasına ait farklı kişniş populayonlarının mineral içerikleri (makro elementler: Na, K, Ca, Mg ve P; mikro elementler : Fe, Zn, Cu ve Mn; ağır metaller: Al, Ba, Co, Ni, Cr ve Pb) İndüktif Olarak Eşleşmiş Plazma-Optik Emüsyon Spektroskopisi (ICP-OES) ile belirlenmiştir. Kişniş populasyonlarının mineral içeriklerinin arasındaki farklılıklar istatistiki olarak önemli (p<0.01) bulunmuştur. Populasyonlar içerisinde en yüksek fosfor (P)  miktarı  7878.00 ppm ile Muğla populasyonundan elde edilirken en düşük 2969.91 ppm ile Tokat populasyonundan elde edilmiştir. Mikro elementlerden demir (Fe) içeriği en yüksek 435.00 ppm ile Kırşehir populasyonu iken en düşük 42.04 ppm ile Bursa yöresine ait populasyondan elde edilmiştir. Ağır metal içerikleri bakımından da populasyonlara göre en yüksek Alüminyum (Al) içeriği (850.91 ppm) Hatay populasyonundan elde edilmiştir. Bu çalışma ile, farklı kişniş populasyonlarının mineral içerikleri yeni çalışmalara katkı sunması amaçlanmıştır.

The Elemental Characterization of Coriander Populations (Coriandrum Sativum L.) Cultivated in Turkey

Mineral compositions (macro elements, Na, K, Ca, Mg and P; micro elements, Fe, Zn, Cu and Mn; heavy metals, Al, Ba, Co, Ni, Cr and Pb) of different Coriandrum sativum L. populations were determined which were cultivated in Turkey, Umbelliferae family, were determined by ICP-OES. There were significant (p<0.01) differences between  the coriander populations in view of their mineral compositons. In the population, the highest amount of phosphorus (P) was obtained from Muğla population with 7878.00 ppm and the lowest from Tokat population with 2969.91 ppm. The iron (Fe) content of micro elements was highest in the Kırşehir population with 435.00 ppm and the lowest in Bursa population with 42.04 ppm. The highest Al content (850.91 ppm) was obtained from the Hatay population in terms of heavy metal content.  The aim of this research attempts to contribute to knowledge of the mineral contents of different C. sativum populations.

___

Aissaoui, A., Hilaly, J.E., Israili, Z.H., Lyoussi, B., 2008. Acute diuretic effect of continuous intravenous infusion of an aqueous extract of Coriandrum sativum L. in anesthetized rats; Journal of Ethnopharmacology 115 (2008) 89–95.

Başgel, S., Erdemoğlu, S.B., 2006. Determination of mineral and trace elements in some medicinal herbs and their infusions consumed in Turkey; Science of the Total Environment 359 (2006) 82– 89.

Baytop, T.,1994. Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları . 578 s.

Chen, Q., Yao, S., Huang, X., Luo, J., Wang, J., Kong, L., 2009. Supercritical fluid extraction of Coriandrum sativum and subsequent separation of isocoumarins by high-speed counter-current chromatography; Food Chemistry 117 (2009) 504–508.

Eguale, T., Tilahun, G., Debella, A., Feleke, A., Makonnen, E., 2007. In vitro and in vivo anthelmintic activity of crude extracts of Coriandrum sativum against Haemonchus contortus; Journal of Ethnopharmacology 110 (2007) 428–433.

Gupta, K. K., Bhattacharjee, S., Kar, S., Chakrabarty, S., Thakur, P., Bhattacharyya, G., Srivastava, S. C., 2003. Mineral Compositions of Eight Common Spices; Communications in Soil Science and Plant Analysis; Vol. 34, No. 5&6, pp. 681–693.

Kan, Y., Kan, A., Ceyhan, T., Sayar, E., Kartal, M., Altun, L., Aslan, S., Cevheroğlu, Ş., 2005. “Atomıc Absorbtion Spektrometric Analysis of Trigonella foenum- graecum L. Seeds Cultivated in Turkey“, Turkish J Pharm. Sci 2(3) 187-191 (2005).

Kan, Y., 2007. “Konya Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Kişniş (Coriandrum sativum L.)’de Uygulanan Organik ve İnorganik Gübrelerin Verim ve Uçucu Yağ Oranı Üzerine Etkileri“, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 25 (42) 35-42, (2007).

Kan, A., 2012. Chemical and elemental characterization of wheat germ oil (Triticum spp. L.) cultivated in Turkey. African Journal of Agricultural Research, 7(35), 4979-4982, (2012).

Katar, D., Kara, N., Katar, N., 2016. Yields and Quality Performances of Coriander (Coriandrum sativum L.) Genotypes under Different Ecological Conditions. Turkish Journal of Field Crops, 2016, 21(1) 78-86.

Msaada, K., Taarit, M.B., Hosni, K., Hammami, M., Marzouk, B., 2009. Regional and maturational effects on essential oils yields and composition of coriander (Coriandrum sativum L.) fruits; Scientia Horticulturae 122 (2009) 116–124.

Özcan, M. M., 2004. Mineral contents of some plants used as condiments in Turkey; Food Chemistry 84 (2004) 437–440.

Özkutlu, F., Kara, S. M., Sekeroglu, N., 2007. Determination of mineral and trace elements in some spices cultivated in Turkey; Proceedings of The International Symposium on Medicinal and Nutraceutical Plants; Acta Horticulturae: 756; 321-327; 2007.

___

Bibtex @araştırma makalesi { sduzfd451987, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {12}, number = {2}, pages = {110 - 114}, title = {The Elemental Characterization of Coriander Populations (Coriandrum Sativum L.) Cultivated in Turkey}, key = {cite}, author = {Ayran, İrem and Çelık, Sadiye Ayşe and Kan, Asuman} }
APA Ayran, İ. , Çelık, S. A. & Kan, A. (2017). The Elemental Characterization of Coriander Populations (Coriandrum Sativum L.) Cultivated in Turkey . Ziraat Fakültesi Dergisi , 12 (2) , 110-114 .
MLA Ayran, İ. , Çelık, S. A. , Kan, A. "The Elemental Characterization of Coriander Populations (Coriandrum Sativum L.) Cultivated in Turkey" . Ziraat Fakültesi Dergisi 12 (2017 ): 110-114 <
Chicago Ayran, İ. , Çelık, S. A. , Kan, A. "The Elemental Characterization of Coriander Populations (Coriandrum Sativum L.) Cultivated in Turkey". Ziraat Fakültesi Dergisi 12 (2017 ): 110-114
RIS TY - JOUR T1 - The Elemental Characterization of Coriander Populations (Coriandrum Sativum L.) Cultivated in Turkey AU - İrem Ayran , Sadiye Ayşe Çelık , Asuman Kan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 110 EP - 114 VL - 12 IS - 2 SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi The Elemental Characterization of Coriander Populations (Coriandrum Sativum L.) Cultivated in Turkey %A İrem Ayran , Sadiye Ayşe Çelık , Asuman Kan %T The Elemental Characterization of Coriander Populations (Coriandrum Sativum L.) Cultivated in Turkey %D 2017 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V 12 %N 2 %R %U
ISNAD Ayran, İrem , Çelık, Sadiye Ayşe , Kan, Asuman . "The Elemental Characterization of Coriander Populations (Coriandrum Sativum L.) Cultivated in Turkey". Ziraat Fakültesi Dergisi 12 / 2 (Aralık 2017): 110-114 .
AMA Ayran İ. , Çelık S. A. , Kan A. The Elemental Characterization of Coriander Populations (Coriandrum Sativum L.) Cultivated in Turkey. ZFD. 2017; 12(2): 110-114.
Vancouver Ayran İ. , Çelık S. A. , Kan A. The Elemental Characterization of Coriander Populations (Coriandrum Sativum L.) Cultivated in Turkey. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2017; 12(2): 110-114.
IEEE İ. Ayran , S. A. Çelık ve A. Kan , "The Elemental Characterization of Coriander Populations (Coriandrum Sativum L.) Cultivated in Turkey", Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 12, sayı. 2, ss. 110-114, Ara. 2017
Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1304-9984
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

17.4b1.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Alphonse Lavallée Üzüm Çeşidinde Borik Asit Uygulamalarının Bazı Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri

ÖZLEM ARAS AŞCI, ZEHRA BABALIK, TUNHAN DEMİRCİ, NİLGÜN GÖKTÜRK BAYDAR

Sera Gölgelemede Işık Seçici Ağların Kullanımı

Nefise Yasemin TEZCAN, Hazel TAŞPINAR, Servet SELEK

Örtü Altı Koşullarında Yetiştirilen Şeker Mısırı (Zea mays saccharata Sturt.) Çeşitlerinde Uygun Ekim Sıklığının Belirlenmesi

Murat BOZKURT, TAHSİN KARADOĞAN

Bazı Silajlık Mısır (Zea mays) Çeşit ve Çeşit Adaylarının Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Hakan YILDIZ, EMRE İLKER, ALİYE YILDIRIM

Farklı Bitki Sıklıklarının Meryemana Dikeni (Silybum marianum L. Gaertn.) Bitkisinin Yağ Oranı ve Yağ Asitleri Kompozisyonu Üzerine Olan Etkisinin Belirlenmesi

Yusuf ARSLAN, Duran KATAR, İlhan SUBAŞI, Nimet KATAR

Tenebrio molitor L. (Un Kurdu)’ de Büyüme ve Gelişim Karakterlerine Ait Genetik Parametre Tahminleri

ABDULLAH NURİ ÖZSOY, Erman GÜNDOĞDU

Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Buğdaygil Çim Bitkileri ve Karışımlarının Çim Alan Performanslarının Belirlenmesi

Mehmet ALAGÖZ TÜRK, MEVLÜT TÜRK

Defne Bitkisinin Hatay İli Ekonomisindeki Yeri ve Önemi

ARİF SEMERCİ, AHMET DURAN ÇELİK

Influence of Mulch Types on Yield and Quality of Organically Grown Strawberry Cultivars

SEVİNÇ ŞENER, Nurgül FETHİYE TÜREMİŞ

The Elemental Characterization of Coriander Populations (Coriandrum Sativum L.) Cultivated in Turkey

İREM AYRAN, Sadiye Ayşe ÇELIK, ASUMAN KAN