Türkiye ve İngiltere Yükseköğretimindeki Uluslararasılaşma Politikalarına Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım

Bu çalışma kapsamında Türkiye’deki üniversitelerin ve Yükseköğretim Kurulu’nun ürettikleri uluslararasılaşma stratejileri ve politikalar çerçevesindeki gelişmeler ve bunların yansımaları İngiltere yükseköğretim sistemi ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme kapsamında uluslararasılaşma, Türk üniversitelerini tercih eden yabancı öğrenciler, istihdam edilen yabancı uyruklu öğretim elemanları ile üniversitelerin uluslararası sıralama araştırmalarındaki durumları (“Times Higher Education Rankings”) yer almaktadır. Değerlendirme sonuçlarına göre, Türk üniversitelerinin ve Yükseköğretim Kurulu’nun uyumlu bir uluslararasılaşma politikası oluşturma süreci tam olarak olgunlaşamamasına rağmen, özellikle vakıf üniversitelerinin uluslararasılaşma stratejilerinin daha başarılı ilerlediği ve uluslararası sıralamalarda bunun etkisiyle daha çabuk başarılar elde ettikleri görülmektedir. Buna rağmen, devlet üniversitelerinin ise özellikle yabancı öğrenci çekme noktasında vakıf üniversitelerine göre daha başarılı bir grafik sergilediği ortaya çıkmaktadır.

A Comparative Approach to Turkey and England Higher Education: The Internationalism Policy

In this study, the internationalism strategies and policies of Turkish higher education institutions and their reflections has been compared with the way in which the higher education institutions practise in the United Kingdom. This study has been conducted with regard to the foreign students enrolled on the Turkish programmes, the position of the universities at the international rankings (Times Higher Education Rankings) and the number of the international academic staff in Turkish universities. The results showed that although Turkish universities and Turkish Council of Higher Education have not completed their process of making a compatible internationalism policy, especially the internationalism strategies of the foundation universities have been more successful and these universities have showed much better results in the rankings by means of their successful internationalism strategies and policies. Nevertheless, it is not necessarily true that the internationalism strategies in the non-profit universities are very healthy due to the fact that the state universities showed great success in recruiting more international students.

Kaynakça

Atalar A. (2013). Bilkent University’s entrepreneurial riches: Abdullah Atalar reveals the secrets of Bilkent’s rapid advancement. Retrieved from http://www.timeshighereducation.co.uk/ world-university-rankings/2013/one-hundred-under-fifty/ analysis/100-under-50-atalar

Bone, D. (2008). Internationalisation of HE: a ten year view. UK HE International Unit. Retrieved from www.timeshighereducation. co.uk/Journals/THE/THE/13_November_2008/attachments/ Internationalisation-Bone. Pdf

Cerna, L. 2014. The Internationalisation of higher education: Three European universities in comparative perspective. Working paper no: 114, centre on migration, policy and society, Oxford University.

Çetinsaya, G. (2014). Büyüme, kalite, uluslararasılaşma: Türkiye Yükseköğretimi için bir yol haritası. Yükseköğretim Kurumu, Ankara. Retrieved from https://forum.yok.gov.tr/docs/ YolHaritasi.pdf

De Vita, G. & Case, P. (2003). Rethinking the internationalisation agenda in UK Higher Education. Journal of Further and Higher Education, 27(4), 383-398.

Easton M. 2010. Foreign students boost immigration figures. Retrieved from http://www.bbc.co.uk/blogs/legacy/ thereporters/markeaston/2010/08/foreign_students_boost_ immigra.html

HESA (higher education statistics agency). (2014). Statistics online. Retrieved from https://www.hesa.ac.uk/free-statistics

Karaboğa K. (2013). Yurtdışı eğitime yılda 2 milyar. Retrieved from http://www.dunya.com/yurtdisi-egitime-yilda-2-milyar- 213681h.htm

Lee J.J. & Sehoole C. (2014).Pull factors and obstacles for international students in South Africa. International Education Association of South Africa (IEASA). Retrieved from http://www.universityworldnews.com/article.php?story =20140905134914811#.VA2qdYcG2wU.twitter

Li, M., & Bray, M. (2007). Cross-border flows of students for higher education: Push–pull factors and motivations of mainland Chinese students in Hong Kong and Macau. Higher Education, 53(6), 791-818.

ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi). (2013). Turkish Higher Education statistics 2001 -2013. Ankara: ÖSYM.

Özer, M. (2012). Türkiye’de uluslararası öğrenciler. Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 2(1):10-13.

Özoğlu, M., Gür, B.S. & Coşkun, İ. (2012). Küresel eğilimler ışığında Türkiye’de uluslararası öğrenciler. Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.

Maringe, F., & Carter, S. (2007). International students’ motivations for studying in UK HE: Insights into the choice and decision making of African students. International Journal of Educational Management, 21(6), 459-475.

Mazzarol, T., & Soutar, G. N. (2002). “Push-pull” factors influencing international student destination choice. International Journal of Educational Management, 16(2), 82-90.

Ntvmsnbc.com, Yurtdışındaki Türk öğrenci sayısı 50 bini aştı. Retrieved from http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/194406.asp

OECD (2006). International Migration Outlook. Paris: OECD.

OECD (2010). International Migration Outlook. Paris: OECD.

OECD (2013). International Migration Outlook. Paris: OECD.

Şeremet, M. (2013). Geographic Information Systems (GIS) in higher education: a study of provision, pedagogy and employability in the United Kingdom and Turkey. Unpublished PhD thesis, Plymouth University, Plymouth, UK.

THE (Times Higher Education Supplement). 2014-2015

THE World University Rankings. Retrieved from http:// www.timeshighereducation.co.uk/world-university- rankings/2014-15/world-ranking /

THE (Times Higher Education Supplement). 2014-2015 THE One Hundred under Fifty. Retrieved from http://www. timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2014/ one-hundred-under-fifty

Kaynak Göster