Guanonun Çimlenmeyi Teşviki ve Guano ve Su stresi Uygulamalarına Karşı Buğday Fidelerinin Verdiği Yanıtlar

Bu çalışma organik bir gübre olan guanonun buğday (Triticum durum L. Karakılcık) bitkisinin çimlenme ve büyüme parametreleri üzerine olan etkisini tespit etmek amacı ile yapılmıştır. Guano çimlenme ortamına üç gün boyunca 6g /100 ml oranında uygulanmıştır.Çimlenmenin ardından bir grup yedi gün boyunca su kıtlığına maruz bırakılıp diğer bir grup düzenli olarak sulanmıştır. Çimlenme oranı ve çimlenen tohumlardaki kuru ağırlık guano uygulanan grupta daha yüksek bulunmuştur.Vejetatif aşamada guano uygulamaları su stresi altında bağıl su içeriği ve bağıl büyüme oranını geliştirmiştir.Su stresi malondialdehid ve hidrojen peroksit (H2O2) içeriğini arttırmış fakat bu parametreler su stresi ve guano uygulamalarının birlikte yapıldığı grupta belirgin bir değişikliğe uğramamışlardır.Fide aşamasında aba miktarı guano ve su stresi grubunda azalmış fakat guano uygulaması su stresi altında ABA (absisik asit) miktarını arttırmıştır. Bu sonuçlara göre guano uygulamasının buğday tohumlarında çimlenme ve büyüme parametrelerini iyileştirdiği ayrıca buğday fidelerinin su stresi altında oluşan oksidatif hasardan koruduğu ortaya konulmuştur.

Guano-Induced Germination and Responses of Wheat Seedlings to Guano Under Water Stress Treatments

The present study was conducted to investigate the effects of guano (organic fertilizer) on germination and growth parameters of wheat (Triticum durum L. Karakılcık). Guano was applied into germination medium at a rate of 6g /100 ml - for 3 days. Following the germination of seeds, one group was water stressed by applying a water deficit for 7 days and the other group was irrigated ordinarily. The germination rate and the dry weights of germinated seeds were higher in guanoapplied group. In vegetative stage, guano treatments improved relative water content (RWC) and relative growth rate (RGR) under water stress. Water stress increased malondialdehyde (MDA) and hydrogen peroxide (H2O2 ) content but both parameters did not significantly change in combined water stress and guano treatments. At the seedling stage, ABA (abscisic acid) content decreased in guano group and under water stress but guano treatment increased ABA contents under water stress. It was concluded herein that guano treatments improved germination and growth parameters of wheat seeds and protected the wheat seedlings from oxidative damages under water stress.

___

Bibtex @ { sduzfd317499, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {8}, number = {2}, pages = {44 - 51}, title = {Guanonun Çimlenmeyi Teşviki ve Guano ve Su stresi Uygulamalarına Karşı Buğday Fidelerinin Verdiği Yanıtlar}, key = {cite}, author = {Taşcı, Eda and Seçkin Dinler, Burcu} }
APA Taşcı, E. & Seçkin Dinler, B. (2013). Guanonun Çimlenmeyi Teşviki ve Guano ve Su stresi Uygulamalarına Karşı Buğday Fidelerinin Verdiği Yanıtlar . Ziraat Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 44-51 .
MLA Taşcı, E. , Seçkin Dinler, B. "Guanonun Çimlenmeyi Teşviki ve Guano ve Su stresi Uygulamalarına Karşı Buğday Fidelerinin Verdiği Yanıtlar" . Ziraat Fakültesi Dergisi 8 (2013 ): 44-51 <
Chicago Taşcı, E. , Seçkin Dinler, B. "Guanonun Çimlenmeyi Teşviki ve Guano ve Su stresi Uygulamalarına Karşı Buğday Fidelerinin Verdiği Yanıtlar". Ziraat Fakültesi Dergisi 8 (2013 ): 44-51
RIS TY - JOUR T1 - Guanonun Çimlenmeyi Teşviki ve Guano ve Su stresi Uygulamalarına Karşı Buğday Fidelerinin Verdiği Yanıtlar AU - Eda Taşcı , Burcu Seçkin Dinler Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 44 EP - 51 VL - 8 IS - 2 SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Guanonun Çimlenmeyi Teşviki ve Guano ve Su stresi Uygulamalarına Karşı Buğday Fidelerinin Verdiği Yanıtlar %A Eda Taşcı , Burcu Seçkin Dinler %T Guanonun Çimlenmeyi Teşviki ve Guano ve Su stresi Uygulamalarına Karşı Buğday Fidelerinin Verdiği Yanıtlar %D 2013 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Taşcı, Eda , Seçkin Dinler, Burcu . "Guanonun Çimlenmeyi Teşviki ve Guano ve Su stresi Uygulamalarına Karşı Buğday Fidelerinin Verdiği Yanıtlar". Ziraat Fakültesi Dergisi 8 / 2 (Eylül 2013): 44-51 .
AMA Taşcı E. , Seçkin Dinler B. Guanonun Çimlenmeyi Teşviki ve Guano ve Su stresi Uygulamalarına Karşı Buğday Fidelerinin Verdiği Yanıtlar. ZFD. 2013; 8(2): 44-51.
Vancouver Taşcı E. , Seçkin Dinler B. Guanonun Çimlenmeyi Teşviki ve Guano ve Su stresi Uygulamalarına Karşı Buğday Fidelerinin Verdiği Yanıtlar. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2013; 8(2): 44-51.
IEEE E. Taşcı ve B. Seçkin Dinler , "Guanonun Çimlenmeyi Teşviki ve Guano ve Su stresi Uygulamalarına Karşı Buğday Fidelerinin Verdiği Yanıtlar", Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 8, sayı. 2, ss. 44-51, Eyl. 2013
Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1304-9984
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

17.9b1.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinde protein oranının üç farklı analiz yöntemine göre karşılaştırılması üzerine bir araştırma

Murat OLGUN, ZEKİYE BUDAK BAŞÇİFTÇİ, N.Gözde AYTER, İMREN KUTLU, Arzu AKIN, Yaşar KARADUMAN

Guanonun Çimlenmeyi Teşviki ve Guano ve Su stresi Uygulamalarına Karşı Buğday Fidelerinin Verdiği Yanıtlar

Eda TAŞCI, Burcu SEÇKİN DİNLER

Aydın ilinde kamu alanında görev yapan tarımsal yayım personelinin kişisel performanslarının incelenmesi

RENAN TUNALIOĞLU, GÖKHAN ÇINAR

Entisol ve inceptisol topraklarda bazı fiziksel ve kimyasal özellikler arasındaki ilişkinin kanonik korelasyon analizi ile belirlenmesi

MUSTAFA SAĞLAM

Şanlıurfa ili zeytin gen kaynaklarının morfolojik, pomolojik ve yağ asitleri kompozisyonları ile SSR’a dayalı moleküler karakterizasyonu

EBRU SAKAR, Menşure ÇELİK, ALİ ERGÜL, Mehmet ULAŞ, HÜLYA ÜNVER, BEKİR EROL AK, Mücahit Taha ÖZKAYA

Guano-induced germination and responses of wheat seedlings to guano under water stress treatments

Eda TASCI, BURCU SEÇKİN DİNLER

Alternatif gübrelerin farklı ekmeklik buğday çeşitlerinin tane verimi, verim komponentleri ve kalite özelliklerine etkileri

BURHAN KARA, HÜLYA GÜL

Hayvan barınaklarından kaynaklanan hava kirleticiler ile ilgili Dünyadaki yasal düzenlemelerin incelenmesi

İLKER KILIÇ

Standart karanfil çeşitlerinde yapraktan kalsiyum uygulamasının, verim, kalite ve besin elementi içeriğine etkisi

FÜSUN KÖKSAL, İBRAHİM ERDAL

Mikrobiyal gübre ve bitki aktivatörü uygulamalarının organik havuç yetiştiriciliğinde kalite parametreleri üzerine etkisi

Semih KİRACI, Erdal GÖNÜLAL, Hüseyin PADEM