Işıktepe Baraj Gölü (Maden, Elazığ) Kıyı Bölgesi Fizikokimyasal Su Kalitesi Üzerine İlk Bulgular

Bu çalışmada Işıktepe Baraj Gölü'nün (Maden, Elazığ) kıyı bölgesinde üç noktada Nisan 2011 ile Mart 2012 arasında 12 ay süresince yürütülen su kalitesi izleme araştırmasından elde edilen ilk bulgular değerlendirilmiştir. Araştırma süresince sıcaklık, çözünmüş oksijen, doygunluk, pH, elektriksel iletkenlik, toplam sertlik, toplam alkalinite, kimyasal oksijen ihtiyacı, çözünmüş anyon ve katyonlar (lityum, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, amonyum, nitrat, floıür, fosfat, klorür, bromür ve sülfat) ile toplam fosfor izlenmiştir. Işıktepe Baraj Gölü düşük çözünmüş iyonik madde içeriğine nedeniyle düşük elektriksel iletkenlik ve çözünmüş katı madde içeriğine sahip orta sert sulu alkali bir göl olarak karakterize olmuştur. Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği ve grubu parametreleri bakımından baraj gölü "yüksek kaliteli" ve "az kirlenmiş" sınıflarına dâhil olmuştur. Baraj gölünün inşa amacı olan tarımsal sulama yanı sıra içme suyu temini, alabalık ve diğer balıkların yetiştiriciliği ile hayvan üretimi ve çiftlik ihtiyacı için de kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Water Quality of Işıktepe Dam Lake (Maden, Elazığ)

In this study, the first result on water quality of Işıktepe Dam Lake Which is located in Maden province of Elazığ was evaluated. The monitoring study was performed in three sampling points of litoral zone between April 201 and March 2012. Temperature, dissolved oxygen, saturation, pH, electrical conductivity, hardness, alkalinity, chemical oxygen demand, dissolved ions (lithium, sodium, potassium, calcium, magnesium, ammonium, nitrate, fluoride, phosphate, chloride, bromide, sulphate) and total phosphorus was measured and determined during the study. Işıktepe Dam Lake characterized with mildly soft and alkaline water, along with low electrical conductivity and dissolved solids due to low dissolved ions contents. The dam lake was defined as high quality and slightly polluted, respectively, in point of and group parameters of Surface Water Quality Management Regulation. It means that this irrigation-purposed dam lake may also used for drinking water supply, trout culture, livestock farms

Kaynakça

Alpaslan, K., Sesli, A., Tepe, R., Özbey, N., Birici, N., Şeker, T. ve Koçer, M.A.T. 2012. Vertical and Seasonal Changes of Water Quality in Keban Dam Reservoir. Journal of Fisheries Sciences. com, 6(3): 252—262.

Anonim. 2004. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği. Resmi Gazete, Tarih 31.12. 2004, Sayı: 25687.

Anonim. 2005. İl Çevre Durum Raporu. 11 Çevre ve Orman Müdürlüğü, Elazığ.

Anonim. 2012. Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği. Resmi Gazete, Tarih: 30.12.2012, Sayı: 28483.

Anonim. 2013. Baraj Arama. DSİ Genel Müdürlüğü, Ankara. Http: // www 2. Dsi. Gov. Tr baraj detay.cfm?BarajID=44l. Erişim: 10.03.2013.

APHA, AWWA ve WEF. 1998. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 20th edition. American Public Health Association, Washington DC.

Cunha-Santino, M.B., Bitar, A.L., ve Bianchini, I.Jr. 2013. Chemical constraints on new man-made lakes. Environmental Monitoring and Assessment, 2: 10177-10190.

Goldman, C_R. ve Horne, A. J. 1983. Limnology, McGraw-Hill, New York.

Karadeniz, V., Akpınar, E. ve Başıbüyük, A. 2011. Nehir Tipi Hidroelektrik Santraller ve Çevresel Etkileri (Reşadiye Hidroelektrik Santralleri Örneği). Doğu Coğrafya Dergisi, 26: 95—114.

Kimmel, B.C. ve Groeger, A.W. 1984 Factors controlling primary production in lakes and reservoirs: perspective. In: Lake and Reservoir Management Report, EPA—440/5- 84—001, United States Environmental Protection Agency, Washington, D.C. pp.277—28 1.

Koçer, M.A.T. ve Şen, B. 2012. The seasonal succession of diatoms in phytoplankton of soda lake (Lake Hazar, Turkey). Turk Bot, 36: 73 8—746.

Küçükyılmaz, M., Uslu, G., Birici, N., Örnekçi, N.G., Yıldız, N. ve Şeker, T. 2010. Karakaya Baraj Gölü Su Kalitesinin İncelenmesi. International Sustai— nable Water and Wastewater Management Symposium, 26—28 October 2010, Konya, Turkey.

Mason, C.F. 2002. Biology of Freshwater Pollution. 4th ed. Pearson-Benj amin Cummings, UK.

Nakashima, S., Yamada, Y. ve Tada, K. 2007. Characterization of the water quality of dam lakes on Shikoku Island, Japan. Limnology, 8: l— 22.

Palau, A. 2006. Integrated environmental management of current reservoirs and regulated rivers. Limnetica, 25(1-2): 287-302.

Sen, B., Koçer, M.A.T. ve Alp, M.T. 2002. Hazar Gölü'ne Boşalan Akarsuların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. F. U. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14(1), 241—248.

Şen, B. ve Koçer, M.A.T. 2003. Su Kalitesi İzleme. XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2—5 Eylül 2003, Elazığ: 567—572.

Thornton, K.W. 1990. Perspectives on reservoir limnology, In: Reservoir Limnology: ecological perspectives. K.W. Thornton, B.L. Kimmel E.F. Payne (Eds.). John Wiley Sons Inc., New York: l—l3.

Tüzün, İ., İnce, Ö. ve Başaran, G. 2006. Doğal Göl Ve Rezervuar Limnolojisindeki Farklılıkların Bir— eşik Yönetim Planlaması Açısından Değer— lendirilmesi: Genel Yaklaşım. I. Ballklandlrma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, Antalya: 237-247.

Varol, M. ve Sen, B. 2009. Assessment of surface water quality using multivariate statistical techniques: case study of Behrimaz Stream, Turkey. Environ MonitAssess, 159: 543—553.

Wetzel, R.G. 1990. Reservoir ecosystems: Conclusions and speculations. In: Reservoir Limonology: Ecological Perspectives. K.W. Thornton, B.L. Kimmel F.E. Payne (Eds). John Wiley Sons Inc.,NewYork: 227-238.

Wetzel, R.G. 2001. Linmology: Lakes and River Ecosystems. Academic Press, London. Yılmaz, F. 2004. Mumcular Barajı (Muğla-Bodrum)'nın Fiziko—Kimyasal Özellikleri. Ekoloji, l3(50): 10— 17.

Kaynak Göster