BATI ANADOLU’NUN İZİNDE: ARİSTOTELES VE ASSOS

Öz Batı Anadolu, Antik çağın bilim ve felsefe merkezidir. Birçok antikkenti kapsamaktadır. Çalışma kapsamına alınan Assos, bunların başındagelen antik kentlerden sadece bir tanesidir. Assos, tarihi M.Ö. 2000’li yıllaradayanan, ünlü filozof Aristoteles’in üç yıl boyunca bir felsefe okulununbaşında bulunmasıyla ün salmış Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, EdremitKörfezi’nin kıyısında bulunan antik bir liman kentidir. Batı Anadolu'nunAntik Çağdaki tarihi incelendiğinde, felsefenin başka bir bölgede olmayanbaşarısı dikkat çekmektedir. Bu başarı sadece Antik çağın değil bütüninsanlığın gelişmesinde büyük etkiye sahiptir. Dolayısıyla Batı Anadoluanlatılırken felsefe mutlaka anlatılması gereken bir konudur. Assos,Aristoteles’in yaşamının en önemli evrelerinden birini geçirdiği yerdir.Aristoteles’in Batı Medeniyeti Anlayışı’nı özetle ifade ettiğidüşünülmektedir. Bu anlayış İtalyan Makyavel ile daha da netleşmiş ve“Kazanmanın ahlakı mı olur?” ifadesi batı tipi siyaset anlayışında yerinialmıştır. Türkiye’de kültür turizminin canlanması açısından yenidestinasyonların hazırlanması gerekmektedir ki Batı Anadolu bu anlamdaönemli bir örnektir. Aristoteles’in mezarı henüz yeni keşfedilmiştir,Aristoteles’in ders verdiği ve yaşamını sürdürdüğü mekanlar ziyarete açıktırve ziyaretçi sayısı da oldukça fazladır. Bu değerler kültür turizmi açısındandeğerlendirilmelidir. Çalışmada Batı Anadolu ve özellikle Assos(Behramkale) antik kenti kültürel açıdan incelenmiş ve ünlü filozofAristoteles’in hayatı Batı Anadolu ışığında anlatılmıştır.

___

Altıer, S. (2008). Denizlerden Duvarlara Ayvacık’taki Osmanlı Dönemi Yapılarına Betimlenen Denizcilikle İlgili Graffitiler. Ayvacık Değerleri Sempozyumu, 29-30 Ağustos, S. 151- 172, Çanakkale, Ayvacık: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları. Arslan, N. (2008). Assos Kazıları: 1881-2007. Ayvacık Değerleri Sempozyumu, 29-30 Ağustos, S. 68-78, Çanakkale, Ayvacık: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları. Aster, E. V. (2000): İlkçağ ve Ortaçağ Felsefe Tarihi. Çev. Vural Okur, İstanbul: İm Yayınevi. Aydoğan, N.B. (1989). Çanakkale. Kırklareli: Sermet Matbaası. Bakan, C. (2009). Assos Nekropolü S-3 Açması Buluntuları. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı. Bilge, U. (1995). Türkiye’deki Tarihsel Anıtlar. İstanbul: İnkılap Yayınevi. Cevizci, A. (2010). Felsefe Tarihi. İstanbul: Say Yayınları. Freely, J. (2003). Türkiye Uygarlıklar Rehberi, 3. Cilt: Ege Kıyıları. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Hengirmen, M. (2000). Altın Ülke Türkiye. Ankara: Engin Yayınevi. Laertios, D. (2013). Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri. Çev. Candan Şentuna, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Leaf, W. (1923). Strabo on the Troad, Book XIII, Cap I. England: Cambridge. Mansel, A.M. (1999). Ege ve Yunan Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu. McNeill, W.H. (2002). Dünya Tarihi. Çev. Alaaddin Şenel, Ankara: İmge Kitabevi. Mutluay, G., Özözlü, H. ve Köfteoğlu, F. (1999). Gezi ’99 Türkiye Tatil Rehberi. İstanbul: Seçil Ofset. Orhan, Ö. (2015). Aristoteles’te Siyasal Yönetim Kavramı ve Politika’nın Türkçe Çevirilerinin Bir Eleştirisi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 70, No. 3, 2015, s. 607 – 653. Strabon (2000). Antik Anadolu Coğrafyası. Çev. Adnan Pekman, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları. Şenol, F. (2008). Turizm Coğrafyası. Ankara: Detay Yayıncılık. Tanilli, S. (2009). Uygarlık Tarihi. İstanbul: Cumhuriyet Kitapları. Tiryaki, B., Gümüş, F. ve Büyük, Ö. (2008). Kırsal Kalkınmada Turizmin Rolü: Assos Örneği. Ayvacık Değerleri Sempozyumu, 29-30 Ağustos, S. 249- 260, Çanakkale, Ayvacık: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları. Yıldız S., Derman E. (2017). Kültürel Miras: UNESCO Dünya Miras Listesi Türkiye Örneği. International Congress on Cultural Heritage and Tourism Congress, 19-21 May 2017, Konya. İnternet 1: http://www.assosrehberim.com/nm-Assos_Antik_Kenticp- 100, Erişim Tarihi, 11.08.2016: 15.04.

___

Bibtex @araştırma makalesi { yyusbed537726, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-6879}, address = {}, publisher = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {171 - 184}, doi = {}, title = {BATI ANADOLU’NUN İZİNDE: ARİSTOTELES VE ASSOS}, key = {cite}, author = {Yıldız, Sevcan} }
APA Yıldız, S . (2018). BATI ANADOLU’NUN İZİNDE: ARİSTOTELES VE ASSOS . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (39) , 171-184 .
MLA Yıldız, S . "BATI ANADOLU’NUN İZİNDE: ARİSTOTELES VE ASSOS" . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018 ): 171-184 <
Chicago Yıldız, S . "BATI ANADOLU’NUN İZİNDE: ARİSTOTELES VE ASSOS". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018 ): 171-184
RIS TY - JOUR T1 - BATI ANADOLU’NUN İZİNDE: ARİSTOTELES VE ASSOS AU - Sevcan Yıldız Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 171 EP - 184 VL - IS - 39 SN - 1302-6879- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi BATI ANADOLU’NUN İZİNDE: ARİSTOTELES VE ASSOS %A Sevcan Yıldız %T BATI ANADOLU’NUN İZİNDE: ARİSTOTELES VE ASSOS %D 2018 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1302-6879- %V %N 39 %R %U
ISNAD Yıldız, Sevcan . "BATI ANADOLU’NUN İZİNDE: ARİSTOTELES VE ASSOS". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 39 (Mart 2018): 171-184 .
AMA Yıldız S . BATI ANADOLU’NUN İZİNDE: ARİSTOTELES VE ASSOS. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; (39): 171-184.
Vancouver Yıldız S . BATI ANADOLU’NUN İZİNDE: ARİSTOTELES VE ASSOS. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; (39): 171-184.