Hemşirelik öğrencilerinin uygulama alanlarında karşılaştıkları şiddet

Çalışma, öğrencilerin uygulama alanlarında karşılaştıkları şiddeti belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Haziran 2010 tarihinde bir haftalık sürede bir üniversitenin sağlık yüksekokulu hemşirelik öğrencilerine uygulanmıştır. Okulda toplam 360 öğrenci bulunmakta olup; 53’ü dördüncü sınıf, 60’ı üçüncü sınıf, 114’ü ikinci sınıf, 79’u birinci sınıf ve 102’si hazırlık sınıfında eğitim görmektedir. Hazırlık sınıfındaki öğrenciler uygulama dersleri bulunmadığından araştırmaya dahil edilmemiştir. Öğrencilerin %70,58’ne ulaşılmıştır. Öğrencilerin uygulama alanlarında çoğunlukla maruz kaldığı şiddet türü sözel şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı olup şiddet uygulayanların kendi meslektaşları olduğu belirlenmiştir.

Violence experienced by Nursing students in clinical practice settings

The study was made to determine violence experienced by nurse students in clinical settings. It was applied to the School of Health Nursing Student of a university during a week in June, 2010. There were 360 students, 53 of whom were senior, 60 of whom were third- year, 114 of whom were sophomore, 79 of whom were first-year and 102 of whom were prep-school students, at the school. Students in preparatory classes were not included in the scope of the study since they didn’t take applied courses. 70,58% of the students were reached. It was determined that the students were often exposed to verbal abuse and sexism in clinical setting and the abuse was performed by their colleagues.

Kaynakça

Ahmad, M.M. & Alasad, J.A. (2007). Patients’ preferences for nurses’ gender in Jordan. Int J Nurs Pract, 13(4), 237-242.

Ay, F. (2007). Hemşirelik eğitiminde yeterliliğin sağlanması için yeni bir yaklaşım: Rehber hemşire (koçluk) sistemi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2(5), 52-65.

Beydağ, K.D. (2007). Kadın doğum servislerinde yatan hastaların erkek hemşireler hakkındaki düşünceleri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10(2), 12-19.

Cassi o M.G., Fa orini, E., Gilioli, R., & Rengo, C. (2003). Raising awareness of psychological harassment at work. Geneva:World Health Organization. Erişim: http://www.who. int/occupa onal_health/publica ons/en/pwh4e.pdf

Center for American Nurses. (2008). Lateral Violence and Bullying in the Workplace. Erişim: http://www.centerforamericannurses. org/associa ons/9102/files/Conflict_BULLYING%20FACT%20 SHEET.pdf

Chan, D.S.K. (2002). Associa on between student learning outcomes from their clinical placement and their percep ons of the social climate of the clinical learning enviroment. International Journal of Nursing Studies, 39(5), 517-524.

Çelebioğlu, A., Akpinar, R.B., Küçükoğlu, S., & Engin, R. (2010). Violence experienced by Turkish nursing students in clinical settings: Their emo ons and behaviors. Nurse Education Today, 30(7), 687–691.

Çelik, S.S. & Bayraktar, N. (2004). A study of nursing student abuse in Turkey. Journal of Nurse Education, 43(7), 331–336.

Çöl, S.Ö. (2008). İşyerinde psikolojik şiddet: Hastane çalışanları üzerine bir araşttırma. Çalışma ve Toplum, 4(19), 107-134.

Ferns, T. & Meerabeau, E. (2009). Repor ng behaviours of nursing students who have experienced verbal abuse. Journal of Advanced Nursing, 65(12), 2678–2688.

Gökkoca, F.Z.U. (2001). Sağlık eğitimi açısından yetişkin eğitimi. STED, 10(11), 412-414.

Görgülü, S. (2001). Klinik uygulamalarda öğrencilerin öğretim elemanlarından beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 8(1), 1-13.

Interna onal Labour Office Branch Office Ankara-Uluslararası Çalışma Ofisi Ankara. (2002). News From ILO Geneva. Newsle er. Erişim: http://www.ilo.org/public/english/region/ eurpro/ankara/newsletr/2001_3.htm.

Jackson, D., Clare, J., & Mannix, J. (2002). Who would want to be a nurse? Violence in the workplace-a factor in recruiment and retention. Journal of Nursing Management, 10(1), 13-20.

Karaöz, S. (2003). Hemşirelikte klinik öğretime genel bir bakış ve etkin klinik öğretim için öneriler. HEMAR-G, 5(1), 15-21.

Kocaer, Ü., Öztop, T., Usta, N., Gökçek, D., Bahçecik, N., Öztürk, H., & Paslı, E. (2004). Hemşirelik mesleğinde erkek üyelerin yeri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 7(2), 23-29.

KSGM (2005). Toplumsal Cinsiyete Dayalı Bütçeleme ve Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü’nün Rolü. Erişim: http://www.ksgm. gov.tr/Pdf/butceleme.pdf.

Lash, A.A., Kulakaç, Ö., Buldukoğlu, K., & Kukulu, K. (2006). Verbal Abuse of Nursing and Midwifery students in clinical settings in Turkey. Journal of Nursing Education , 45(10), 396-403.

Longo, J. (2007). Horizontal violence among nursing students. Arch Psychiatr Nurs, 21(3), 177-8.

Longo, J. & Sherman, R.O. (2007). Leveling horizontal violence. Nursing Management, 38(3), 34-37,50-51.

Purpora, C. (2005). Nurse vs. Nurse: Understanding Horizontal Violence. LPN2005, 1(6), 32-36.

Saines, J.C. (1999). Violence and aggression in A&E: recommenda ons for action. Accid Emerg Nurs, 7(1), 8-12.

Sharif, F. & Masoumi, S.A. (2005). A qualita ve study of nursing student experiences of clinical practice. BMC Nursing, 4(6), 1-7.

Simons, S. (2008). Workplace Bullying Experienced by Massachuse s Registered Nurses and the Rela onship to Intention to Leave the Organization. Advances in Nursing Science, 31(2),E48-E59.

St Pierre, I. & Holmes, D. (2008). Managing nurses through disciplinary power: a Foucauldian analysis of workplace violence. Journal of Nursing Management, 16(3), 352–359.

Tınaz, P. (2006). İşyerinde psikolojik taciz (mobbıng). Çalışma ve Toplum, 4(11),13-28.

Vural, G. (1997). Liderlik ve Hemşirelik. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 1(1), 15-22.

Woelfle, C.Y. & Mc Caffrey, R. (2007). Nurse on nurse. Nursing Forum, 42(3), 123-131.

Kaynak Göster