Sakarya İli Taraklı İlçesi Sulama Suyu Kaynaklarının Su Kalitesinin Belirlenmesi

Sakarya ili Taraklı ilçesinde başta fındık olmak üzere elma, üzüm ve armut üretimi yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Çalışmada; bölge üreticilerinin sulamada yoğun bir şekilde kullandıkları 3 farklı su kaynağından (Göynük, Gürleyik ve Kayabaşı dereleri) 2 farklı zamanda sulama dönemi göz önünde bulundurularak su örnekleri alınmıştır.  Alınan su örneklerinde pH, EC, CO3, HCO3, CI, SO4, P, NO3, NH4, Na, K, Ca, Mg, B ve ağır metal (Cd, Cr, Ni, Pb, Cu, Zn, Mn ve Fe) analizleri yapılmıştır. Suların SAR (sodyum adsorbsiyon oranı) analiz sonuçları sınır değerlerle karşılaştırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda sulamada kullanılan su kaynaklarının sulama suyu sınıfı C2S1olarak belirlenmiştir.  Bu kalite sular tuzluluğa karşı duyarlı bitkiler için düşük geçirgenliğe sahip topraklarda tuzluluk zararı meydana getirebilirler. Çalışmanın sonucunda su kaynaklarında herhangi bir ağır metal kirliliğine rastlanmamıştır.

Determination of Water Quality of Irrigation Water Sources in Tarakli District of Sakarya

Apples, grapes and pears, especially hazelnuts are mainly produced in Taraklı District of Sakarya.  In this study, three different water sources which were used extensively for using irrigation purpose  samples (Göynük, Gürleyik ve Kayabaşı) were sampled to by local producers in two sampling time taking into account the irrigation season. Some of the analysis such as pH, EC, CO3, HCO3, CI, SO4, P, NO3, NH4, Na, K, Ca, Mg, B and heavy metals (Cd, Cr, Ni, Pb, Cu, Zn, Mn and Fe) were done in the samples. SAR (sodium adsorption ratio) and analysis result of waters are compared with the limit values. As a result of the irrigation water  analyzes, the water resources were claassified as C2S1 irrigation water. This quality water can produce salinity damage to low permeable soils for sensitive plants. Heavy metal pollution was not found in that irrigation water sources.

___

Aksungur, N. ve Firidin, Ş. 2008. Su Kaynaklarının Kullanımı ve Sürdürülebilirlik. SUMAE Yunus Araştırma Bülteni, 8:2

Ayers, R.S. and Westcot, D.W. 1985. Water Quality for Agriculture, FAO Irrigation and Drainage Paper No. 29, Rome

Ayyıldız, M. 1983. Sulama Suyu Analizleri ve Tuzluluk Problemleri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 879, Ders Kitabı: 224, Ankara.

Çobanoğlu G. 1997. The Quality of Water. Environmental Health Resource Series. Ankara

EPA,1992. Guidelines for Water Reuse, EPA/625 /R-92/004.

Olsen, S.R., Cole, C.U., Watanabe, F.S., Dean, H.C. 1954. Methods of Soil Analysis. Part 2. Chemical and Microbiological Properties, Ed.C.A. Black. American Soc. Ag. Inc. Pub. Agronomy Series, No.9, Madison, Wisconsin, USA. pp: 1035-1048.

Richards, L.A. 1954. Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils . U.S. Dept. Agr. Handbook No: 60 .

Robarge, W.P., Edwards, A. and Johnson, B., 1983. Water and waste water analysis for nitrate via nitration of salicylic acid. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 14, 1207- 1215.

Sağlam, M.T. 2001. Toprak ve Suyun Kimyasal Analiz Yöntemleri, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayın No:189, Ders Kitabı No:5, 153 s.

Scofield, C.S. 1935. The Salinity of irrigation water. Smitsonian Institute Annual Report. USA.

Şener, Ş ve Özdemir, H. 2017. Karakuyu (Afyon) Gölü Sulak Alanı ve Çevresinin Hidrojeoloji İncelemesi, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5(2): 425-439.

Tanyolaç, J. 2004. Limnoloji (Tatlısu Bilimi). Hatiboğlu Yayıncılık, 239 s, Ankara.

Taşdemir M ve Göksu Z. L., 2001. Asi Nehri’nin (Hatay, Türkiye) Bazı Su Kalite Özellikleri, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 18 (1-2): 55-64.

Tepe Y, Ateş A, Mutlu E ve Töre Y, 2006. Karagöl’ün (Erzin-Hatay) Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 23 (1/1): 155-161.

Tepe, Y. and Boyd, C.E., 2003. A Reassessment of nitrogen fertilization for sunfish ponds, Journal of World Aquaculture Society, 2003, 34(4):505-511.

Ünlü, A, Çoban, F ve Tunç M. S, 2008. Hazar Gölü Su Kalitesinin Fiziksel Ve İnorganik kimyasal Parametreler Açısından İncelenmesi, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 2008, 23 (1): 119-127.

___

Bibtex @konferans bildirisi { sduzfd450688, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2018}, pages = {265 - 273}, title = {Sakarya İli Taraklı İlçesi Sulama Suyu Kaynaklarının Su Kalitesinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Dorak, Saliha and Aşık, Barış Bülent} }
APA Dorak, S. & Aşık, B. B. (2018). Sakarya İli Taraklı İlçesi Sulama Suyu Kaynaklarının Su Kalitesinin Belirlenmesi . Ziraat Fakültesi Dergisi , 1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Özel Sayısı , 265-273 .
MLA Dorak, S. , Aşık, B. B. "Sakarya İli Taraklı İlçesi Sulama Suyu Kaynaklarının Su Kalitesinin Belirlenmesi" . Ziraat Fakültesi Dergisi (2018 ): 265-273 <
Chicago Dorak, S. , Aşık, B. B. "Sakarya İli Taraklı İlçesi Sulama Suyu Kaynaklarının Su Kalitesinin Belirlenmesi". Ziraat Fakültesi Dergisi (2018 ): 265-273
RIS TY - JOUR T1 - Sakarya İli Taraklı İlçesi Sulama Suyu Kaynaklarının Su Kalitesinin Belirlenmesi AU - Saliha Dorak , Barış Bülent Aşık Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 265 EP - 273 VL - IS - SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Sakarya İli Taraklı İlçesi Sulama Suyu Kaynaklarının Su Kalitesinin Belirlenmesi %A Saliha Dorak , Barış Bülent Aşık %T Sakarya İli Taraklı İlçesi Sulama Suyu Kaynaklarının Su Kalitesinin Belirlenmesi %D 2018 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V %N %R %U
ISNAD Dorak, Saliha , Aşık, Barış Bülent . "Sakarya İli Taraklı İlçesi Sulama Suyu Kaynaklarının Su Kalitesinin Belirlenmesi". Ziraat Fakültesi Dergisi / (Aralık 2018): 265-273 .
AMA Dorak S. , Aşık B. B. Sakarya İli Taraklı İlçesi Sulama Suyu Kaynaklarının Su Kalitesinin Belirlenmesi. ZFD. 2018; 265-273.
Vancouver Dorak S. , Aşık B. B. Sakarya İli Taraklı İlçesi Sulama Suyu Kaynaklarının Su Kalitesinin Belirlenmesi. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 265-273.
IEEE S. Dorak ve B. B. Aşık , "Sakarya İli Taraklı İlçesi Sulama Suyu Kaynaklarının Su Kalitesinin Belirlenmesi", Ziraat Fakültesi Dergisi, ss. 265-273, Ara. 2018
Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1304-9984
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

17.9b1.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

TRMM ve GPM Uydu Verilerinden Belirlenen Yağış Haritalarının Su Bütçesi Hesaplamalarında Kullanılma Olanakları

Sakine ÇETİN, Eyüp Selim KÖKSAL, Emre TUNCA

Kültür Bitkilerinde Zararlı Olan Böceklerle Biyoteknolojik Mücadelede Son Yöntemler

Erhan KOÇAK, Şevki ERTÜRK, Mehmet Oğuz YAMAN

Farklı Sulama Rejimleri Altında Yetiştirilen Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Yaprak Alanı Gelişiminin Bazı Matematiksel Büyüme Modelleri İle Karşılaştırılması

Sultan KIYMAZ, Ufuk KARADAVUT, Galip ŞİMŞEK, Kübra SOĞANCI

Birinci ve İkinci Ürün Çerezlik Kabağın (Cucurbita Pepo L.) Su Kullanımı ve Veriminin Belirlenmesi

Ali ÜNLÜKARA, Ramazan BAKIR

Isparta İli Sulama Kooperatiflerinde Sulama İşletmeciliğinin Değerlendirilmesi

Yusuf UÇAR, Murat CENGİZ

Leonardit Uygulamasının Nitrifikasyon ve Nitrat Amonifikasyonu Üzerindeki Etkisi

Hesna Rüveyda AYDIN, Fatih KURAL, Abdullah ARIN, Cennet YAYLACI, Ali COŞKAN

Kırmızı Gelincik (Fam: Papaveraceae, Glaucium grandiflorum Boiss.&Huet var. grandiflorum) Bitkisinin Farklı Özütlerinin Besin Elementi İçeriğinin ve In Vitro Antiproliferatif Etkilerinin Değerlendirilmesi

Handan SARAÇ, Taner DAŞTAN, Hasan DURUKAN, Sevgi DURNA DAŞTAN, Ahmet DEMİRBAŞ, Tolga KARAKÖY

Farklı Sulama Suyu Düzeyi ve Vermikompost Dozlarının Marul Bitkisinin Mikro Element Alımına Etkileri

Ali COŞKAN, Ulas SENYIGIT

Karpuzda Kısıntılı Sulamanın Verim ve Su Kullanım Randımanın Etkisi

Gülşen DURAKTEKİN, Yeşim Bozkurt ÇOLAK, Günsu ATAĞ, Mete ÖZFİDANER, Alper BAYDAR, Engin GÖNEN

Yarı Kurak Koşullarda Tamamlayıcı Sulamanın Arpada Verim ve Kaliteye Etkisi

Nida YILDIZ, Ali Fuat TARI