Farklı Sulama Rejimleri Altında Yetiştirilen Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Yaprak Alanı Gelişiminin Bazı Matematiksel Büyüme Modelleri İle Karşılaştırılması

Bitkilerin büyüme, verimlilik ve kalitesi doğrudan yaprak alanı ile ilgilidir. Yaprak alanı radyasyon durdurma, transpirasyonu ve fotosentezi etkileyen önemli bir rol oynar. Bazı matematiksel modeller, bitki büyümesini ve gelişimini analiz etmek için yararlı bir araçtır. Bu çalışmanın amacı, farklı sulama rejimleri altında yetiştirilen baklanın (Phaseolus vulgaris L.) yaprak alanı gelişimindeki bazı matematiksel büyüme modellerini karşılaştırmaktır. Deneme Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Uygulama ve Araştırma serasında, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Üç sulama rejimi (%50, %75 ve %100 tarla /saksı kapasitesi) ve dört fasulye çeşidinden ("Sarıkız", "Sazova", "Kırkgünlük" ve "Gina") oluşturulmuştur. Yaprak ölçümleri ilk sulamadan hasada kadar sekiz kez ölçülmüştür. Yaprak alanlarının belirlenmesi için Gompertz, Weibull, Lojistik ve Monomoleküler modeller kullanılmıştır. Karşılaştırma kriterleri olarak belirleme katsayısı (R2) ve hata kareler ortalaması (HKO) kullanılmıştır. Sonuç olarak, fasulye çeşidine ve farklı sulama seviyesine göre yaprak alanı büyümesinin değiştiği belirlenmiştir. Bitkilerin yaprak alanı, bazı matematiksel büyüme modelleri ile tahmin edilebilir.

Comparison with some mathematical growth models of leaf area development of bean grown (Phaseolus vulgaris L.) under different irrigation regimes

Growth, productivity and quality of plants are directly related to leaf area. Leaf area plays an important role affecting radiation interception, transpiration and photosynthesis. Some mathematical models are useful tool for analyzing the plant growth and development. The aim of the study was to compare some mathematical growth models of leaf area development of bean (Phaseolus vulgaris L.) grown under different irrigation regimes. Experiment was conducted in randomized block design with three replications in a greenhouse Application and Research, Kırşehir Ahi Evran University, Turkey. Three irrigation regimes (50, 75 and 100 % of field/pot capacity) and four bean cultivars ("Sarıkız", "Sazova", "Kırkgünlük" and "Gina") were performed. Leaf area measurement were done from germination to harvesting time, as total eight times. Gompertz, Weibull, Logistic and Monomolecular models were used for determining leaf areas. As comparison criteria were used the coefficient of determination (R2) and mean square error (MSE). As a result, leaf area growth was determined to vary according to bean varieties and different irrigation levels. The development leaf area of plants can be predicted by some mathematical growth models.

___

KAYNAKLAR Bhatt, M.; Chanda, S.V. 2003. Prediction of leaf area in Phaseolus vulgaris by non-destructive method. Bulgarian Journal of Plant Physiology 29, 96-100.

Chanda S. V., Singh, Y. D., 1997. A rapid method for determining leaf area in sunflower. Acta Agron., 27, 70–75.

Dong, S., Scagel, C.F., Ghang, L., Fuchigami, L. andRygievureaz, P.T. 2001. Soil temperature and plant growth stage influence nitrogen uptake and amino acid concentration of apple during early spring growth. Tree Physiology, 21(8):541-547.

Draper, N.R. and Smith, H., 1998. Applied Regression Analysis, 3rd Edition. pp.736.

Gutierrez-Boem, F. H. and G. W.Thomas, 2001. Leaf Area Development in Soybean as Affected by Phosphorus Nutrıtıon And Water Deficit. Journal of Plant Nutrition, 24(11), 1711–1729.

Kandiannan, K., C. Kailasam, K. K. Chandaragiri and N. Sankaran, 2002. Allometric Model for Leaf Area Estimation in Black Pepper (Piper nigrum L.). J. Agronomy& Crop Science 188, 138—140.

Karadavut, U. 2009. Non-Linear Models for growth curves of triticale plants under irrigation conditions. Turkish Journal Field Crops, 14(2): 105-110.

Kıymaz, S., Karadavut, U., Ertek, A., 2016. Leaf area estimation of the sugar beet (Beta vulgaris L) at different irrigation rejimes. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 3(1), 8-16.

Kvet J., Marshall, K., 1971. “Assessment of leaf area and other assimilating plant surfaces,” in Plant Photosynthetic Production, Z. Sestak, J. Catsky, and P. G. Jarvis, Eds., Manualof Methods, pp. 517–555, Junk Publishers, The Hague, The Netherlands. Lu, H.Y., Lu, C.T., Wei, W.L., Chan L.F., 2004. Comparison of different models for nondestructive leaf area estimation intaro,” Agronomy Journal, 96, 2, 448–453, 2004.

Muchow, R. C., Carberry, P. S. (1989). Environmental control of phenology and leaf growth in a tropically adapted maize. Field Crops Research 20, 221–36

Öner, F., Gülümser, A., Sezer, M.İ., Odabaş, S., Akay, M.H., Açıkgöz, A., 2012. Mısır (Zea mays L.) Yaprak Alanının Matematiksel Model ile Tahmin Edilmesi, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1): 128-130.

Pandey, S.K, Singh H., 2011. A Simple, Cost-Effective Method for Leaf Area Estimation. Journal of Botany, 2011, 1-6. Randall, H.C., Sinclair T.R. 1988. Sensivity of soybean leaf development to water deficits. Plant Cell Environment, 11:835-839.

Rouphael, Y., Colla, G., Fanasca, S., Karam, F., 2007. “Leaf area estimation of sunflower leaves from simple linear measurements,” Photosynthetica, vol. 45, 2,306–308. Tsialtas J.T. ve Maslaris, N., 2005 “Leaf area estimation in a sugar beet cultivar by linear models,” Photosynthetica, 43, 3, 477–479.

Vendeland J.S., Sinclair T.R, Spaeth SC, Cortes P.M.1982. Assumptions of plastochron index evaluation with soybean Glycine maxcultivar Wilkin under field drought conditions.Annals of Botany, 50: 673–680.

___

Bibtex @araştırma makalesi { sduzfd445789, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2018}, pages = {166 - 172}, title = {Farklı Sulama Rejimleri Altında Yetiştirilen Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Yaprak Alanı Gelişiminin Bazı Matematiksel Büyüme Modelleri İle Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Kıymaz, Sultan and Karadavut, Ufuk and Şimşek, Galip and Soğancı, Kübra} }
APA Kıymaz, S. , Karadavut, U. , Şimşek, G. & Soğancı, K. (2018). Farklı Sulama Rejimleri Altında Yetiştirilen Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Yaprak Alanı Gelişiminin Bazı Matematiksel Büyüme Modelleri İle Karşılaştırılması . Ziraat Fakültesi Dergisi , 1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Özel Sayısı , 166-172 .
MLA Kıymaz, S. , Karadavut, U. , Şimşek, G. , Soğancı, K. "Farklı Sulama Rejimleri Altında Yetiştirilen Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Yaprak Alanı Gelişiminin Bazı Matematiksel Büyüme Modelleri İle Karşılaştırılması" . Ziraat Fakültesi Dergisi (2018 ): 166-172 <
Chicago Kıymaz, S. , Karadavut, U. , Şimşek, G. , Soğancı, K. "Farklı Sulama Rejimleri Altında Yetiştirilen Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Yaprak Alanı Gelişiminin Bazı Matematiksel Büyüme Modelleri İle Karşılaştırılması". Ziraat Fakültesi Dergisi (2018 ): 166-172
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Sulama Rejimleri Altında Yetiştirilen Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Yaprak Alanı Gelişiminin Bazı Matematiksel Büyüme Modelleri İle Karşılaştırılması AU - Sultan Kıymaz , Ufuk Karadavut , Galip Şimşek , Kübra Soğancı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 166 EP - 172 VL - IS - SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Farklı Sulama Rejimleri Altında Yetiştirilen Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Yaprak Alanı Gelişiminin Bazı Matematiksel Büyüme Modelleri İle Karşılaştırılması %A Sultan Kıymaz , Ufuk Karadavut , Galip Şimşek , Kübra Soğancı %T Farklı Sulama Rejimleri Altında Yetiştirilen Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Yaprak Alanı Gelişiminin Bazı Matematiksel Büyüme Modelleri İle Karşılaştırılması %D 2018 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V %N %R %U
ISNAD Kıymaz, Sultan , Karadavut, Ufuk , Şimşek, Galip , Soğancı, Kübra . "Farklı Sulama Rejimleri Altında Yetiştirilen Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Yaprak Alanı Gelişiminin Bazı Matematiksel Büyüme Modelleri İle Karşılaştırılması". Ziraat Fakültesi Dergisi / (Aralık 2018): 166-172 .
AMA Kıymaz S. , Karadavut U. , Şimşek G. , Soğancı K. Farklı Sulama Rejimleri Altında Yetiştirilen Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Yaprak Alanı Gelişiminin Bazı Matematiksel Büyüme Modelleri İle Karşılaştırılması. ZFD. 2018; 166-172.
Vancouver Kıymaz S. , Karadavut U. , Şimşek G. , Soğancı K. Farklı Sulama Rejimleri Altında Yetiştirilen Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Yaprak Alanı Gelişiminin Bazı Matematiksel Büyüme Modelleri İle Karşılaştırılması. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 166-172.
IEEE S. Kıymaz , U. Karadavut , G. Şimşek ve K. Soğancı , "Farklı Sulama Rejimleri Altında Yetiştirilen Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Yaprak Alanı Gelişiminin Bazı Matematiksel Büyüme Modelleri İle Karşılaştırılması", Ziraat Fakültesi Dergisi, ss. 166-172, Ara. 2018
Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1304-9984
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

17.4b1.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bitkiye Dayalı Ölçümler Kullanılarak Gün İçerisinde En Uygun Sulama Zamanının Belirlenmesi

Engin GÖNEN, Yeşim BOZKURT ÇOLAK, Attila YAZAR, Çağatay TANRIVERDİ, Sertan SESVEREN

Farklı Tuzluluk ve Yıkama Suyu Oranlarına Sahip Sulama Sularının Ispanak (Spinacia oleracea L.) Gelişimi, Verimi ve Drenaj Suyu Kalitesine Etkisi

Fazilet ERDEM, Sema KALE ÇELİK

Develi Ovası’nda Tarımsal Drenaj Sistemlerinin Su Kalitesi

Burak PEKER, Sukru Taner AZGIN, Filiz DADASER CELIK

Sulama Suyu Yönetiminde Yeni Geliştirilen AGROS Bilgisayar Yazılımının Kullanılma Olanakları

Eyüp Selim KÖKSAL

Isparta İli Sulama Kooperatiflerinde Sulama İşletmeciliğinin Değerlendirilmesi

Yusuf UÇAR, Murat CENGİZ

Zeytin Karasuyu, Isıl İşlem Görmüş Solucan Gübresi Ve Çiftlik Gübresi Uygulamalarının Toprak Mikrobiyal Aktivite Değişimlerine Etkisi

Berna KENDİRLİ, Asuman CEYLAN

Usability of Shallow Groundwater in Irrigated Agriculture: A Case Study From Turkey

Aynur FAYRAP

Akdeniz Koşullarında Yetiştirilen Nar’da (Punica granatum) Ölçülen ve Tahmin edilen Evapotranspirasyon Değerlerinin Karşılaştırılması

Cihan KARACA, Köksal AYDINŞAKİR, Nazmi DİNÇ, Dursun BÜYÜKTAŞ, Ruhi BAŞTUĞ, Begüm POLAT

TRMM ve GPM Uydu Verilerinden Belirlenen Yağış Haritalarının Su Bütçesi Hesaplamalarında Kullanılma Olanakları

Sakine ÇETİN, Eyüp Selim KÖKSAL, Emre TUNCA

Antalya Ortalama Sıcaklık Verisinde Gidişlerin Yeni Bir Gidiş Analiz Yöntemi İle Belirlenmesi

Mete ÖZFİDANER, Duygu ŞAPOLYO, Fatih TOPALOĞLU