Kuru ve Sulu Koşullarda Seçilmiş Yumuşak Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Bisküvilik Kalite Özelliklerinin Araştırılması

Bu araştırma 2016-2017 üretim sezonunda Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Merkez Yerleşkesinde, üç tekerrürlü olarak tesadüf blokları deneme deseninde, sulu ve kuru şartlarda yürütülmüştür. Kuru koşuldaki denemede Eskişehir Geçit kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü buğday ıslahı materyalinden seçilmiş, 20 hat ve bisküvilik kaliteleriyle öne çıkan 5 kontrol çeşit (Karizma, Artico, Bayraktar 2000, Karahan 99 ve Gerek 79), sulu koşuldaki denemede de şeçilen 20 hat ve bisküvilik kaliteleriyle öne çıkan 5 standart çeşit (Karizma, Artico, Çetinel 2000, Eser ve Göksu 99) materyal olarak kullanılmıştır. Genotiplerin tane verimi, bin tane ağırlığı, tane sertliği (HI), hektolitre ağırlığı, un protein oranı, Zeleny sedimantasyon, zedelenmiş nişasta miktarı, un verimi, solvent (laktik asit) tutma kapasitesi yanında üretilen bisküvilerde bisküvi çapı, bisküvi kalınlığı, bisküvi ağırlığı, yayılma faktörü ve üç nokta bisküvi kırma testi sonucunda da bisküvi sertliği ve bisküvi kırılganlığı değerleri ölçülmüştür. Tüm veriler değerlendirildiğinde; kuru koşulda denememizde 16 ve 24 numaralı hatlar, sulu koşuldaki denememizde ise 23 ve 7 numaralı hatlar tane verimi ve bisküvilik kalitesi yönünden öne çıkmışlardır.

Determination of Biscuit Quality Characteristics of Selected Soft Bread Wheat Genotypes in Rained and Irrigated Conditions

This research was carried out in randomized block experiment design with three replications in Eskişehir Transitional Zone Agricultural Research Institute Central Campus in 2016-2017 production seasons. In the rainfed condition experiment, 5 control varieties (Karizma, Artico, Bayraktar 2000, Karahan 99, and 79) and 20 lines which were selected from breeding material of Eskişehir Transitional Generation Agricultural Research Institute were used as material. In irrigated conditions 5 standard varieties (Karizma, Artico, Cetinel 2000, Eser and Goksu 99), 20 lines which were distinguished with their and biscuit qualities were used as material in the experiment. Grain yield, weight of thousand grain, grain hardness (HI), test weight, flour protein content, Zeleny sedimentation, amount of damaged starch, flour yield, solvent (lactic acid) retention capacity, biscuit diameter, biscuit thickness, biscuit weight, spreading factor as a result of and three point biscuit breaking test, biscuit hardness and biscuit fracturability values were measured. When all data are evaluated; 16 and 24 lines in rained condition and 23 and 7 lines in irrigated condition were found to be prominent in terms of grain yield and biscuit quality.

___

Anonim, 2019 ETİ-TAM Gıda ile görüşmeler.

Doğan, İ., 2003. Bisküvi üretiminde soğutulmuş ve dondurulmuş hamur kullanımı. Dünya Gıda 10 (1): 58, 59.

Guttieri, M.J., Bowen, D., Gannon, D., O'Brien, K., Souza, E., 2001. Solvent retention capacities of irrigated soft white spring wheat flours. Crop science, 41, 4, 1054-61.

Guzman, C., Peña, R.J., Singh, R., Autrique, E., Dreisigacker, S., Crossa, J., Rutkoski, J., Poland, J., Battenfield, S., 2016. Wheat quality improvement at CIMMYT and the use of genomic selection on it. Applied & translational genomics, 11, 3-8.

Griffey C, Thomason W, Pitman R, Beahm B, Paling J, Chen J, Gundrum P, Fanelli J, Dunaway D, Brooks W, 2011. Registration of ‘Merl’Wheat. Journal of plant registrations, 5, 1, 68-74.

Karaduman, Y., 2013. Seçilmiş Yumuşak Ekmeklik Buğday Hatlarında Bisküvilik Kalite Özelliklerinin Araştırılması. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Tezi, Ankara.

Osborne, B., Kotwal, Z., Blakeney, A., O'Brien, L., Shah, S., Fearn, T., 1997. Application of the Single‐Kernel Characterization System to Wheat Receiving Testing and Quality Prediction. Cereal Chemistry, 74, 4, 467-70.

Özkaya, H., 2005. Tahıl ve ürünleri analiz yöntemleri, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları, p.

Özkaya, B., 2008. Bisküvi teknolojisi ders notları. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Ankara

Öztürk, S., Kahraman, K., Tiftik, B., Köksel, H., 2008. Predicting the cookie quality of flours by using Mixolab®. European Food Research and Technology, 227, 5, 1549-54.

Pasha I, Anjum F, Morris C, 2010. Grain hardness: a major determinant of wheat quality. Food Science and Technology International, 16, 6, 511-22.

Slade, L., Levine, H., 1994. Structure-function relationships of cookie and cracker ingredients. The science of cookie and cracker production, 23-141.

Student, 1908. The probable error of a mean. Biometrika, 1-25.

Turnbull, K.M., Rahman, S., 2002. Endosperm texture in wheat. Journal of Cereal Science, 36,3, 327-37.

Uluöz, M., 1965. Buğday, un ve ekmek analiz metodları. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 57.4

Ünal,S., 1991. Hububat teknolojisi. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Baskısı, 216.

Yamamoto, H., Worthington, S.T, Hou, G., Ng, P., 1996. Rheological properties and baking qualities of selected soft wheats grown in the United States. Cereal chemistry (USA).

Zeleny, L., 1971. Criteria of wheat quality in wheat chemistry and Technology. ed. by. Y. Pomeranz AACC. inc. St. Paul, Minnesota.

Zhang, Y., Zhang, Q., He, Z., Zhang, Y., Ye, G., 2008. Solvent retention capacities as indirect selection criteria for sugar snap cookie quality in Chinese soft wheats. Australian journal of agricultural research, 59, 10, 911-7.

___

Bibtex @araştırma makalesi { sduzfd646212, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2020}, pages = {1 - 7}, title = {Kuru ve Sulu Koşullarda Seçilmiş Yumuşak Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Bisküvilik Kalite Özelliklerinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {Tunca, Zafer and Karaduman, Yaşar and Topal, Ali and Önder, Oğuz and Akın, Arzu and Belen, Savaş and Dayıoğlu, Ramis and Sönmez, Ali Cevat} }
APA Tunca, Z. , Karaduman, Y. , Topal, A. , Önder, O. , Akın, A. , Belen, S. , Dayıoğlu, R. & Sönmez, A. C. (2020). Kuru ve Sulu Koşullarda Seçilmiş Yumuşak Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Bisküvilik Kalite Özelliklerinin Araştırılması . Ziraat Fakültesi Dergisi , Türkiye 13. Ulusal, I. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi Özel Sayısı , 1-7 .
MLA Tunca, Z. , Karaduman, Y. , Topal, A. , Önder, O. , Akın, A. , Belen, S. , Dayıoğlu, R. , Sönmez, A. C. "Kuru ve Sulu Koşullarda Seçilmiş Yumuşak Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Bisküvilik Kalite Özelliklerinin Araştırılması" . Ziraat Fakültesi Dergisi (2020 ): 1-7 <
Chicago Tunca, Z. , Karaduman, Y. , Topal, A. , Önder, O. , Akın, A. , Belen, S. , Dayıoğlu, R. , Sönmez, A. C. "Kuru ve Sulu Koşullarda Seçilmiş Yumuşak Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Bisküvilik Kalite Özelliklerinin Araştırılması". Ziraat Fakültesi Dergisi (2020 ): 1-7
RIS TY - JOUR T1 - Kuru ve Sulu Koşullarda Seçilmiş Yumuşak Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Bisküvilik Kalite Özelliklerinin Araştırılması AU - Zafer Tunca , Yaşar Karaduman , Ali Topal , Oğuz Önder , Arzu Akın , Savaş Belen , Ramis Dayıoğlu , Ali Cevat Sönmez Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 7 VL - IS - SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Kuru ve Sulu Koşullarda Seçilmiş Yumuşak Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Bisküvilik Kalite Özelliklerinin Araştırılması %A Zafer Tunca , Yaşar Karaduman , Ali Topal , Oğuz Önder , Arzu Akın , Savaş Belen , Ramis Dayıoğlu , Ali Cevat Sönmez %T Kuru ve Sulu Koşullarda Seçilmiş Yumuşak Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Bisküvilik Kalite Özelliklerinin Araştırılması %D 2020 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V %N %R %U
ISNAD Tunca, Zafer , Karaduman, Yaşar , Topal, Ali , Önder, Oğuz , Akın, Arzu , Belen, Savaş , Dayıoğlu, Ramis , Sönmez, Ali Cevat . "Kuru ve Sulu Koşullarda Seçilmiş Yumuşak Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Bisküvilik Kalite Özelliklerinin Araştırılması". Ziraat Fakültesi Dergisi / (Nisan 2020): 1-7 .
AMA Tunca Z. , Karaduman Y. , Topal A. , Önder O. , Akın A. , Belen S. , Dayıoğlu R. , Sönmez A. C. Kuru ve Sulu Koşullarda Seçilmiş Yumuşak Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Bisküvilik Kalite Özelliklerinin Araştırılması. ZFD. 2020; 1-7.
Vancouver Tunca Z. , Karaduman Y. , Topal A. , Önder O. , Akın A. , Belen S. , Dayıoğlu R. , Sönmez A. C. Kuru ve Sulu Koşullarda Seçilmiş Yumuşak Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Bisküvilik Kalite Özelliklerinin Araştırılması. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2020; 1-7.
IEEE Z. Tunca , Y. Karaduman , A. Topal , O. Önder , A. Akın , S. Belen , R. Dayıoğlu ve A. C. Sönmez , "Kuru ve Sulu Koşullarda Seçilmiş Yumuşak Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Bisküvilik Kalite Özelliklerinin Araştırılması", Ziraat Fakültesi Dergisi, ss. 1-7, Nis. 2020
Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1304-9984
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

17.9b1.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Seçilmiş Bazı Çörek Otu (Nigella sativa L.) Populasyonlarının Tokat- Niksar Şartlarında Performanslarının Belirlenmesi*

Güngör YILMAZ, Nurcan BIYIK, Şaziye DÖKÜLEN

Ekinezya (Echinacea purpurea L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Tagetes Ekstraktının Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Muhammet Safa HACIKAMİLOĞLU, Elnaz LATİFİAN, Soner SERT

Yerli ve Milli Aspir Çeşitlerimiz: Olein, Zirkon ve Safir

Hasan BAYDAR, Sabri ERBAŞ

Bazı Uçucu Yağ Bileşenlerinin Kesme Çiçek Ortancaların Vazo Ömrü Üzerine Etkileri

Tuğba KILIÇ, Soner KAZAZ, Ezgi DOĞAN, Elçin Gözde ERGÜR ŞAHİN

Geç Dönem Yaprak Gübrelemesinin Buğdayın Besin Elementi İçeriğine ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi

Bahriye DÖNMEZ, Ali COŞKAN

Türkmenistan Menşeili Yerel Mısır Popülasyonlarının Çanakkale Koşullarında Verim ve Tane Kalite Özelliklerinin İncelenmesi

Fatih KAHRIMAN, Fatih ADA, Zekiye UYSAL, Umut SONGUR

Pamuk Üretiminin Ekonomik Analizi: Manisa Örneği

Mehmet UGURLU

Bazı Yağlık Keten Çeşitlerinde Farklı Sıra Aralıklarının Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Nursel ÇÖL KESKİN, Özden ÖZTÜRK, Züleyha ENDES EĞRİBAŞ, Esra YILMAZ

Yerfıstığı Tarımında Ekim Zamanının Önemli Tarımsal ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Halis ARIOĞLU, Halil BAKAL, Fahriye Bihter ZAİMOGLU ONAT

Türkiye’de Anason (Pimpinella anisum L.) Üretimi ve Dış Ticareti

Gülsüm BOZTAŞ, Emine BAYRAM