Gölbaşı Gölü'nde (Hatay) Bulunan Tatlısu Midyelerinin (Unionidae) Çevresel Koşullarının Belirlenmesi

Bu araştırmada, Gölbaşı gölü (Hatay)'nde yaşayan Potamida littoralis (Cuvier, 1798), Leguminaia wheatleyi (Lea, 1862), ve Anodonta pseudodopsis (Locard, 1883)'inçevresel koşulları belirlenmeye çalışılmıştır. Gölün bazı su kalite parametreleri [Magnezyum, Nitrit (NO2), Nitrat (NO3), Askıda Katı Madde, Amonyak (NH3), Fosfat (PO4), Kalsiyum, Biyolojik Oksijen İhtiyacı ve Kimyasal Oksijen İhtiyacı], gölde bulunan su bitkileri ve plankterler incelenmiştir. Midyeler,sediment üzerinde veya içinde yaşamayı tercih eden ve ayak dokusu ile zemini kazıyarak hareket eden canlılar oldukları için gölün dip yapısı, midye yaşam alanı bakımından araştırılmıştır.

The Determination of the Environmental Conditions of the Freshwater Mussels (Unionidae) located in the lake Gölbaşı (Hatay)

In this study, the environmental conditions of Potamida littoralis (Cuvier, 1798), Leguminaia wheatleyi (Lea, 1862) and Anodonta pseudodopsis (Locard, 1883) was determined located in the lake.Certain water quality parameters of the lake[Magnesium, nitrite(NO2), nitrate(NO3), suspended solids, ammonia(NH3), phosphate(PO4), calcium,Biological Oxygen DemandandChemical Oxygen Demand], aquatic plants and plankter were examined in the lake Gölbaşı.Mussels prefer to live in the sediment of the lake. Thus, the structure of the sediment of the lake was investigated for mussels habitat.

Kaynakça

Aldridge, D.C. 2000. The impact of freshwater mussels (Bivalvia: Unionidae) Biological Conservation (Biol-Conserv.), 95(3): 247-257. APHA. 1980. American Public Health Association - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 15th Edition. APHA-AWWA- WPCF, Washington DC. 1000 p.4. APHA. 1985. Standard methods for the examination of water and wastewater. American Public Health Association, Washington, D.C. 1268 pp. Arı, Y. 2006. “Ramsar Sözleşmesi'nin Doğa Koruma Yaklaşımına Eleştirel Bir Bakış”. Doğu Coğ- rafya Der., Yıl:11, Sayı:15, s.275-302, Erzurum. Bozkurt, A. ve Tepe, Y. 2011. Zooplankton Composi- tionand Water Quality of Lake Gölbaşı (Hatay- Turkey). Fresenius Environmental Bulletin, 20:166-174. Breet, G., Ogilvie ve Stuart, Mitchell, F. 1998. Does sediment resuspension have persistent effect on phytoplankton? Experimental studies in three shallow lakes. Freshwater Biology 40,51- 63. Cirik, S., Cirik, Ş. ve Conk Dalay, M. 2001. Su Bitkileri II. (İç Su Bitkilerinin Biyolojisinin Ekolojisi, Yetiştirme Teknikleri). Ege Ünv. Su Ürünleri Fak. Yayın No:28. Craig, N., Spancer C., N.ve Bonnie, K. Ellis. 1998. Role of nutrients on zooplankton regulations of phytoplankton in Flathead Lake (Montana, U.S.A), a large oligotrophic lake. Freshwater Biology, 39, 755-763. Esler, J. J., Gudex, L., Kyle, M., Ishikawa, T. ve Urabe, J. 2001. Effects of zooplankton on nutrient availabilityandsestonC :N:P stoichiometry in inshorewaters of Lake Biwa, Japan.Limnology 2: 91–100. Hamilton, D.P. ve Mitchell, S.F. 1997.Wawe-induced shear stresses, plant nutrients and chlorophyle, in seven shallow lakes. Freshwater Biology, 38,159-168. Hellestrom, T. 1991. The effect of resuspension on algal production in shallowlake Hydrobiology 213,183-190. Irmgard B., Anders, H., Balnt M.A.W. ve Gunnar, A. 2000. How important is the crustacean plankton for the maintenance of water clarity in shallow lakes with abundant submerged vegetation? Freshwater Biology 44, 185-197. Jack, J.D. ve Thorp J.H. 2000. Effect of the benthic suspension feeder Dreissena polymorpha on zooplankton in a large river. Freshwater Biology 44,569-579. Lauritsen, D.D. 1986. Filter feeding, food utilization, and nutrient remineralization by Corbicula fluminea (Bivalvia) and its contribution to nutrient cycling in a North Coroline river. Diss.ABST. mt.pt-b-SCI snd Eng. 46(11), p.134. Macisaac, H.J. 1996. Potential biotik and abiotic impact of Zebra Mussel on the inland waters of North America. American Zoologist, 36,287-299. Mallet, A.L., Carver, C.E.A., Coffen S.S. ve Freeman, K.R. 1987. Winter Growth of the blue mussel Mytilus edulis L. Importance of stock and site. J.Exp.mar.Biol.Ecol.108:217-228. Michio F., Noriko T., Livei S., Megmi N., Kazuo M. ve Ping X. 1999. Change in the plankton community following introduction of filter- feeding planktivorous fish. Freshwater Biology 42, 719-735. McQuenn, D.J., Post, J.R. ve Mills, E.L. 1986. Trophic relationships in freshwater pelagic ecosystems. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 43, 1571-1581. Shapiro J., Lamara, V. ve Lynch, M. 1975. Biomanipulation: an ecosystem approach to lake restoration. In: Water Quality Managment Through Biological Control (eds Shapiro, J. 1995. Lake restoration by biomanipulation-a personal view. Enviromental Review, 3: 83-93. Shultz, C. ve Marbain, K. 1998. A list of host species for rare freshwater mussels inVirginia. Triannual Unionid Report No.15 July. P.147- 152. Spencer, C.N. ve Ellis, B.K. 1990. Co-limitation by phosphorus and nitrogen, and effects of zooplankton mortality on phytoplankton in Flathead Lake Montana, U.S.A. Proceedings of the international society for the oretical and Applied limnology 24, 206-209. Şereflişan, H. 2001a. Kırıkhan Gölbaşı Gölü (HATAY) Çift Kabuklu (Bivalvia) Türleri. XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 04-06,EYLÜL,2001 HATAY. Şereflişan, M. ve Şereflişan H. 2001b. Kırıkhan Gölbaşı Gölü (Hatay) Balık Faunası. XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 04-06, EYLÜL, 2001 HATAY. Şereflişan, H.O. 2003. Gölbaşı Gölü (Hatay)'nde Bulunan Unio terminalis delicatus'un Üreme Biyolojisi ve Yetiştiricilik Potansiyelinin Araş- tırılması. Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi-Adana Uslu, O. ve Türman, A. 1987.Su kirliliği ve Kontrolü. T.C. Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü Yayınları Eğitim Dizisi 1.Ankara. 364 s. Vakkilainen, K., Kairesalo, T., Hietala, J., Balayla, D. M., Cares, E., Van De Bund, W. J., Donk, E. V., Fernandez, A. M., Gyllstrom, M., Hansson, L. A., Miracle, M. R., Moss, B., Romo, S., Rueda, J. ve Stephen, D. 2004. Response of zooplank tonto-nutrient enrichment And fish in shallowlakes: a pan-European mesocosm experiment. Fresh water Biology 49: 1619–1632. Vanderploeg, H.A., Johengen, T.H., Strickler J.R., Liebig J.R. ve Nalepa T.F. 1996. Zebra Mussels may be promoting microcystis blooms in Saginaw Bay and Lake Erie. Bulletin of North American Benthological society, 13(1), 181-182. Yaramaz, Ö. 1992. Su Kalitesi. Ege Üniv. Su Ürünleri Yüksek Okulu Yayın No:14 Yener, K.A. 2005.The Amuq Valley Regional Projects Volume 1,(Surveys in the Plain of Antioch and

Kaynak Göster

Yunus Araştırma Bülteni
  • ISSN: 1303-4456
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2001

6310

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kovada Kanalında (Eğirdir-Isparta) Yaşayan Balıkların Sülük (Hirudinea) Parazitleri Yönünden İncelenmesi

Mustafa CEYLAN, Abdulkadir YAĞCI, Ufuk AKÇİMEN, Fuat BİLGİN, Niyazi Can GÖKÇINAR, Şakir ÇINAR

Kangal (Sivas) Balıklı Çermik Termal Kaplıcası İle Topardıç Deresi\'nde (Sivas) Yaşayan Benekli Sezen Cyprinion macrostomus (Heckel, 1843)de Bazı Hematolojik Parametreler ve Non-Spesifik İmmün Yanıtın Belirlenmesi

SELÇUK DUMAN, Aysel ŞAHAN

Türkiye Denizlerindeki Balık Stoklarının Yönetimi İçin Yeni Bir Kavram:'İhtiyatlı Balıkçılık Yönetimi'

Savaş KILIÇ

İskenderun-Arsuz arası (İskenderun Körfezi) Kayalık Supralittoral zonun Makrobentik Faunası

Burak Türker İNANDI, Celal ALKAN, AYHAN ALTUN, TAHİR ÖZCAN

Adıyaman İli Balıkçılığının Mevcut Durumu ve Sorunları

YUSUF KENAN BAYHAN, Sırrı KORKMAZ, MİNE PERÇİN OLGUNOĞLU

Blood Picture and Enzymatic Activities in Common Crap Cyprinus carpio Influenced by Sodium Chloride (NaCl)

Shahba Kale AL-TAEE, Alaa Hussain Ali AL HAMDANI

İlk Stok Boyunun Kışlatılmış Tilapiaların Büyüme Performansı, Yem Değerlendirmesi ve Yem Alımı Üzerine Etkisi

Suat DIKEL, Ilgın ÖZŞAHİNOĞLU, Pınar MUMOĞULLARINDA, Fırat Sertaç TELLİOĞLU, Mustafa ÖZ

Çelik Gölü'nde Yaşayan Yayın Balığı (Silurus glanis Linnaeus, 1758)'nın Yaş ve Bazı Büyüme Özellikleri

Mücahit YÜNGÜL, Zuhal KARAMAN, MUSTAFA DÖRÜCÜ

Deliçay (Kahramanmaraş)'ın Makroinvertebrat Faunasının Mevsimsel Dağılımı

Rasim AYAS, Cemil KARA

Gölbaşı Gölü'nde (Hatay) Bulunan Tatlısu Midyelerinin (Unionidae) Çevresel Koşullarının Belirlenmesi

Hülya ŞEREFLİCAN