Üniversiteli Kadın Öğrencilerin Gözünden Kadının Güçlenmesi

Bu çalışmada üniversite eğitimi gören kadın öğrencilerin, kadının güçlenmesi ile Türkiye’de yaşayan kadınların güçlenmesi sorununa yönelik bakış açılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede Hacettepe Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde öğrenim gören 219 kadın öğrencinin katıldığı nicel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında uygulanan anketler ile ilk olarak öğrencilerin kadının güçlenmesinde rol oynayan etkenlere, sorumlu aktörlere, kararlara katılımın önemine, sorunun kökenine ilişkin değerlendirmeleri alınmıştır. Ardından öğrencilerin gözünden, Türkiye’de kadınların hareket serbestisinin sınırlılıklarının, kendilerini ilgilendiren kararlara katılım gücünün ve yaşamlarını kontrol gücünü zayıflatan etkenlerin neler olduğu anlaşılmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda kadınların bireysel düzeyde güçlenmeleri kadar toplumsal düzeyde de dönüşümü sağlayabilecek alanların önemi ortaya konulmuştur. Buna göre kadınların kendilerini güçlü kılacak koşulları yaratabilecekleri tercihler yapabilmeleri, güçlendirici bir niteliğe sahip eğitime katılmaları, siyaset alanında bizzat yer almaları, kadının sosyal ve ekonomik durumunun iyileşmesini sağlayacak türde ücretli çalışma biçimlerinde yer almaları son derece önemlidir.

Women Empowerment in the Eyes of Women University Students

In this study, it was aimed to examine that perspectives of female university students on women’s empowerment and the problems of empowerment of women living in Turkey. In this context, quantitative research was conducted on a sample of 219 female students studying at different departments of Hacettepe University. First, via questionnaires were received the assessment of the students about the factors that played a role in the empowerment of women, the responsible actors and the importance of participation in the decisions for women’s empowerment, and the origins of the problem of women’s empowerment. ften, it was tried to understand, in the eyes of students, what are the limitations of movement freedom of women, and which factors diminish women’s power of the participation in decisions and their power to control their own lives. As a result of the research, the importance of the areas that can provide transformation at the social level as well as the empowerment of women at the individual level was presented. According to the research, it is essential for women to make choices that will make them strong, to participate in an empowering education, to take part in the field of politics, and to work paid improving the social and economic situation of women.

Kaynakça

Aktaş, S. (2018). Türkiye’de medyanın kadına biçtiği rol ve bununla mücadele için önerileri. In D. M. Siyez, Ö. Belkıs & Y. Soylu (Eds.), 2. Uluslararası Kadın Kongresi Tam Metin Kitabı (pp. 1456-1464). İzmir.

Alptekin, D. (2014). Çelişik duygularda toplumsal cinsiyet ayrımcılığı sorgusu: Üniversite gençliğinin cinsiyet algısına dair bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32, 203-211.

Altındal, Y. (2009). Erkeksi siyasetin ‘erk’siz dublörleri. Balikesir University Journal of Social Sciences Institute, 12(21), 351-367.

Altuntaş, O., & Altınova, H. H. (2015). Toplumsal cinsiyet algısı ile sosyo-ekonomik değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Turkish Studies, 10(6), 83-100.

Aylaz, R., Güneş, G., Uzun, Ö., & Ünal, S. (2014). Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolüne yönelik görüşleri. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 23(5), 183-189.

Barrientos, S. (1998). Fruits of burden–the organisation of women temporary workers in Chilean agribusiness. In H. Afshar (Ed.), Women and empowerment (pp. 35-56). London, England: Palgrave

Bhuyan, D. (2006). Empowerment of Indian women. In R. L. Panigrahy & D. Bhuyan (Eds.), Women empowerment (pp. 18- 23). New Delhi, India: Discovery Publishing House.

Callahan, M., & Swift, K. (2018). The paradox of risk assessment, child safety and empowerment in child welfare. In L. Dominelli (Ed.), Revitalising communities in a globalising world (pp. 67- 77). Hampshire, England: Ashgate.

Chong, J. W. (2011). The politics of the empowerment of women: Mapping enabling environments within narratives of femininity and power. William & Mary Journal of Women & Law, 18(3), 523-564.

Cunningham, K., Ruel, M., Ferguson, E., & Uauy, R. (2015). Women’s empowerment and child nutritional status in South Asia: A synthesis of the literature. Maternal & Child Nutrition, 11(1), 1-19.

Çağlar, N. (2011). Kadının siyasal yaşama katilimi ve kota uygulamaları. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 3(4), 56-79.

Çokluk-Cömert, N. (2018). Cinsiyetleştirilmiş siyaset: Türkiye’de siyasetin cinsiyetine yönelik algı ve tutumlara ilişkin bir araştırma. In D. M. Siyez, Ö. Belkıs & Y. Soylu (Eds.), 2. Uluslararası Kadın Kongresi Tam Metin Kitabı (pp. 1456-1464). İzmir.

Dalrymple, J., & Burke, B. (2006). Anti-oppressive practice: Social care and the law. New York, US: Open University Press

Demirdirek, H., & Şener, Ü. (2014). 81 İl için toplumsal cinsiyet eşitliği karnesi. Ankara: Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı.

Duflo, E. (2012). Women empowerment and economic development. Journal of Economic Literature, 50(4), 1051- 1079. Er-Ülker, F., Özdemir, G., & Yılmaz, E. (2018). İş-aile yaşam dengesi, aile dostu örgütler ve kadın işgörenler. In D. M. Siyez, Ö. Belkıs & Y. Soylu (Eds.), 2. Uluslararası Kadın Kongresi Tam Metin Kitabı (pp. 1083-1089). İzmir.

Gümüşoğlu F. (2008). Ders kitaplarında toplumsal cinsiyet. Toplum ve Demokrasi Dergisi, 2(4), 39-50.

Hacettepe University Institute of Population Studies. (HUIPS). (2013) Turkey demographic and health survey 2003. Ankara: Hacettepe University Institute of Population Studies, Ministry of Development, The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK).

Horejsi, C. R., & Sheafor, B. (2003). Techniques and guidelines for social work practice. Boston, USA: Allyn and Bacon.

Hughes, C. B., & Caliandro, G. (2000). Empowerment: a case study of a grandmother caring for her HIV-positive grandchild. Journal of the Association of Nurses in AIDS Care, 11(5), 29-38.

Hung, S. L. (2012). Empowerment groups for women migrating from China to Hong Kong. Social Work With Groups, 35(1), 4-17.

Hunt, A., & Samman, E. (2016). Women’s economic empowerment: navigating enablers and constraints (research report). London, England: Overseas Development Institute.

Hust, E. (2017). Political representation and empowerment: Women in the institutions of local government in Orissa after the 73rd amendment to the Indian constitution (working paper, 6). Heidelberg, Germany: Papers in South Asia Institute Department of Political Science University of Heidelberg.

Jayaweera, S. (1997). Women, education and empowerment in Asia. Gender and Education, 9(4), 411-424.

Jones, C. (1998). Social work and society. In R. Adams, L. Dominelli & M. Payne (Eds.), Social work: Themes, issues and critical debates (pp. 34-43). Basingstoke, England: Macmillan.

Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women’s empowerment. Development and Change, 30(3), 435-464.

Kabeer, N. (2001). Conflicts over credit: re-evaluating the empowerment potential of loans to women in rural Bangladesh. World Development, 29(1), 63-84.

Kabeer, N. (2005). Gender equality and women’s empowerment: A critical analysis of the third millennium development goal. Gender & Development, 13(1), 13-24.

Kabeer, N. (2008). Paid work, women’s empowerment and gender justice: Critical pathways of social change. Brighton, England: Institute of Development Studies at the University of Sussex.

Kabeer, N. (2012). Women’s economic empowerment and inclusive growth: Labour markets and enterprise development. International Development Research Centre, 44(10), 1-70.

Kanbay, Y., Işık. E., Yavuzaslan, M., & Keleş, S. (2012). Hemşirelik öğrencilerinin kadına yönelik aile içi şiddetle ilgili görüş ve tutumlarının belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 107-119.

Karabulutlu, Ö. (2015). Hemşirelik öğrencilerinin kadına yönelik aile içi şiddete ilişkin deneyimleri ve tutumları. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, 4(1), 27-34.

Khader, S. J. (2011). Adaptive preferences and women’s empowerment. New York, US: Oxford University Press.

Kilby, P. (2011). NGOs in India: The challenges of women’s empowerment and accountability. New York, USA: Routledge.

Lishman, J. (1998). Personal and professional development. In R. Adams, L. Dominelli & M. Payne (Eds.), Social work: Themes, issues and critical debates (pp. 89-103). Basingstoke, UK: Macmillan.

Lucas, E. T. (1978). [Review of] Barbara Bryant Solomon, black empowerment: Social work in oppressed communities. Explorations in Ethnic Studies, 1(2), 47-48.

Magar, V. (2003). Empowerment approaches to gender-based violence: women’s courts in Delhi slums. Women’s Studies International Forum, 26(6), 509-523.

Mahmood, A. (2004). Political empowerment of women: A comparative study of south Asian countries. Pakistan Vision, 10(1), 151-152.

Menteşe, S. (2014). Siyasette kadının yeri ve önemine ilişkin bir araştırma: Tunceli İli örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 83-113.

Murphy-Graham, E. (2008). Opening the black box: Women’s empowerment and innovative secondary education in Honduras. Gender and Education, 20(1), 31-50.

Murphy-Graham, E. (2012). Opening minds, improving lives: Education and women’s empowerment in Honduras. Tennessee, US: Vanderbilt University Press.

Ojobo, J. A. (2008). Education: A catalyst for women empowerment in Nigeria. Ethiopian Journal of Education and Sciences, 4(1), 93-108.

Örs, F., & Demirel, S. D. (2018). Kadın yoksulluğu ile mücadelede medyanın rolü ve önemi. In D. M. Siyez, Ö. Belkıs & Y. Soylu (Eds.), 2. Uluslararası Kadın Kongresi Tam Metin Kitabı (pp. 1151-1157). İzmir. Payne, M. (2015). Modern social work theory: A critical introduction. New York, US: Oxford University Press.

Pınarcıoğlu, N. Ş. (2013). Yerel siyaset ve yerel yönetimlerde cinsiyetçi örüntüler: İstanbul örneği. Sosyal Bilimler, 8, 64-80.

Powell, F. (2001). The politics of social work. California, US: Sage.

Rai, S. M. (1999). Democratic institutions, political representation and women’s empowerment: The quota debate in India. Democratization, 6(3), 84-99.

Savaş, G. (2018). Türkiye’de yaşayan bireylerin toplumsal cinsiyet eşit(siz)liği algısı. Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi, 1(2), 101-121.

Sharma, S. K. (2017). Women empowerment - role of education. International Research Journal of Management Sociology & Humanity, 8(9), 113-116.

Steady, F. C. (2005). Women and collective action in Africa: Development, democratization, and empowerment, with special focus on Sierra Leone. Hampshire, England: Routledge.

Sundaram, M. S., Sekar, M., & Subburaj, A. (2014). Women empowerment: Role of education. International Journal in Management & Social Science, 2(12), 76-85.

Taşdemir-Afşar, S. (2018). Kadınların şiddetle başa çıkma ve güçlenme stratejileri: Sığınma evinde kalan kadınlar örneği. In D. M. Siyez, Ö. Belkıs & Y. Soylu (Eds.), 2. Uluslararası Kadın Kongresi Tam Metin Kitabı (pp. 912-923). İzmir.

Thompson, N. (2013). Değer Temeli. Özge Sanem Özateş-Gelmez (Çev.). In B. Hatiboğlu & Ö. Cankurtaran (Çev. Eds.), Kuram ve uygulamada sosyal hizmeti anlamak (pp. 154-182). Ankara: Dipnot Yayınları.

Varkey, P., Kureshi, S., & Lesnick, T. (2010). Empowerment of women and its association with the health of the community. Journal of Women’s Health, 19(1), 71-76.

Kaynak Göster

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • ISSN: 2146-5959
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

48065

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerde Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimine Yönelik Kavramsal Bir Değerlendirme

Murat ARTSIN, Tuğçe DELİGÖZ

Do Individual Innovation Characteristics Affect Readiness Online Learning?

Yeliz SÜRME, Yağmur SEZER EFE, Özlem CEYHAN, Sevda KORKUT, Nuray CANER

A Critical Look at the Phenomenon of ‘A Mixed-Up Use of Turkish and English’ in English-Medium Instruction Universities in Turkey

Ali KARAKAŞ

Eğitim ve Öğretim Teknolojileri Konusunda Yapılan Tezlerin İncelenmesi (2013-2018)

Şule Betül TOSUNTAŞ, Emrah EMİRTEKİN, İrfan SÜRAL

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğrenimi Bırakma Sebeplerinin İncelenmesi

Muhammet Recep OKUR, Didem PAŞAOĞLU BAŞ, Esra pınar UÇA GÜNEŞ

Nursing Students’ Education Stress and Academic Achievement: The Impact of Three Different Education Methods

Nuray EGELİOĞLU CETİŞLİ, Sezer ER GÜNERİ, Hatice MERT, Elif ÜNSAL AVDAL, Yasemin TOKEM, Hatice YILDIRIM SARI

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Rukiye günseli YILDIRIM, Güzin ÖZYILMAZ AKAMCA, Ahmet Murat ELLEZ, Sibel KARABEKMEZ, Ayşe Nur BULUT ÜNER

Vakıf Yükseköğretim Kurumları’nın Akademik Üretkenliklerine Yönelik Analitik Bir Çalışma

Talip YİĞİT

Üniversite Öğrencilerinde Narsisistik Eğilimler, Bağlanma Stilleri ve Sosyal Medya Kullanımı

Leyla KAYA, Melek KALKAN

Küreselleşmenin Türkiye’deki Yükseköğretim ve Muhasebe Eğitimi Üzerindeki Etkileri

Nida TÜREGÜN, Can Tansel KAYA