KUTSAL ZAMAN OLARAK RAMAZAN AYININ SOKAK KÜLTÜRÜNE YANSIMASI: VAN ÖRNEĞİ

Öz Ülkemizde İslamın etkisiyle büyük halk kitleleri, Ramazan ayına özel birilgiyle yaklaşmış ve bu ayda yapmaları zorunlu olan ibadetleri bir şölen havasındaicra etmişlerdir. Bu ay içinde yaşatılan birçok gelenek, dini bir gereklilik olmanınötesine geçerek halk kültürünün bir parçası olmuştur. Kutsal zaman olarak Ramazan,bu sayede ciddi kültürel öğeler biriktirmiş ve bu öğeler nesilden nesile aktarılmıştır.Bu ayda yapılması gereken ibadetin oruç tutma olması, yeme ve içme ileilgili bazı ritüellerin de ortaya çıkmasına neden olmuştur.Çalışmada kutsal zaman olarak Ramazan ayında Van’ın işlek caddeleri,iftar ve sahur arasındaki zaman diliminde gözlenmiştir. Çalışmada kutsalzamanların sokak kültürüne yansıyan etkilerinin ortaya çıkarılması hedefl enmiştir.Öte yandan Ramazan ayında yaşatılan gelenekler, yakın tarihteki uygulanışbiçimleriyle kıyaslanmıştır. Toplumun her kademesinde birlik olma bilinciyle vemükemmel bir uyumla yaşatılan bu uygulamalar; “gelenek”, “şehir” ve “modern”kavramları üzerinden irdelenmiştir. Bu bağlamda Van’ın merkez mahallelerindengözlem yöntemiyle veriler derlenmiştir. Toplanan veriler folklor biliminin gerektirdiğişekilde incelenerek sonuca ulaşılmıştır.

___

Açıkgöz, Ö. (2007). Şehir, Şehir Toplumu ve Şehir Sosyolojisi. Dergipark, 0 (35). Erişim: https://dergipark.org.tr/iusoskon/issue/9517/118910. Akram, M. (2015). Dinler Tarihi Açısından Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam’da Orucun Anlamı ve Önemi. Uluslararası Rmazan Sempozyumu: Ramazan ve Oruç Tam Metni içine (s. 45-62). B. Açıl, F. Altun, S. Aslaner, M. Demiray ve H. Kaya. (Editörler). Ramazan ve Oruç. İstanbul: Belikan Basım. Bauman, Z. (2003). Modernlik ve Müphemlik. Türkmen, İ. (Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Çelik, C. (2017). Sekülerleşmenin Kuramsal Sosyolojik Serüveni. İslami Araştırmalar Dergisi, 28 (3), 209-223. Demir, R. (2016). Diğer İnanç Sistemlerinde ve İslâmda Oruç (Karşılaştırmalı Bir Analiz). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9, (42), 1784-1799. Eliade M. (1995). Kutsal ve Dindışı. Kılıçbay, M. A. (Çev.), Ankara: Gece Yayınları. Eren, M. (2011). Van Gölü Havzasında Yasla İlgili Gelenek ve Görenek ve Ritüeller (Van- Bitlis Örneği). VI. Uluslar arası Van Gölü Havzası Sempozyumu Tam Metni içinde 508-520. Güç, A. (1998). Dinlerde Kutsal ve Kutsallık Anlayışı, Dinler Tarihi Araştırmaları I, Ankara. Harvey, D. (2003). Sosyal Adalet ve Şehir. Moralı, M. (Çev). İstanbul: Metis Yayınları. Koyuncu, B., Karakılçık, Y. (2018). Van Gölü Havzası’nın Sosyo-Kültürel Yapısı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (61), 916- 922. Levendoğlu, M. F. (2006) Küresinliler Örneğinde Kültürel Kimlik (Küresinlilerin Sosyo-Kültürel Yapısı). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Salamone, F. A. (Ed.). (2004). Encyclopedia of Religious Rites, Rituals, and Festivals. New York: Routledge. Sevimli, Ş. ve Şeker, B. D. (2011). Van Gölü Havzasının Planlanmasının, Çevre Etiği ve Çevre Psikolojisi Bağlamında Değerlendirilmesi. VI. Uluslar arası Van Gölü Havzası Sempozyumu Tam Metni içinde (s. 490-498). Shils, E. (2003-04). Gelenek. Arslan, H. (Çev.). Doğu Batı. 7, (25), 101- 131. Şallı, A. (2017). Modernlik, Gelenek ve Din İlişkisi: Bir Modernleşme Kuramı Eleştirisi. Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi, (KİİFAD). 2, (IV). 55-82. Tanyu, H. (2007). Dini Folklor Veya Dini-Manevi Halk İnançlarının Çeşit Ve Mahiyeti Üzerinde Bir Araştırma -1-. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 0 (21). 123-142. Weber, M. (2010). Şehir, Modern Kentin Oluşumu. Ceylan, M. (Çev). İstanbul: Yarın Yayıncılık. Yazıcı, N. (2005). Ramazan Tenbihnâmeleri. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi XLVI, 2 015, (11), 1-11.

___

Bibtex @araştırma makalesi { yyusbed584767, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-6879}, address = {}, publisher = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {}, pages = {109 - 130}, doi = {}, title = {KUTSAL ZAMAN OLARAK RAMAZAN AYININ SOKAK KÜLTÜRÜNE YANSIMASI: VAN ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Oğur, Ümit} }
APA Oğur, Ü . (2019). KUTSAL ZAMAN OLARAK RAMAZAN AYININ SOKAK KÜLTÜRÜNE YANSIMASI: VAN ÖRNEĞİ . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (44) , 109-130 .
MLA Oğur, Ü . "KUTSAL ZAMAN OLARAK RAMAZAN AYININ SOKAK KÜLTÜRÜNE YANSIMASI: VAN ÖRNEĞİ" . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019 ): 109-130 <
Chicago Oğur, Ü . "KUTSAL ZAMAN OLARAK RAMAZAN AYININ SOKAK KÜLTÜRÜNE YANSIMASI: VAN ÖRNEĞİ". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019 ): 109-130
RIS TY - JOUR T1 - KUTSAL ZAMAN OLARAK RAMAZAN AYININ SOKAK KÜLTÜRÜNE YANSIMASI: VAN ÖRNEĞİ AU - Ümit Oğur Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 130 VL - IS - 44 SN - 1302-6879- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KUTSAL ZAMAN OLARAK RAMAZAN AYININ SOKAK KÜLTÜRÜNE YANSIMASI: VAN ÖRNEĞİ %A Ümit Oğur %T KUTSAL ZAMAN OLARAK RAMAZAN AYININ SOKAK KÜLTÜRÜNE YANSIMASI: VAN ÖRNEĞİ %D 2019 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1302-6879- %V %N 44 %R %U
ISNAD Oğur, Ümit . "KUTSAL ZAMAN OLARAK RAMAZAN AYININ SOKAK KÜLTÜRÜNE YANSIMASI: VAN ÖRNEĞİ". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 44 (Haziran 2019): 109-130 .
AMA Oğur Ü . KUTSAL ZAMAN OLARAK RAMAZAN AYININ SOKAK KÜLTÜRÜNE YANSIMASI: VAN ÖRNEĞİ. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; (44): 109-130.
Vancouver Oğur Ü . KUTSAL ZAMAN OLARAK RAMAZAN AYININ SOKAK KÜLTÜRÜNE YANSIMASI: VAN ÖRNEĞİ. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; (44): 109-130.