Bazı Pestisitlerin Avcı Akar Phytoseiulus persimilis A.-H. (Acari:Phytoseiidae)'e Laboratuar Koşullarında Yan Etkilerinin Belirlenmesi

Bu çalışmada, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki koruma bölümünde 2010-2011 yılları arasında avcı akar Phytoseiulus persimilis A.-H. (Acarina: Phytoseiidae)'de ilaçlama kulesi-yaprak disk metodu kullanılarak 6 faklı pestisitin yan etkileri laboratuar koşullarında araştırılmıştır. Çalışmalarda, insektisitlerden indoxacarb, insektisit-akarisitlerden spiromesifen, abamectin ve akarisitlerden ise hexythiazox , spirodiclofen ve cyhexatin etkili maddeye sahip pestisitler kullanılmıştır. Bu pestisitlerin, tarla uygulama dozunun yarısı (T/2), tarla uygulama dozu (T), ve iki katı (2T) olmak üzere üç farklı dozu uygulanmıştır. Ölü-canlı sayımları uygulamadan 1, 3, 5 ve 7 gün sonra yapılmıştır. Ayrıca pestisitlerin Phytoseiulus persimilis dişilerinin yumurta verimi üzerindeki etkisini belirlemek için günlük bırakılan yumurta sayımları yapılmıştır. Avcı akarda indoxacarb ve hexythiazox'un tüm dozları orta derece zararlı bulunmuştur. Phytoseiulus persimilis'de abamectin, spiromesifen ve spirodiclofen'in 2T ve T dozları zararlı, cyhexatin'in 2T ve T dozu ise orta derecede zararlı bulunmuştur. Abamectin, spiromesifen ve spirodiclofen'in T/2 dozu orta derecede zararlı , cyhexatin'in T/2 dozu ise zararsız bulunmuştur. Dişi başına bırakılan yumurta sayısında kontrol grubuyla indoxacarb'ın 2T ve T dozları ile abamectin, cyhexatin ve spirodiclofen'in tüm dozlarında istatistiki olarak önemli faklılık belirlenmiştir. İlaçların diğer dozlarında ise yumurta verimi bakımından kontrol grubu ile karşılaştırıldığında önemli bir farklılık bulunmamıştır.

Determination of Side Effects of Some Pesticides Predatory Mite Phytoseiulus persimilisAthias-Henriot (Acari:Phytoseiidae) in LaboratoryConditions

In this study, which was carried out in the laboratories at Süleyman Demirel University, Faculty of Agriculture, Department of Plant Protection between 2010 and 2011, the side-effects of 6 pesticides on the predatory mite Phytoseiulus persimilis A.-H. (Acari: Phytoseiidae) were investigated by using spray tower- leaf disc methods. This study, indoxacarb was used as insecticide; and spiromesifen and abamectin were used as acaricie-insecticide and, hexythiazox, spirodiclofen and cyhexatin were applied as acaricide.Three doses of these pesticides were applied: field application dose (T), half field application dose (T/2) and double field application dose (2T). Dead-live counts were made 1, 3, 5 and 7 days after application. Additionally, the effect of pesticides on egg efficiency of predator mite was evaluated by daily counts of the eggs of adult females. Indoxacarb and hexythiazox was determined to have a moderately harmful at all doses. At 2T and T doses, abamectin, spiromesifen and spirodiclofen were found harmful and cyhexatin was found to be moderately harmful to Phytoseiulus persimilis. At T/2 dose, abamectin, spiromesifen and spirodiclofen were found moderately harmful and cyhexatin was found to be harmless. Significant differences in reproduction were found between the control group, 2T and T doses of indoxacarb and three doses of abamectin, cyhexatin and spirodiclofen in terms of egg prodution of female Phytoseiulus persimilis. No significant difference in egg efficiency was found between the control group and other groups exposed to pesticides.

___

Bibtex @ { sduzfd317484, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {8}, number = {1}, pages = {19 - 27}, title = {Bazı Pestisitlerin Avcı Akar Phytoseiulus persimilis A.-H. (Acari:Phytoseiidae)'e Laboratuar Koşullarında Yan Etkilerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Yorulmaz Salman, Sibel and Tekel, Eda and Uysal, Özge and Ay, Recep} }
APA Yorulmaz Salman, S. , Tekel, E. , Uysal, Ö. & Ay, R. (2013). Bazı Pestisitlerin Avcı Akar Phytoseiulus persimilis A.-H. (Acari:Phytoseiidae)'e Laboratuar Koşullarında Yan Etkilerinin Belirlenmesi . Ziraat Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 19-27 .
MLA Yorulmaz Salman, S. , Tekel, E. , Uysal, Ö. , Ay, R. "Bazı Pestisitlerin Avcı Akar Phytoseiulus persimilis A.-H. (Acari:Phytoseiidae)'e Laboratuar Koşullarında Yan Etkilerinin Belirlenmesi" . Ziraat Fakültesi Dergisi 8 (2013 ): 19-27 <
Chicago Yorulmaz Salman, S. , Tekel, E. , Uysal, Ö. , Ay, R. "Bazı Pestisitlerin Avcı Akar Phytoseiulus persimilis A.-H. (Acari:Phytoseiidae)'e Laboratuar Koşullarında Yan Etkilerinin Belirlenmesi". Ziraat Fakültesi Dergisi 8 (2013 ): 19-27
RIS TY - JOUR T1 - Bazı Pestisitlerin Avcı Akar Phytoseiulus persimilis A.-H. (Acari:Phytoseiidae)'e Laboratuar Koşullarında Yan Etkilerinin Belirlenmesi AU - Sibel Yorulmaz Salman , Eda Tekel , Özge Uysal , Recep Ay Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 27 VL - 8 IS - 1 SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Bazı Pestisitlerin Avcı Akar Phytoseiulus persimilis A.-H. (Acari:Phytoseiidae)'e Laboratuar Koşullarında Yan Etkilerinin Belirlenmesi %A Sibel Yorulmaz Salman , Eda Tekel , Özge Uysal , Recep Ay %T Bazı Pestisitlerin Avcı Akar Phytoseiulus persimilis A.-H. (Acari:Phytoseiidae)'e Laboratuar Koşullarında Yan Etkilerinin Belirlenmesi %D 2013 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Yorulmaz Salman, Sibel , Tekel, Eda , Uysal, Özge , Ay, Recep . "Bazı Pestisitlerin Avcı Akar Phytoseiulus persimilis A.-H. (Acari:Phytoseiidae)'e Laboratuar Koşullarında Yan Etkilerinin Belirlenmesi". Ziraat Fakültesi Dergisi 8 / 1 (Haziran 2013): 19-27 .
AMA Yorulmaz Salman S. , Tekel E. , Uysal Ö. , Ay R. Bazı Pestisitlerin Avcı Akar Phytoseiulus persimilis A.-H. (Acari:Phytoseiidae)'e Laboratuar Koşullarında Yan Etkilerinin Belirlenmesi. ZFD. 2013; 8(1): 19-27.
Vancouver Yorulmaz Salman S. , Tekel E. , Uysal Ö. , Ay R. Bazı Pestisitlerin Avcı Akar Phytoseiulus persimilis A.-H. (Acari:Phytoseiidae)'e Laboratuar Koşullarında Yan Etkilerinin Belirlenmesi. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2013; 8(1): 19-27.
IEEE S. Yorulmaz Salman , E. Tekel , Ö. Uysal ve R. Ay , "Bazı Pestisitlerin Avcı Akar Phytoseiulus persimilis A.-H. (Acari:Phytoseiidae)'e Laboratuar Koşullarında Yan Etkilerinin Belirlenmesi", Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 8, sayı. 1, ss. 19-27, Haz. 2013
Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1304-9984
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

17.9b1.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Toprakların doygun koşullardaki hidrolik iletkenlik değerlerinin pedotransfer eşitlikler le tahminlenmesi

TUĞRUL YAKUPOĞLU, Ayfer Özge ŞİŞMAN, Mehmet KARAGÖKTAS, ÖMER FARUK DEMİR

The effects of selection and season on clutch traits and egg production in Japanese Quails (Coturnix coturnix Japonica) of different lines

SEZAİ ALKAN, TAKİ KARSLI, KEMAL KARABAĞ, AŞKIN GALİÇ

Farklı ambalajlarda muhafaza edilen hıyar (Cucumis sativus L.) meyvelerinin kalite degisimleri

Fatih ŞEN

Seed yield, quality and plant characteristics changes of rocket salad (Eruca sativa Mill.) under different nitrogen sources and vegetation periods

DURSUN EŞİYOK, MEHMET KADRİ BOZOKALFA, Süleyman KAVAK, ATNAN UĞUR

Yag gülü (Rosa damascena Mill.)'nde morfogenetik, ontogenetik ve diurnal varyabiliteler

HASAN BAYDAR, SONER KAZAZ, SABRİ ERBAŞ

Meryemana Dikeni (Silybum marianum (L.) Gaertn.) Bitkisi Tohumlarına Farklı Dozlarda Gama Işını Uygulamasıyla Elde Edilen M1 Bitkilerinin Fidelerinin Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi

Duran KATAR, Hümeyra YAMAN, İlhan SUBAŞI, Yusuf ARSLAN

Farklı hatlardaki Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) farklı kesim yası ve cinsiyetin karkas özelliklerine etkisi

SEZAİ ALKAN, TAKİ KARSLI, KEMAL KARABAĞ, Askın GALÇ

Meryemana dikeni (Silybum marianum (L.) Gaertn.) bitkisi tohumlarına farklı dozlarda gama ısını uygulamasıyla elde edilen M1 bitkilerinin fidelerinin bazı özelliklerinin belirlenmesi

DURAN KATAR, Hümeyra YAMAN, İlhan SUBASI, YUSUF ARSLAN

Farklı Azot Kaynakları ve Vegetasyon Dönemleri Altında Rokanın (Eruca sativa Mill.) Tohum Verimi, Kalite ve Bitki Özelliklerinin Değişimleri

Dursun EŞİYOK, Mehmet Kadri BOZOKALFA, Süleyman KAVAK, Atnan UĞUR

Bazı pestisitlerin avcı akar Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot (Acari:Phytoseiidae)'e laboratuar kosullarında yan etkilerinin belirlenmesi

SİBEL YORULMAZ SALMAN, Eda TEKEL, Özge UYSAL, RECEP AY