İskenderun-Arsuz arası (İskenderun Körfezi) Kayalık Supralittoral zonun Makrobentik Faunası

Özet Bu çalışma, İskenderun-Arsuz arasında kalan bölgede kayalık supralittoral zonunun makrobentik faunası incelenmiştir. Örnekleme Mart 2011 tarihinde 3 farklı istasyonda gerçekleşmiştir. Çalışma sonucunda Krustase grubuna (Cirripedia 2, Decapoda 1) ait 3 tür ve 99 birey, Mollusca (Gastropoda 4, Bivalvia 1) grubuna ait 5 tür ve 58 birey tespit edilmiştir. İstasyonlar genelinde en dominant tür 87 bireyle ve %55,4 dominansi değeriyle Chthamalus stellatus (Poli, 1795) olduğu tespit edilmiştir. Frekans indeksine göre 3 tür devamlı ve 5 tür yaygın olarak tanımlanmıştır.

Macrobenthic fauna in the rocky supralittoral zone between Iskenderun-Arsuz (Iskenderun Bay)

This study was carried out to determine the macrobenthic fauna of rocky supralittoral zone between Iskenderun and Arsuz. Samples taken at 3 stations in March 2011. As a result of the study, a total of 3 species with 99 individuals of Crustacea (Cirripedia 2, Decapoda 1) and 5 species with 58 individuals of Mollusca (Gastropoda 4, Bivalvia 1) were identified. In the study area, Chthamalus stellatus (Poli, 1795) was the most dominant species represented with 87 individuals and dominance value of 55.4%. According to frequency index, 3 species were designated as constant and 5 species as common.

Kaynakça

Ayas, D., Almış, M. ve Kaya, U.L. 2008. Mersin- Karaduvar bölgesinde bulunan Patella (Archaeo- gastropoda) türlerinin dağılımı ve morfometrik özellikleri. Journal of Fisheries Sciences.com. 2(3): 570-575. Bellan-Santini, D. 1969. Etude floristuque et faunistuque de quelques peuplements infralittoraux de substrat rocheus. Rec. Trav. St. Mar. End., 26 (41): 237-298. Geldiay, R. ve Kocataş, A. 2005. Deniz Biyolojisine Giriş. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi kitapları serisi, İzmir, 562 pp. Huve, P. 1957. Contribution prêliminaire à l'êtude des peuplements superficiels de côtes rocheuses de la Mediterranêe orientale. Rec. Trav' Sta. Mar. Endoume, 21 (12) :50-66. İyiduvar, O. 1986. Hydrographic characteristic of Iskenderun Bay, MSc. Thesis, Institute of Marine Sciences, Middle East Technical University. Kırkım, F. 1998. Ege Denizi Isopoda (Crustacea) Faunasının Sistematigi ve Ekolojisi Üzerine Araştırmalar. Doktora Tezi. İzmir, Ege Üniver- sitesi. Kocataş, A. 1978. İzmir Körfezi kayalık sahillerinin bentik formları üzerinde kalitatif ve kantitatif araştırmalar. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Monograflar serisi, 12: 1-93. Kocataş, A., Katağan, T. ve Sezgin, M. 2001. Çeşme yarımadası (Ege Denizi) sahillerinin bentik Amphipod'ları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi, 18(1-2): 111-115. Lipkin, Y. ve Safriel, U. 1971. Intertidal Zonation on rocky shores at Mikhmoret (Mediterranean, Israel). J. Ecol., 59 : 1-30. Molinier, R. 1960. Etude des biocênoses marines du Cap Corse. Vegetatio. Acta Geobot. 3-5 : 121-132. Özcan, T., Katagan, T. ve Kocatas, A. 2005. Brachyuran crabs from Iskenderun Bay (Southeastern Turkey). Crustaceana., 78(2): 237-243. Soyer, J. 1970. Bionomie benthique du plateau continental de la cote catalana Française, III. Les Peuplements de Copepodes Harpacticoides (Crustacea). Vie Milieu, 21: 377-511. WoRMS, 2014. World register of Marine species. http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=sear ch (giriş April 13, 2014).

Kaynak Göster

Yunus Araştırma Bülteni
  • ISSN: 1303-4456
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2001

8315

Sayıdaki Diğer Makaleler

Blood Picture and Enzymatic Activities in Common Crap Cyprinus carpio Influenced by Sodium Chloride (NaCl)

Shahba Kale AL-TAEE, Alaa Hussain Ali AL HAMDANI

Adıyaman İli Balıkçılığının Mevcut Durumu ve Sorunları

YUSUF KENAN BAYHAN, Sırrı KORKMAZ, MİNE PERÇİN OLGUNOĞLU

Kovada Kanalında (Eğirdir-Isparta) Yaşayan Balıkların Sülük (Hirudinea) Parazitleri Yönünden İncelenmesi

Mustafa CEYLAN, Abdulkadir YAĞCI, Ufuk AKÇİMEN, Fuat BİLGİN, Niyazi Can GÖKÇINAR, Şakir ÇINAR

İskenderun-Arsuz arası (İskenderun Körfezi) Kayalık Supralittoral zonun Makrobentik Faunası

Burak Türker İNANDI, Celal ALKAN, AYHAN ALTUN, TAHİR ÖZCAN

Türkiye Denizlerindeki Balık Stoklarının Yönetimi İçin Yeni Bir Kavram:'İhtiyatlı Balıkçılık Yönetimi'

Savaş KILIÇ

Kangal (Sivas) Balıklı Çermik Termal Kaplıcası İle Topardıç Deresi\'nde (Sivas) Yaşayan Benekli Sezen Cyprinion macrostomus (Heckel, 1843)de Bazı Hematolojik Parametreler ve Non-Spesifik İmmün Yanıtın Belirlenmesi

SELÇUK DUMAN, Aysel ŞAHAN

Çelik Gölü'nde Yaşayan Yayın Balığı (Silurus glanis Linnaeus, 1758)'nın Yaş ve Bazı Büyüme Özellikleri

Mücahit YÜNGÜL, Zuhal KARAMAN, MUSTAFA DÖRÜCÜ

Gölbaşı Gölü'nde (Hatay) Bulunan Tatlısu Midyelerinin (Unionidae) Çevresel Koşullarının Belirlenmesi

Hülya ŞEREFLİCAN

İlk Stok Boyunun Kışlatılmış Tilapiaların Büyüme Performansı, Yem Değerlendirmesi ve Yem Alımı Üzerine Etkisi

Suat DIKEL, Ilgın ÖZŞAHİNOĞLU, Pınar MUMOĞULLARINDA, Fırat Sertaç TELLİOĞLU, Mustafa ÖZ

Deliçay (Kahramanmaraş)'ın Makroinvertebrat Faunasının Mevsimsel Dağılımı

Rasim AYAS, Cemil KARA