Yurt Dışı Eğitim ve Mezuniyet Sonrası Yerleşim Tercihleri: Amerika Birleşik Devletleri’de Eğitim Alan T.C. Vatandaşlarının bir Analizi

Makalemizde Türkiye’den yurt dışına üniversite eğitimi almak için giden öğrencilerin eğitim ve mezuniyet sonrası yerleşim tercihleri incelenmiştir. Türkiye’den yurt dışına çıkan uluslararası öğrencilerin ülke tercihlerini incelemek için UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) verisi kullanılmıştır. Öğrencilerin çoğunluğunun üniversite sistemleri gelişmiş ve akademik yayın kalitesi Türkiye’den daha iyi olan ülkeleri tercih ettiği saptanmıştır. En çok tercih edilen ülke olan Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim alan öğrenciler incelendiğinde ise çoğunluğun yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim aldığı görülmüştür. Ayrıca, Amerikan üniversitelerinde eğitim alan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Türkiye’de benzer seviye eğitim alan üniversite öğrencilerine kıyasla daha yüksek bir oranının mühendislik ve bilişim gibi teknik alanlarda eğitim almayı tercih ettiği gözlemlenmiştir. Türkiye’den Amerikan üniversitelerine eğitim almaya giden öğrencilerin %21 gibi azımsanmayacak bir oranının dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında kabul edilen kurumlarda eğitim aldıkları bulunmuştur. Her ne kadar yurt dışındaki kaliteli kurumlarda eğitim alan Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşlarının fazlalığı bir zenginlik olarak düşünülse de bu zenginliğin Türkiye ekonomisi için katkıya dönüşmesi bu öğrencilerin Türkiye’ye geri dönme oranına bağlıdır. Geri dönme oranını anlamak için Amerikan üniversitelerinde 2005-2015 yılları arasında eğitim almaya başlayıp mezun olan bütün T.C. vatandaşlarının ilk yerleşim tercihinin Amerika Birleşik Devletleri olup olmadığı incelenmiştir. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun, örneğin yüksek lisans ve doktora programı mezunlarının %70’i gibi, mezuniyetten sonra Amerika’da kalmaya devam ettiği görülmüştür. Son olarak, üç farklı Amerikan üniversitesinden mezun olan öğrencilerin daha uzun dönemli yerleşim tercihleri analiz edilmiş ve mezuniyetten 10 yıl sonra Türkiye’ye dönenlerin oranının %40 gibi düşük bir seviyede kaldığı gözlemlenmiştir.

Education Abroad and Post-graduation Location Choices: An Inquiry on Turkish Republic Citizens studying in the United States of America

This study analyzes education and post-graduation residency choices of students who go abroad from Turkey to pursue higher education. It has been found that most students have chosen to study in countries where the university system is advanced and the quality of academic publishing is better than Turkey. The analysis of students who have taken education in the United States as the most commonly preferred country has shown that the majority of students has attended in the master’s- and doctoral-level programs. In addition, it has been observed that Turkish citizens studying at the bachelor’s, master’s, and doctorate levels in the United States were more likely to study in technical fields, such as engineering and computing, compared to university students of the same level in Turkey. It has been also found that a nonnegligible ratio of Turkish students in the United States, such as 21 percent, has enrolled in universities that are considered among the best 100 universities in the world. Although the abundance of Turkish students studying abroad in prominent universities seems to be a richness for Turkey, whether this richness benefits the Turkish economy depends on the rate at which these students return to Turkey after their graduation. To understand the return rate, whether the initial residency choice was the United States or not has been analyzed for all Turkish graduates of American universities who started their studies in the 2005-2015 period. It has been found that most of these students, such as 70 percent of master’s and doctoral degree holders, have continued to stay initially in the United States. Lastly, the longterm residency choices of students who graduated from three American universities have been analyzed, and it has been found that the ratio of them who returned to Turkey 10 years after their graduation has stayed at a low level of 40 percent.

Kaynakça

Akçapar, Ş. K. (2009). Turkish highly skilled migration to the United States: New findings and policy recommendations. Land of Diverse Migrations: Challenges of Emigration and Immigration in Turkey, 110-248.

Akman, V. (2014). Factors Influencing International Student Migration: A Survey and Evaluation of Turkey’s Case. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 5 (11), 390-415.

Beine, M., Noël, R., & Ragot, L. (2014). Determinants of the international mobility of students. Economics of Education review, 41, 40-54.

Bird, K., and Turner, S., (2014). College in the States: Foreign Student Demand and Higher Education Supply in the US. Curry School of Education Working Paper No. 3.

Demirci, M. (2019). Transition of international science, technology, engineering, and mathematics students to the US labor market: The role of visa policy. Economic Inquiry, 57(3), 1367-1391.

Demirci, M. (2020). International Students and Labour Market Outcomes of US-born Workers. Canadian Journal of Economics/Revue Canadienne d’économique, 53(4), 1495-1522.

Elveren, A. Y., & Toksöz, G. (2018). Türkiye’de Beyin Göçü Yazını ve Bir Alan Araştırması. Gürhan Fişek’in İzinde Ortak Emek Ortak Eylem, Siyasal Kitabevi, 191-214.

Grogger, J., & Hanson, G. H. (2015). Attracting Talent: Location Choices of Foreign-Born PhDs in the United States. Journal of Labor Economics, 33(S1), S493–505.

Gümüş, S., and Veysel, G. (2012) “2023 için akademisyen yetiştirme çabaları: MEB ve YÖK yurtdışı lisansüstü bursları.” Seta Analiz, 56, 1-25.

Güngör, N. D., & Tansel, A. (2008a). Brain drain from Turkey: an investigation of students’ return intentions. Applied Economics, 40(23), 3069-3087.

Güngör, N. D., & Tansel, A. (2008b). Brain drain from Turkey: The case of professionals abroad. International Journal of Manpower, 29, 323-347.

Güngör, N. D., & Tansel, A. (2014). Brain drain from Turkey: Return intentions of skilled migrants. International Migration, 52(5), 208-226.

Finn, M. G. (2014). Stay Rates of Foreign Doctorate Recipients from US Universities: 2011. Oak Ridge, TN: Oak Ridge Institute for Science and Education.

IIE (Institute of International Education). (2019). Open Door Reports.

Kaushal, N., & Lanati, M. (2019). International student mobility: Growth and dispersion. National Bureau of Economic Research Working Paper No. w25921.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). (2017). Education at a Glance. OECD Indicators. Paris: OECD.

Rosenzweig, M. R. (2006). Global Wage Differences and International Student Flows. Brookings Trade Forum. Washington, DC: Brooking Institution Press, 57-96.

Rüzgar, M. E. (2020). Yurt Dışında Yükseköğrenim Gören Türk Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Öğretim ve Bilim Dergisi, 10(1), 193-204.

Scimago. (2018). Scimago Journal & Country Rank. Alındığı adres https://www.scimagojr.com/countryrank.php?year=2018

Shih, K. (2016). Labor Market Openness, H-1B Visa Policy, and the Scale of International Student Enrollment in the United States. Economic Inquiry, 54(1), 121–38.

Times Higher Education (THE). (2015). World University Rankings. Alındığı adres https://www.timeshighereducation.com/worlduniversity-rankings

Vatansever, D. N., & Daşkıran, F. (2014). Yurt Dışında Eğitim Görüp Geri Dönen Öğretim Elemanlarının Beyin Göçüne Bakışı: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 41, 1-10.

Kaynak Göster

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • ISSN: 2146-5959
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

47665

Sayıdaki Diğer Makaleler

Birinci Sınıf Öğrencilerinin Endüstri Mühendisliği Mesleğine Yönelik Algıları

Seçkin POLAT, Özgür YANMAZ, Çiğdem KADAİFÇİ

Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleği ile İlgili Düşünceleri ve Duygusal Zekâ Arasındaki İlişki

YEŞİM CEYLANTEKİN, Dilek ÖCALAN

Psikolojik Sermaye ve İş Tatmini Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Hakkari Üniversitesi Örneği

Nurdan AKPINAR TURGUT, Emine CİHANGİR

Hemşirelik Öğrencilerinde Doğum ve Ebeveynliğe Hazırlık Dersinin Doğum Korkusu ve Travmatik Doğum Algısına Etkisi

Duygu Güleç ŞATIR

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Romantik İlişkilerindeki Duygusal Kıskançlık Düzeyleri ve Baş Etme Yöntemleri

NİHAN ALTAN SARIKAYA, Yasemin KOYUNOĞLU, Meral KAYA

Hemşirelik Öğrencilerinin El Hijyenine İlişkin İnanç ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Tanımlayıcı Bir Çalışma

Öznur Gürlek KISACIK, Münevver SÖNMEZ, YELİZ CİĞERCİ

Üniversite Öğrencilerinde Çocukluk Dönemi İhmal ve İstismar Yaşantılarının Yaşam Doyumunu Yordamadaki Rolü: Cinsiyet ve Ruhsal Problemlere Dayalı Karşılaştırmalar

Ayşe KALYON, HİKMET YAZICI

The Perceptions of Teacher Candidates About Rural Schools: Practicum and Student Teaching Programs

SEYİTHAN DEMİRDAĞ, Peter T. GOFF, Alyson TRESS

Akademisyenlerin Yaşam Doyumları ve İş Doyumlarını Etkileyen İş Kaynaklı Faktörlerin İncelenmesi

Volkan ÖNGEL, Hasan Sadık TATLI

Öğretmenlerin Kültürel Değerlere Duyarlı Pedagojiye İlişkin Görüşleri İle Kültürel Zekâları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

İSHAK KOZİKOĞLU, Yusuf TOSUN