İlk Stok Boyunun Kışlatılmış Tilapiaların Büyüme Performansı, Yem Değerlendirmesi ve Yem Alımı Üzerine Etkisi

Bu çalışmada nil tilapiaları ve onların melezlerinde (Oreochromis niloticus dişi x Oreochromis aureus erkek) ilk stok ağırlığının ve boylamanın büyümeye ve yem değerlendirmeye olan etkileri araştırılmış ve farklı boy kompozisyonları ile stoklamaya başlanarak ve hangi boyda stoklamanın hangi grupta daha verimli olduğu konusunda bir fikir oluşturulmuştur. Çalışmanın bir diğer boyutunda ise farklı ağırlıklara sahip bireyler karışık olarak yetiştirildiklerinde yalnız küçük ya da sadece büyük boyda yetiştirilenlere oranla ne ölçüde bu durumdan etkilenecekleri araştırılmıştır. Denemede küçük melez yavruların büyüklere oranla daha iyi büyüdüğü, kışlatılmış gruplarda hem nil tilapialarında hem de melezlerde karışık grupların daha iyi büyüme ve yem değerlendirme oranlarına ulaştığı saptanmıştır.

Effect Of First Stocking Size On Growth Performance and Feed Intake OfTilapia Hybridization

In this study, effects of first stocking size and size grading on growth of nile tilapia and their hybrids (Oreochromis niloticus female x Oreochromis aureus male) were investigated. A decision has been made on which stocking system has been more effective on which size grading of stocking, starting the stocking with different size grading compositions. In another dimension of the study; it's been researched that in what amount would this situation effects when individual with variable weights are placed randomly compared to placements with either only small or large. At the end of the research hybrids were higher growth value than nile tilapia. Furthermore, mixed groups either hybrids, or nile tilapia groups were made better growth rate and FCR than the other groups (graded groups).

Kaynakça

Kaynaklar: Baardvik, B.M. ve Jobling, M. 1990. Effect of Size- sorting on Biomass Gain and Individual Growth Rates in Arctic Charr, Salvelinus alpinus L., Aquaculture, 90: 11–16. Brown, M.E. 1946. The Growth of Brown Trout (Salmo trutta Linn.). I. Factors Influencing The Growth of Trout Fry, Journal of Experimental Biology, 22: 118-129. Company, R., Calduch-Giner, J.A., Perez-Sanchez, J. ve Kaushik,S.1999. Protein sparing effect of dietary in common dentex (Dentex dentex): a compa- rative study with sea bream (Sparus aurata) and sea bass (Dicentrarchus labrax). Aquat. Living Resour. 12, 2330. Dikel, S. 1997. Effect of Different Stocking Densities on Growth of Hybrid Tilapia (Oreochromis aureus x Oreochromis niloticus) in Cages Standing in Concrete Ponds. Turkish journal of Veterinary and Animal Scienses. Vol 21, (3):247-250. Dikel, S. 2009. Tilapia Yetiştiriciliği. T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Üretim Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları. ANKARA. Eknath, A.E., Tayamen M.M., Paladade Vera M.S., Danting J.C., Reyes R.A., Dionisio E.E., Capili J.B., Bolivar H.L., Abella T.A., Circa A.C., Bentsen, H.B., Gjerde, B., Gjedrem T. ve Pullin R.S.V. 1993. Genetic improvement of farmed tilapia: the growth performance of eight strains of Oreochromis niloticus tested in different farm environment. Aquaculture111,171-188. Fitzsimmons, K., Ramotar, P., Cerozi, B. ve Anday, T. 2013. Tilapia Production And Market Situation In 2013 World Aquaculture Society: Aquaculture 2013 - Nashville, Tennessee February 21-25. Goldan, O. Popper, D. Kolkovski, S. ve Karplus, I. 1998. Management of Size Variation in Juvenile Gilthead Sea bream (Sparus aurata): II. Dry Food Type and Live/Dry Food Ratio, Aquaculture, 165: 313-320. Gunnes, K. 1976. Effect of Size Grading Yong Atlantic salmon Salmo salar on Subsequent Growth, Aquaculture, 9: 381-386. Hargreaves, A.J. 1987. Feeding Practices for Caged Blue Tilapia.Virgin Island Perspective Agricultural Research Notes (Eclitted by Carol B. Fleming) Summer Fall 1987 Vol.2 No.2. Jobling, M. 1985. Physiological and Social Constraints on Growth of Fish with Special Reference to Arctic Charr, Salvelinus alpinus L., Aquaculture, 44: 8390. Jobling, M. 1995. Simple Indices for the Assessment of the Influences of Social Environment on Growth Performance, Exemplified by Studies on Arctic Charr (Salvelinus alpinus), Aquaculture Inter- national, 3: 60-65. Knights, B. 1983. Food Particle-size Preferences and Feeding Behavior in Warm Water Aquaculture of European eel Anguilla anguilla L., Aquaculture, 30: 173-190. Koebele, B.P. 1985. Growth and the Size Hierarchy Effect: An Experimental Assessment of Three Proposed Mechanisms; Activity Differences, Disproportional Food Acquisition, Physiological Stress, Environmental Biology of Fishes, 12: 181-188. Lambert, Y. ve Dutil, J.D. 2001. Food İntake and Growth of Adult Atlantic Cod (Gadus morhua L.) Reared Under Different Conditions of Stocking Density, Feeding Frequency and Size Grading, Aqua- culture, 192(2-4): 233-247. Magnuson, J.J. 1962. An Analysis of Aggressive Behavior, Growth, and Space in Medakes Oryzias latipes, Canadian Journal of Zoology, 40: 313- 363 Matsui, I. 1980. Theory and Practice of Eel Culture, in Balkema A.A.,edt., Aquaculture series 4. 133, Rotterdam, Nederland. Mgaya, Y.D. ve Mercer, J.P. 1995. The Effects of Size Grading and Stocking Density on Growth Performance of Juvenile Abalone, Haliotis tuberculata Linneaus, Aquaculture, 136: 297- 312. Qinfang, Y., Heqin, G., Tao, Y. ve Zhenlun, Z. 1990. Nile tilapia culture in net cages in a Chinese reservoir. Reservoir Fisheries of Asia. Proceedings of the 2nd Asian reservoir fisheries workshop held in hangzhou, People's Republic of China. Sena S. De Silva (Editor). 203-235 pp. Santinha, P.J.M., Medale, F., Corazze, G. ve Gomes, E.F.S. 1999. Effects of the dietary protein:lipid ratio on growth and nutrient utilization in Gilthead seabream Sparus aurata L. Aquaculture Nutrition, 5: 147-156. Seymor, A. 1984. High Stocking Rates and Moving Water Solve the Grading Problem, Fish Farmer, 7: 12-14. Wankowski, J.W.J. ve Thorpe, J.E. 1979. The Role of Food Particle Size in the Growth of Juvenile Atlantic Salmon Salmo salar L., Journal of Fish Biology, 14: 351-370.

Kaynak Göster

Yunus Araştırma Bülteni
  • ISSN: 1303-4456
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2001

12926

Sayıdaki Diğer Makaleler

Çelik Gölü'nde Yaşayan Yayın Balığı (Silurus glanis Linnaeus, 1758)'nın Yaş ve Bazı Büyüme Özellikleri

Mücahit YÜNGÜL, Zuhal KARAMAN, MUSTAFA DÖRÜCÜ

Kovada Kanalında (Eğirdir-Isparta) Yaşayan Balıkların Sülük (Hirudinea) Parazitleri Yönünden İncelenmesi

Mustafa CEYLAN, Abdulkadir YAĞCI, Ufuk AKÇİMEN, Fuat BİLGİN, Niyazi Can GÖKÇINAR, Şakir ÇINAR

İlk Stok Boyunun Kışlatılmış Tilapiaların Büyüme Performansı, Yem Değerlendirmesi ve Yem Alımı Üzerine Etkisi

Suat DIKEL, Ilgın ÖZŞAHİNOĞLU, Pınar MUMOĞULLARINDA, Fırat Sertaç TELLİOĞLU, Mustafa ÖZ

Deliçay (Kahramanmaraş)'ın Makroinvertebrat Faunasının Mevsimsel Dağılımı

Rasim AYAS, Cemil KARA

Blood Picture and Enzymatic Activities in Common Crap Cyprinus carpio Influenced by Sodium Chloride (NaCl)

Shahba Kale AL-TAEE, Alaa Hussain Ali AL HAMDANI

Adıyaman İli Balıkçılığının Mevcut Durumu ve Sorunları

YUSUF KENAN BAYHAN, Sırrı KORKMAZ, MİNE PERÇİN OLGUNOĞLU

İskenderun-Arsuz arası (İskenderun Körfezi) Kayalık Supralittoral zonun Makrobentik Faunası

Burak Türker İNANDI, Celal ALKAN, AYHAN ALTUN, TAHİR ÖZCAN

Türkiye Denizlerindeki Balık Stoklarının Yönetimi İçin Yeni Bir Kavram:'İhtiyatlı Balıkçılık Yönetimi'

Savaş KILIÇ

Gölbaşı Gölü'nde (Hatay) Bulunan Tatlısu Midyelerinin (Unionidae) Çevresel Koşullarının Belirlenmesi

Hülya ŞEREFLİCAN

Kangal (Sivas) Balıklı Çermik Termal Kaplıcası İle Topardıç Deresi\'nde (Sivas) Yaşayan Benekli Sezen Cyprinion macrostomus (Heckel, 1843)de Bazı Hematolojik Parametreler ve Non-Spesifik İmmün Yanıtın Belirlenmesi

SELÇUK DUMAN, Aysel ŞAHAN