Karkamış Baraj Gölü'ndeki Yetiştiricilik Tesislerinin Su Ürünleri Mekanizasyonu Yönünden Araştırılması

Karkamış Baraj Gölü'nde bulunan 29 adet alabalık üretim tesisindeki balık yetiştiriciliğinde son yıllarda büyük gelişmeler yaşanmış olup, yüksek kapasite artışı ve buna bağlı olarak da üretim miktarında artışlar görülmüştür. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın balık yetiştiriciliğine verdiği destek ile Karkamış Baraj Gölü sınırları içerisinde bulunan su ürünleri tesislerinin 20 Şubat 2015 yılı itibariyle toplam üretim kapasitesi 16.012 ton/yıl'a ulaşmıştır. Son yıllarda ülkemizde de büyük kapasiteli kültür balıkçılığı tesisleri kurulmaya başlanmış ve bu işletmelerde çeşitli makinaların kullanılmaya başladığı göze çarpmaktadır. Bu araştırmada su ürünleri yetiştiriciliği yönünden önemli bir üretim kapasitesine sahip tesisler su ürünleri mekanizasyonu yönünden araştırılıp, tesislerde kullanılan teknik araç ve gereçler ile makineler sınıflandırılarak incelenmiştir

Investigation of aquatic products mechanization aspects of aquaculture facilities in Karkamış Dam Lake

Major developments are experienced in 29 trout fish farms in Karkamış Dam Lake in recent years, high capacity increase and accordingly the amount of production were observed. The total production capacity of trout fish farms located in Karkamış Dam Lake has been reached to 16.012 tones/year as of 20 February 2015 with financial support of Ministry of Food, Agriculture and Livestock. In recent years, large-capacity fish farms have been established in our country and variety of machines are used in these farms. In this study, fish farms which have a significant production capacity in terms of mechanisation were examined and technical tools and equipment were classified.

Kaynakça

Anonim 2015a. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü. Gaziantep.

Anonim 2015b. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Şanlıurfa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü. Şanlıurfa.

Atay, D. ve Korkmaz, A. Ş. 2011. Balık Üretim Tesisleri ve Planlaması. Ankara Üniversitesi Yayınları No:296, Ankara, 363s.

Birici, N., Şeker, T., Balcı, M., Çelik, B., Kılıç, A. ve Güneş, S. 2014. Elazığ İli Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinde Mekanizasyonun Kullanımı. Yunus Araştırma Bülteni, (3):51-58.

Çiçek, A. ve Erkan, O. 1996. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri. G.Ü Ziraat Fakültesi Yayınları No:12, Ders Notları Serisi No:6, Tokat.

Davies, R. M., Davies, O. A., Inko-Tariah, M. B. ve Bekibele, D. O. 2008. The Mechanization of Fish Farms in Rivers State, Nigeria. World Applied Sciences Journal 3(6):926-929.

Dikel, S. 2009. Su Ürünlerinde Mekanizasyon. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları Yayın No:12, 2.Baskı, Adana, 150 s.

Hoşsucu, H. 1993. Mekanizasyon. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:44, E.Ü Basımevi, Bornova / İzmir, 182 s.

Karaman, Z. ve Yüngül, M. 2015. Karkamış Baraj Gölü'ndeki Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Biyoteknik Yönden İncelenmesi, Yunus Araştırma Bülteni 2015 (2): 29-43.

Özkan, B. 2006. Kültür Balıkçılığında Mekanizasyon. Yunus Araştırma Bülteni 2006 (3): 4-9.

Timur, M. 2001. Yetiştiricilik Mekanizasyonu. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:2, İ.Ü Basımevi Müdürlüğü, İstanbul, 116 s.

TÜİK, 2014. Su Ürünleri İstatistikleri 2013. Türkiye İstatistik Kurumu Yayın No:4349. Ankara, 61 s.

Kaynak Göster