İkizce Çayı'ndaki (Şırnak) Siraz Balığının [Capoeta umbla (Heckel, 1843)] Otolit Biyometrisi - Balık Boyu Arasındaki İlişki

Bu çalışmada, İkizce Çayı'ndaki siraz balığının [Capoeta umbla (Heckel, 1843)] otolit boyu (OL) -toplam boy (TL), otolit genişliği (OW)- toplam boy (TL) ve otolit boyu (OL) - otolit genişliği (OW) arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Balık örnekleri Şubat ve Mart 2014 tarihleri arasında balık ağları ile İkizce Çayı'ndan (Şırnak) yakalanmıştır. Toplam 76 adet bireyin (15 dişi ve 61 erkek) otoliti analizi edilmiştir. Total boy ile otolit boyu arasındaki ilişki y=0,0565x +1,1008 (r=0,6602), total boy ile otolit genişliği arasındaki ilişki y=0,0651x + 0,4226 (r=0,6504) ve otolit boyu ile otolit genişliği arasındaki ilişki y=0,7614x + 0,0602 (r=0,8268) olarak tespit edilmiştir. Sağ ve sol otolitlerin boyutları arasındaki farkın önemsiz olduğu (ANOVA p>0,05) bulunmuştur.

Relationship Between Otolith Length and Fish Length of Shiraz Barb (Capoeta umbl, Heckel, 1843 in İkizce Stream (Şırnak).

In this study, the relationships between otolith length (OL) - total length (TL), otolith width (OW) - total length (TL), otolith length (OL) – otolith width (OW) were examined for Shiraz barb [Capoeta umbla (Heckel, 1843)] in the İkizce Stream. The fish samples were collected by nets in February - March 2014 from the İkizce stream in Şırnak. A total of 76 specimens (15 female and 61 male) provided otolith samples for analysis. Relationship between total length and otolith length were determined as y=0,0565x +1,1008 (r=0,6602), relationship between total length and otolith width were determined as y=0,0651x +0,4226 (r=0,6504) and relationship between otolith length and otolith width were determined as y=0,7614x +0,0602 (r=0,8268). There was not significant differences between right and left otolith biometry (ANOVA p>0.05).

Kaynakça

Başusta, A., Özer, E.İ. ve Girgin, H. 2013a. Akdeniz'deki Lepidotrigla dieuzeidei (Blanc & Hureau, 1973) populasyonunda otolit biyometrisi-balık uzunluğu arasındaki ilişki. Yunus Araştırma Bülteni, 3: 3-9.

Başusta, A., Özer, E.İ. ve Girgin, H. 2013b. Alabalığın (Salmo trutta macrostigma (Dummeril, 1858)) otolit boyutları - balık boyu arasındaki ilişki. Journal of FisheriesSciences.com, 7(1): 22-29.

Bostancı, D. 2005. Bafra Balık Gölü ve Eğirdir Gölü'nde yaşayan balık populasyonunda opak birikim analizi ile yaş doğrulaması. Doktora Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi.

Bostancı, D. 2009. Sarı kuyruk İstavrit Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868)'un Otolit Özellikleri ve Bazı Populasyon Parametreleri. Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi, 21(1): 53-60.

Bostancı, D., Yılmaz, S., Polat, N. ve Kontaş, S. 2012a. İskorpit Scorpaena porcus L. 1758'un otolit biyometri özellikleri. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 2(6): 59-68.

Bostancı, D., Uçkun-İlhan, D. ve Akalın, S. 2012b. Küçük pisi balığı, A rnoglossus laterna (Walbaum, 1792)'nın otolit özellikleri, Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 2(6): 1-10.

Cengiz, Ö., İşmen, A., Özekinci, U. ve Öztekin, A. 2012a. Saroz Körfezi'ndeki (Kuzey Ege Denizi, Türkiye) Kancaagız Pisi Balıgı'nın, Citharus linguatula (Linnaeus, 1758), Total Boy-Otolit Boyu Arasındaki ilişki. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 24(3): 68-76.

Cengiz, Ö., Özekinci, U., İşmen, A. ve Öztekin, A. 2012b. Saroz Körfezi'ndeki (Kuzey Ege Denizi, Türkiye) benekli pisi balığı'nın, Lepidorhombus boscii (Risso, 1810) total boy-otolit boyu arasındaki ilişki. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 28(5): 429-434.

Gürel, Ç. 2013. Sığacık Körfezi'nde dağılım gösteren bazı derin deniz balıklarının sagittal otolitlerinin av-avcı ilişkilerinde kullanımı. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.

İlkyaz, A.T., Metin, G. ve Kınacıgil, H.T. 2011. The use otolith length and weight measurements in age estimations of three Gobiidae species (Delten- tosteus quadrimaculatus, Gobius niger, Lesueuri- gobius f riesii). Turk J. Zool., 35(6): 819-827.

İşmen, A., Arslan, M., Gül, G. ve Yığın, C.Ç. 2013. Otolith morphometry and population parameters of red porgy, Pagrus pagrus (Linnaeus, 1758) in Saros Bay (North Aegean Sea). Ege Su Ürünleri Dergisi, 30(1): 31-35.

Jawad, L.,Mamry, J. ve Al-Busaidi, H. 2011. Relat- ionship Between Fish Length and otolith Lenght and Width in the Lutjanid Fish, Lutj anus bengalensis (Lutjanidae) Collected from Muscat City Coast on the Sea of Oman. J. Black Sea/Mediterranean Environment, 17(2): 116- 126.

Samsun, N. ve Samsun, S. 2006. Kalkan (Scophthalmus maeoticus (Pallas, 1811)) Balığının Otolit Yapısı,

Yaş ve Balık Uzunluğu-Otolit Uzunluğu İlişkilerinin Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18(2): 181- 187.Şen, D., Aydin, R. ve Çalta, M. 2001. Relationships between fish length and otolith length in the population of Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843) inhabiting Hazar Lake, Elazığ, Turkey. Archives of Polish Fisheries, 9(2): 267-272.

Kaynak Göster

Yunus Araştırma Bülteni
  • ISSN: 1303-4456
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2001

6610

Sayıdaki Diğer Makaleler

Burdur Karamusa Deresi'nde Gökkuşağı Alabalığı İşletmesinin Dere Üzerine Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Etkisi

Cafer BULUT, Ufuk AKÇİMEN

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Gökkuşağı Alabalığı Çiftliklerinde Yersinia ruckeri İzolasyonu ve Antibiyotik Duyarlılık Profillerinin Belirlenmesi

Kürşad ÜSTÜNAKIN, Yüksel DURMAZ, Ö. Can GÜRCAN

Türkiye'nin Sahil Güvenlik ve Balıkçılık Alanında Son Yıllarda Komşu Ülkeler İle Yaşadığı Bazı Problemler Üzerine Bir Ön Değerlendirme

Kadir Bülent TEBER, SÜLEYMAN ÖZDEMİR

Kalecik ve Cip Baraj Göllerinin (Elazığ) Kıyı Bölgesinde Su Kalitesinin Mevsimsel Değişimi

Kenan ALPASLAN, Gökhan KARAKAYA, Mehmet KÜÇÜKYILMAZ, Mehmet Ali Turan KOÇER

Effect of A Probiotic Product, Promarine on Growth Responses of Indian White Prawn, Penaeus (Fenneropenaeus) Indicus

A. Ahmed BALQADI, J. Adnan SALAMA, Mohammad Saeed A. MUDARRI, Sathianeson SATHEESH

İkizce Çayı'ndaki (Şırnak) Siraz Balığının [Capoeta umbla (Heckel, 1843)] Otolit Biyometrisi - Balık Boyu Arasındaki İlişki

Muhammed Yaşar DÖRTBUDAK, GÜLNAZ ÖZCAN

Lambda-Cyhalothrin Ve Cypermethrin İnsektisitleri'nin Oreochromis niloticus (L.,1754) Yavruları Üzerine Akut Toksik Etkisinin Araştırılması (Biyodeney)

Münir Ziya Lugal GÖKSU, MELTEM MANAŞIRLI, Cansev AZGIN

Su Ürünleri Tüketiminde Tüketici Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Ankara İli Örneği

Gonca YAVUZ GÜL, Zeliha ATASEVEN YASAN, Umut GÜL, Z. Nihal GÜLAÇ

Elazığ İli Su Ürünleri Kooperatiflerinin Mevcut Durumu

İlhan CANPOLAT, Erdem MEMİŞOĞLU, Selahattin GÜRÇAY, Nevim BİRİCİ, Gülden ARISOY

İskenderun Körfezi'nde Baraküda (Sphyraena sphyraena, Linnaeus, 1758)'nın Otolit Kimyası

SEVİL DEMİRCİ, AYŞE ÖZYILMAZ, EMRAH ŞİMŞEK