Denizli İlinde Kekik Üretimi Yapan İşletmelerin Sosyo - Ekonomik Yapısı ve Sorunları

Bu çalışmanın amacı, Denizli ilindeki kekik üretiminde bulunan işletmelerin sosyo-ekonomik yapılarının incelenmesi ve sorunlarının belirlenmesidir. Çalışma alanı olarak, Türkiye’de toplam kekik üretim alanının %92.49’unu ve toplam üretim miktarının % 87.55’ini oluşturan Denizli ili seçilmiştir. Kekik üretimi yapan 58 işletmeden yüz yüze görüşme yapılarak anket yöntemi ile veriler elde edilmiştir. İşletmelerden elde edilen veriler 2019 üretim yılı verileridir. Kekik üretiminde bulunan işletmecilerin yaş ortalaması 51,47 yıl, aile üye sayısı ortalama 4,60 kişi, bitkisel üretim deneyimleri ortalama 25,57 yıl ve kekik üretimi deneyimleri ise ortalama 17,05 yıl olarak tespit edilmiştir. İşletmelerin üretim deseni incelendiğinde; toplam ekim alanı 66,01 da olup, bunun %81,69’unda kekik tarımı yapıldığı belirlenmiştir. Kekik üretim ve pazarlama aşamalarında karşılan başlıca sorunlar olarak; yabancı ot ile mücadele, tüccardan başka alıcı olmaması ve fiyatı tüccarın belirlemesi şeklinde tespit edilmiştir. Ayrıca, kekik sektörünün güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için SWOT analizi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler:

Kekik, Üretim, SWOT, Denizli, Türkiye

Socio - Economic Structure and Problems of Thyme Producing Farms in Denizli Province

The aim of this study is to investigate the socio-economic structure of the farms producing thyme in Denizli province and to determine their problems. We specifically selected Denizli Province which have 92.49 % of total oregano acreage and 87.55% of the production in Turkey. Data were obtained by survey method face- to-face interviewing with 58 farmers producing thyme. The data-set belonged to 2019 production year. The average age of the thyme farmers was 51.47 years, the average number of their family members was 4.60 people per family, their average plant production experience 25.57 years, and their thyme production experience was 17.05 years. When the production pattern of the stakeholders is examined; the total cultivation area was 66.01 da and 81.69% of it is cultivated for thyme production. As the main problems encountered in thyme production and marketing stages were weed management, the absence of alternative buyers no other than the merchant who decide the price in the market. In addition, a SWOT analysis was conducted to determine the strengths and weaknesses of the thyme sector.

___

Aslan, O., Gül, M (2017). Economic Structure and the Problems of Thyme Producer Farms in Denizli. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi International Journal of Social and Economic Sciences E-ISSN: 2146-0078, 7 (1): 64-69.

Bahtiyarca Bağdat R (2006). Tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanım alanları, tıbbi adaçayı (Salvia Officinalis L.) ve ülkemizde kekik adıyla bilinen türlerin yetiştirme teknikleri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi Arşiv Cilt 15, Sayı 1-2

Bayram, E,. Kırıcı, S,. Tansı, S., Yılmaz, G., .Kızıl, S., Telci, İ (2010).Tıbbi ve Aromatik bitkiler üretiminin arttırılması olanakları.7.Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi.1 S.

Bozdemir Ç (2019). Türkiye’de Yetişen Kekik Türleri, Ekonomik Önemi ve Kullanım Alanları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 29 (3): 30.09.2019 Tarla Bitkileri merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara, Türkiye

Demirezer L.Ö (2010). Bitkilerin Tıpta Kullanılması Konusundaki Sorumluluklarımız. Bitkilerle Tedavi Sempozyumu 5-6 Haziran 2010 Zeytinburnu/İstanbul Bildiri Kitabı, s: 87-88.

Faydaoğlu, E., Sürücüoğlu, M.S (2011). Geçmişten Günümüze Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanılması ve Ekonomik Önemi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 11(1): 52–67.

Gul, M., Aslan,O., Sirikci. B.S (2014). Determining the Costs, Production Inputs and Profit of Thyme Production Enterprises in Denizli province of Turkey. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 7 (4): pp. 562-569.

TUİK, 2020a. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr Erişim Tarihi: 13.07.2020

TUİK, 2020b. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr Erişim Tarihi: 14.07.2020

TUİK, 2020c. https://biruni.tuik.gov.tr/disticaretapp/disticaret.zul?param1=25&param2=0&sitcrev=0&isicrev=0&sayac=5802 Erişim Tarihi: 17.07.2020

TUİK, 2020d. rapory.tuik.gov.tr/07-07-2020-5:39:121396912585740720276204320485.html? Erişim tarihi: 07.07.2020.

Uçar, D., Doğru, A.Ö (2005). Cbs Projelerinin Stratejik Planlaması ve Swot Analizinin Yeri. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 28 Mart- 1 Nisan, Ankara.

___

Bibtex @araştırma makalesi { sduzfd782544, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {15}, number = {2}, pages = {151 - 160}, title = {Denizli İlinde Kekik Üretimi Yapan İşletmelerin Sosyo - Ekonomik Yapısı ve Sorunları}, key = {cite}, author = {Dalgıç, Aslı and Demir, Zehra and Karlı, Bahri} }
APA Dalgıç, A. , Demir, Z. & Karlı, B. (2020). Denizli İlinde Kekik Üretimi Yapan İşletmelerin Sosyo - Ekonomik Yapısı ve Sorunları . Ziraat Fakültesi Dergisi , 15 (2) , 151-160 .
MLA Dalgıç, A. , Demir, Z. , Karlı, B. "Denizli İlinde Kekik Üretimi Yapan İşletmelerin Sosyo - Ekonomik Yapısı ve Sorunları" . Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2020 ): 151-160 <
Chicago Dalgıç, A. , Demir, Z. , Karlı, B. "Denizli İlinde Kekik Üretimi Yapan İşletmelerin Sosyo - Ekonomik Yapısı ve Sorunları". Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2020 ): 151-160
RIS TY - JOUR T1 - Denizli İlinde Kekik Üretimi Yapan İşletmelerin Sosyo - Ekonomik Yapısı ve Sorunları AU - Aslı Dalgıç , Zehra Demir , Bahri Karlı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 151 EP - 160 VL - 15 IS - 2 SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Denizli İlinde Kekik Üretimi Yapan İşletmelerin Sosyo - Ekonomik Yapısı ve Sorunları %A Aslı Dalgıç , Zehra Demir , Bahri Karlı %T Denizli İlinde Kekik Üretimi Yapan İşletmelerin Sosyo - Ekonomik Yapısı ve Sorunları %D 2020 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V 15 %N 2 %R %U
ISNAD Dalgıç, Aslı , Demir, Zehra , Karlı, Bahri . "Denizli İlinde Kekik Üretimi Yapan İşletmelerin Sosyo - Ekonomik Yapısı ve Sorunları". Ziraat Fakültesi Dergisi 15 / 2 (Aralık 2020): 151-160 .
AMA Dalgıç A. , Demir Z. , Karlı B. Denizli İlinde Kekik Üretimi Yapan İşletmelerin Sosyo - Ekonomik Yapısı ve Sorunları. ZFD. 2020; 15(2): 151-160.
Vancouver Dalgıç A. , Demir Z. , Karlı B. Denizli İlinde Kekik Üretimi Yapan İşletmelerin Sosyo - Ekonomik Yapısı ve Sorunları. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2020; 15(2): 151-160.
IEEE A. Dalgıç , Z. Demir ve B. Karlı , "Denizli İlinde Kekik Üretimi Yapan İşletmelerin Sosyo - Ekonomik Yapısı ve Sorunları", Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 15, sayı. 2, ss. 151-160, Ara. 2020
Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1304-9984
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

17.7b1.4b