OECD ÜLKELERİNDE İNOVASYON PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ

Öz Küreselleşme, teknolojik gelişme ve bilginin yayılımındaki artış ile birlikte ülkelerin, firmaların rekabet edebilme potansiyelleri daha da önemli hale gelmiştir. Ekonomik büyüme, verimlilik ve üretkenliğin hayati önem kazandığı bu süreçte inovasyon anahtar kavram olarak kabul edilmiştir. Çalışmanın amacı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi ülkelerin inovasyon performansını Veri Zarflama Analizi ile ölçülmesidir. Bu amaç için OECD ülkelerinin Küresel İnovasyon Endeksini oluşturan inovasyon girdi ve çıktı endekslerinde yer alan değişkenler kullanılmıştır. Analiz sonucunda en yüksek etkinlik skoruna sahip ilk 3 ülkenin sırası ile İsviçre, Birleşik Krallık ve ABD olduğu, en düşük etkinlik skoruna sahip ilk 3 ülkenin sırası ile Kolombiya, Meksiko ve Şili olduğu görülmüştür.

Kaynakça

Abbasi, F., Hajihosein, H. and Haukka, S. (2010) “Use of virtual index for measuring efficiency of innovation systems: a cross-country study”, International Journal of Technology Management & Sustainable Development, 9(3): 195-212.

Abrunhosa, A. (2003) “The National Innovation Systems Approach and the Innovation Matrix”, DRUID Summer Conference, Copenhagen, June 12-14, pp. 2-26.

Afzal, M.N.I. (2014) “An Empirical Investigation of The National Innovation System (NIS) Using Data Envelopment Analysis (DEA) and The TOBIT Model”, International Review of Applied Economics, 28(4): 507-523.

Ali, A. I. (1994) “Computational Aspects of DEA”, Charnes, A., Cooper, W., Lewin, A. Y. and Seiford, L. M. (eds.) Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology and Applications, New York, Kluwer Academic Publishers.

Ayçin, E. and Çakın, E. (2019) “Ülkelerin İnovasyon Performanslarının Ölçümünde Entropi ve MABAC Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Bütünleşik Olarak Kullanılması”, Akdeniz İİBF Dergisi, 19(2): 326-351.

Banker, R. D., Charnes, A. and Cooper, W. W. (1984) “Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis”, Management Science, 30(9): 1078-1092.

Banker, R. D., William, W. C., Seiford L. M. and Zhu, J. (2011) “Returns to Scale in DEA”, Cooper, W. W., Seiford, L. M. and Zhu, J. (eds.) Handbook on Data Envelopment Analysis, New York, Springer.

Blose, J. E., Tankersley, B. W. and Flynn, L. R. (2005) “Managing Service Quality Using Data Envelopment Analysis”, Quality Management Journal, 12(2): 7-22.

Charnes, A., Cooper, W. W. and Rhodes, E. (1978) “Measuring the Efficiency of Decision Making Units”, European Journal of Operational Research, 2(6): 429‐444.

Charnes, A., Cooper, W., Lewin, A. Y. and Seiford, L. M., (1994) “Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology and Applications”, New York: Kluwer Academic Publishers.

Chen C.P., Hu J.L. & Yang C.H. (2011) “An international comparison of R&D efficiency of multiple innovative outputs: The role of the national innovation system”, Innovation, 13(3): 341-360.

Cooper, W. W., Seiford, L. M. and Zhu, J. (2011) “Data Envelopment Analysis: History, Models, and Interpretations”, Cooper, W. W., Seiford, L. M. and Zhu, J., (eds.) Handbook on Data Envelopment Analysis, New York, Springer.

Cornell University, INSEAD, and WIPO (2018) “The Global Innovation Index 2018: Energizing the World with Innovation”, Ithaca, Fontainebleau, and Geneva.

Cornell University, INSEAD, and WIPO (2019) “The Global Innovation Index 2019: Creating Healthy Lives—The Future of Medical Innovation”, Ithaca, Fontainebleau, and Geneva.

Hancıoğlu, Y. (2016) “Küresel İnovasyon Endeksini Oluşturan İnovasyon Girdi ve Çıktı Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi ile İncelenmesi: OECD Örneği”, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(4): 131-158.

Hollanders, H., Es-Sadki, N. and Merkelbach, I. (2019), European Innovation Scoreboards 2019 European Comission, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Işık, N. and Kılınç, E. C. (2011) “Bölgesel Kalkınma’da Ar-Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(2): 9-54.

Wonglimpiyarat, J. (2010) “Innovation Index and the Innovative Capacity of Nations”, Futures, 42: 247-253.

Kecek, G. (2010) “Veri Zarflama Analizi Teori ve Uygulama Örneği”, Ankara: Siyasal Kitabevi. Lovell, C.A.K., Pastor, J. T., ve Turner, J. A. (1995) “Measuring macroeconomic performance in the OECD: A comparison of European and non-European countries”, European journal of Operational Research, 87(3): 507-518.

OECD and Eurostat (2005). “Oslo Kılavuzu: Yenilik Verilerinin Toplanması ve Yorumlanması İçin İlkeler”, 3.Baskı. Çev: Tübitak, Ankara.

Talluri, S. (2000) “Data Envelopment Analysis: Models and Extensions”, Production/Operations Management Decision Line, 31(3): 8‐11.

European Innovation Scoreboard 2020, (2020), 23 June Brussels. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1150, (14.08.2020).

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { yead822303, journal = {Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2148-029X}, eissn = {2148-029X}, address = {}, publisher = {Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {18}, pages = {209 - 226}, doi = {}, title = {OECD ÜLKELERİNDE İNOVASYON PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ}, key = {cite}, author = {Murat, Dilek} }
APA Murat, D . (2020). OECD ÜLKELERİNDE İNOVASYON PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ . Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 18 (4) , 209-226 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yead/issue/58530/822303
MLA Murat, D . "OECD ÜLKELERİNDE İNOVASYON PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ" . Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 18 (2020 ): 209-226 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yead/issue/58530/822303>
Chicago Murat, D . "OECD ÜLKELERİNDE İNOVASYON PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 18 (2020 ): 209-226
RIS TY - JOUR T1 - OECD ÜLKELERİNDE İNOVASYON PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ AU - Dilek Murat Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 209 EP - 226 VL - 18 IS - 4 SN - 2148-029X-2148-029X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi OECD ÜLKELERİNDE İNOVASYON PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ %A Dilek Murat %T OECD ÜLKELERİNDE İNOVASYON PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ %D 2020 %J Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P 2148-029X-2148-029X %V 18 %N 4 %R %U
ISNAD Murat, Dilek . "OECD ÜLKELERİNDE İNOVASYON PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 18 / 4 (Aralık 2020): 209-226 .
AMA Murat D . OECD ÜLKELERİNDE İNOVASYON PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2020; 18(4): 209-226.
Vancouver Murat D . OECD ÜLKELERİNDE İNOVASYON PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2020; 18(4): 209-226.
IEEE D. Murat , "OECD ÜLKELERİNDE İNOVASYON PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, c. 18, sayı. 4, ss. 209-226, Ara. 2021