Bazı Önemli Patates Üreticisi İllerde Patates Üretim Maliyeti ve Gelirinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Bu çalışmada Türkiye’de patates üretim maliyeti ve gelirinin iller arası karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada patates üretiminin yoğun olarak yapıldığı bölgeleri temsil yeteneğine sahip Niğde, Nevşehir, Bolu, Afyon ve İzmir illeri incelenmiştir. İncelenen iller içerisinde patates üretiminden elde edilen net kar 327.831 bin TL/da ile Niğde ilinde en yüksek olup, Niğde ilini sırasıyla Bolu (311.007 bin TL/da), Afyon (293.865 bin TL/da), Nevşehir (293.108 bin TL/da) ve İzmir (259.269 bin TL/da) illeri izlemektedir. Net karın en yüksek olduğu Niğde ile en düşük olduğu İzmir illeri arasında yaklaşık %26.4 oranında fark olduğu tespit edilmiştir. İncelenen illerin tamamında elde edilen gayrisafi üretim değeri ile hem değişen hem de sabit masrafların tamamı karşılanmaktadır. Bu illerde patates üretim faaliyetinin sürdürülmesi işletmecilik ilkeleri yönünden tutarlı görülmektedir.

Investigation of Potatoes Production Cost and Income Comparison in Some Important Potatoes Producing Provinces

The purpose of this study is to investigate and compare potatoes production cost and income among cities of Niğde, Nevşehir, Bolu, Afyon and İzmir which represent intensive potatoes production areas in Turkey. The net profit per decare from potatoes production was highest in Niğde (327.831 thousand TL) followed by Bolu (311.007 thousand TL), Afyon (293.865 thousand TL), Nevşehir (293.108 thousand TL) and İzmir (259.269 thousand TL). It was found that in terms of net profit there was approximately %26.4 difference between Niğde and İzmir which have the highest and lowest net profit, respectively. All variable and fixed cost was compared with the gross production values obtained from all provinces studied. It is advised that the continuation of the potatoes production in these provinces is suitable from the stand point of management principles.

___

Açıl, A.F. 1976. Tarımsal Ürün Maliyetlerinin Hesaplanması ve Memleketimizde Tarımsal Ürün Maliyetlerindeki Gelişmeler. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 665, II. Baskı, Ankara.

Anonim, 2001a. Bitkisel Üretim (Sanayi Bitkileri) Özel İhtisas Komisyon Raporu Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Yayın No: DPT: 2647, ÖİK-655, Ankara.

Anonim, 2001b.Türkiye’de Bazı Bölgeler İçin Önemli Ürünlerde Girdi Kullanımı ve Üretim Maliyetleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayın No 64, Ankara

Anonim, 2004. II. Tarım Şurası Sonuç Raporu, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 29 Kasım - 01 Aralık 2004, Ankara

Anonymous, 2005a. http://www.fao.org, Erişim Tarihi: 20.11.2005

Anonim, 2005b. http://www.tzob.org.tr/ , Erişim Tarihi: 17.12.2005

Anonim, 2005c. http://www.igeme.org.tr/ , Erişim Tarihi: 24.11.2005

Anonim, 2005d. Devlet İstatistik Enstitüsü, Tarımsal Yapı ve Üretim, Ankara.

Anonim, 2005e. http://www.zmo.org.tr, Erişim Tarihi: 20.12.2005

Beirlien, J.G. Schneeberger, K.C and Osburn, D.D.1986. Princiles of Agribusiness Management Prentice-Hall.

Boehlje, M.D and Eidman, V R, 1984. Farm Management, mJohn Wiley and Sons Inc, USA.

Elçi, Ş. Kolsarıcı, Ö. Geçit, H.H.1994. Tarla Bitkileri Ders Kitabı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayını, Yayın no:1385, Ankara.

Erkuş, A. Bülbül, M. Kıral, T. Açıl, A.F. Demirci, R.1995.Tarım Ekonomisi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Yayınları No: 5. Ankara.

Güneş, T. Kıral, T. Arıkan, R. Bülbül, M. Çetin, B. Tatlıdil, F. Albayrak, N. Meşhur, M ve Çelen, H.1988. Başlıca Tarım Ürünleri Maliyetleri Araştırma Projesi, TMO Matbaası, Ankara.

Özçelik, A, Turan, A ve Tanrıvermiş, H, 1998. Türkiye’de Tarımın Pazara Entegrasyonunda Sözleşmeli Tarım ve Bu Modelin Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı ile Üretici Geliri Üzerine Etkileri, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayınları Yayın No: 14 Ankara.

Parasız, M İ, 1996. İktisada Giriş Prensipleri ve Politika. 4. Baskı, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa.

Talim, M.1973. Ege Bölgesi Gediz Havzasında Bazı Önemli Tarımsal Ürünlerde Maliyet. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:225, Bornova/ İzmir.

Yılmaz, G. 2003. Farklı Sınıflardaki Patates (Solanum tuberosum L.) Tohumluklarının Verim ve Verimle İlgili Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi, Ekin Dergisi, sayı;26, Ekim-Aralık, s.26–32.

___

Bibtex @ { sduzfd317622, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2006}, volume = {1}, number = {1}, pages = {22 - 32}, title = {Bazı Önemli Patates Üreticisi İllerde Patates Üretim Maliyeti ve Gelirinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Hasan and Demircan, Vecdi and Erel, Gürkan} }
APA Yılmaz, H. , Demircan, V. & Erel, G. (2006). Bazı Önemli Patates Üreticisi İllerde Patates Üretim Maliyeti ve Gelirinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi . Ziraat Fakültesi Dergisi , 1 (1) , 22-32 .
MLA Yılmaz, H. , Demircan, V. , Erel, G. "Bazı Önemli Patates Üreticisi İllerde Patates Üretim Maliyeti ve Gelirinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi" . Ziraat Fakültesi Dergisi 1 (2006 ): 22-32 <
Chicago Yılmaz, H. , Demircan, V. , Erel, G. "Bazı Önemli Patates Üreticisi İllerde Patates Üretim Maliyeti ve Gelirinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi". Ziraat Fakültesi Dergisi 1 (2006 ): 22-32
RIS TY - JOUR T1 - Bazı Önemli Patates Üreticisi İllerde Patates Üretim Maliyeti ve Gelirinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi AU - Hasan Yılmaz , Vecdi Demircan , Gürkan Erel Y1 - 2006 PY - 2006 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 22 EP - 32 VL - 1 IS - 1 SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Bazı Önemli Patates Üreticisi İllerde Patates Üretim Maliyeti ve Gelirinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi %A Hasan Yılmaz , Vecdi Demircan , Gürkan Erel %T Bazı Önemli Patates Üreticisi İllerde Patates Üretim Maliyeti ve Gelirinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi %D 2006 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Yılmaz, Hasan , Demircan, Vecdi , Erel, Gürkan . "Bazı Önemli Patates Üreticisi İllerde Patates Üretim Maliyeti ve Gelirinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi". Ziraat Fakültesi Dergisi 1 / 1 (Ocak 2006): 22-32 .
AMA Yılmaz H. , Demircan V. , Erel G. Bazı Önemli Patates Üreticisi İllerde Patates Üretim Maliyeti ve Gelirinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. ZFD. 2006; 1(1): 22-32.
Vancouver Yılmaz H. , Demircan V. , Erel G. Bazı Önemli Patates Üreticisi İllerde Patates Üretim Maliyeti ve Gelirinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2006; 1(1): 22-32.
IEEE H. Yılmaz , V. Demircan ve G. Erel , "Bazı Önemli Patates Üreticisi İllerde Patates Üretim Maliyeti ve Gelirinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 22-32, Oca. 2006