Popüler Fizik Kavramları İçeren Görsel Ders Materyali Geliştirme Çalışması

Popüler fizik kavramları ile ilgili web sitesi, kütüphane, aktüel ders notları, makaleler ve belgesel filmlerden gerekli envanter toplanarak görsel bir eğitim materyali hazırlanmıştır. Araştırmanın amacı sanal ve görsel ders materyali geliştirmektir. Araştırmada geliştirilen materyalin eğitime etkisini ölçebilmek için ön çalışma yapılmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Araştırmada doküman incelemesi yapılmıştır. Toplanan tüm veriler, bilimsel yöntemler ve materyal geliştirme kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Araştırmada 1173 görsel, işitsel ile 24 görsel ve tanımsal toplam 1197 kavram hazırlanmıştır. Toplanan tüm kavramlar sanal programlar ile internet entegreli olarak DVD’de toplanmış ve  http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/kf/sg/sg.html adresine konumlandırılmıştır. Araştırmanın benzer çalışmalara yardımcı olabilmesi için kullanılan sanal araçlar, izlenen yollar, yöntemler ve yapılan işlemin her aşaması yöntem kısmında anlatılmıştır. Araştırmanın kazanımları, eğitime katkısı ve elde edilen yargılar sonuç ve öneriler kısmında sunulmuştur.

Development of Visual Course Material Containing Popular Physics Concepts

The visual instruction material related to popular physics concepts was developed through collecting inventory materials from web sites, library, course text, articles and documentary films. Purpose of the research is developed virtual and visual course material. A preliminary work has been done to measure the impact of developed materials in the study and positive results have been obtained. Document review has been done in the research. All data collected was evaluated according to scientific method and criteria for materials development. In total 1197 concepts -1173 visual and auditory and 24 visual and definitional- were created. All concepts were collected via visual programs on DVD with the internet linked and has been placed on this site http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/kf/sg/sg.html Virtual instruments used, tracked trails, each stage of the process and methods were described in method section to help for similar studies. The gains of the research, education contribution and judgments obtained were presented in results and suggestions parts.

___

Akalan, M.E. (2012). Bilgisayar destekli programlı öğretim yaklaşımına göre hazırlanmış öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersinin öğrencilerin akademik başarısına etkisi ve öğrenci görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Ata, A., & Atik, A. (2016). Alternatif bir eğitim-öğretim ortamı olarak video paylaşım siteleri: Üniversitelerdeki youtube uygulamaları. Social Sciences,11(4), 312-325.

Aydemir Özyurt, E. (2016). Dördüncü sınıf Türkçe dersi öğretim programının görsel okuma ve sunu becerilerini geliştirme açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.

Babacan, M. (2015). Nedir bu reklam? İstanbul: Beta Yayıncılık

Bayram, S. (2006). İlköğretimde materyal kullanımı. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Çakır, M., (2014). Görsel kültür ve küresel kitle kültürü. Ankara: Ütopya Yayınevi.

Çokluk, Ö., Yılmaz, K., & Oğuz, E. (2011). Nitel bir görüşme yöntemi: Odak grup görüşmesi. Kuramsal Eğitimbilim, 4(1), 95-107.

Dalmışlı, F., (2013). Müzik eğitiminde materyal geliştirme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Demirkuş, N. (2017a). Biyolojide önemli kavramlar ders notları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi.

Demirkuş, N., (2017b). Öğretim materyali geliştirme ders notları.

Gülen, S. (2010). Popüler fizik kavramları içeren görsel ders materyali geliştirme çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Van.

Gülen, S., & Demirkuş, N., (2014a). Güneş sistemi ve ötesi: uzay bilmecesi ünitesinde, Görsel materyalin öğrenci başarısına etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 1-19.

Gülen, S., & Demirkuş, N. (2014b). Görsel materyalin öğrenci başarısına etkisi. Saarbrücken: Türkiye Alim Kitapları.

Gürbüz, R. (2006). Olasılık kavramıyla ilgili geliştirilen öğretim materyallerinin öğrencilerin kavramsal gelişimlerine etkisi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 59-68.

Halls, J., (2012). Rapid video development for trainers: How to create learning videos fast and affordably. Virginia: American Society for Training & Development.

Milli Eğitim Bakanlığı -MEB- (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3,4,5,6,7 ve 8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Milli Eğitim Bakanlığı -MEB- (2017). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3,4,5,6,7 ve 8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (Taslak Program).

Özoğlu, H. H., & Mısıroğlu, Z. (2015). Ortaokul fen bilimleri 7 ders kitabı. Ankara: ADA matbaacılık ve Yayıncılık.

Öztaş, S.(2008). Tarih öğretimi ve filmler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 543-556.

Seels, B. Glasgow, Z. (1990). Exercises in instructional design. Colombus: Merrill Publishers.

Seferoğlu, S. S. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Şahin, S. (2016). Eğitimde bilişim teknolojileri I-II. Ankara: Pegem Akademi.

Yelken, T. Y. (2009). Öğretmen adaylarının portfolyoları üzerinde grup olarak yaratıcılık temelli materyal geliştirmenin etkileri. Eğitim ve Bilim, 34(153), 83-98.

___

Bibtex @araştırma makalesi { yyuefd304145, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1305-2020}, address = {}, publisher = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {14}, pages = {320 - 338}, doi = {}, title = {Popüler Fizik Kavramları İçeren Görsel Ders Materyali Geliştirme Çalışması}, key = {cite}, author = {Demi̇rkuş, Nasip and Gülen, Salih} }
APA Demi̇rkuş, N , Gülen, S . (2017). Popüler Fizik Kavramları İçeren Görsel Ders Materyali Geliştirme Çalışması . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 320-338 .
MLA Demi̇rkuş, N , Gülen, S . "Popüler Fizik Kavramları İçeren Görsel Ders Materyali Geliştirme Çalışması" . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2017 ): 320-338 <
Chicago Demi̇rkuş, N , Gülen, S . "Popüler Fizik Kavramları İçeren Görsel Ders Materyali Geliştirme Çalışması". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2017 ): 320-338
RIS TY - JOUR T1 - Popüler Fizik Kavramları İçeren Görsel Ders Materyali Geliştirme Çalışması AU - Nasip Demi̇rkuş , Salih Gülen Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 320 EP - 338 VL - 14 IS - 1 SN - -1305-2020 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Popüler Fizik Kavramları İçeren Görsel Ders Materyali Geliştirme Çalışması %A Nasip Demi̇rkuş , Salih Gülen %T Popüler Fizik Kavramları İçeren Görsel Ders Materyali Geliştirme Çalışması %D 2017 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1305-2020 %V 14 %N 1 %R %U
ISNAD Demi̇rkuş, Nasip , Gülen, Salih . "Popüler Fizik Kavramları İçeren Görsel Ders Materyali Geliştirme Çalışması". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 / 1 (Nisan 2017): 320-338 .
AMA Demi̇rkuş N , Gülen S . Popüler Fizik Kavramları İçeren Görsel Ders Materyali Geliştirme Çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 14(1): 320-338.
Vancouver Demi̇rkuş N , Gülen S . Popüler Fizik Kavramları İçeren Görsel Ders Materyali Geliştirme Çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 14(1): 320-338.