HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDA OYNAKLIK YAYILIMI ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ÇİN, RUSYA VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Uluslararası sermaye akımlarının serbestleştirilmesi ile birlikte günümüzde, tasarruf ve fonların en yüksek getiriyi sağlayacak sermaye piyasalarına serbestçe yönelmesi, farklı finansal piyasaları birbiriyle etkileşimli hale getirmiştir. En son gerçekleşen 2008 küresel finans krizi sonrasında, hisse senedi piyasalarında yaşanan dalgalanmalar uluslararası finansal yapıya yönelik tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Bu çalışma, Çin ve Rusya hisse senedi piyasalarından Türkiye hisse senedi piyasasına oynaklık yayılımını incelemektedir. Bu kapsamda, günlük veriler ile 1 Ocak 2009 ve 9 Ağustos 2017 dönemi incelenmiş, dinamik koşullu çok değişkenli GARCH (DCC-MGARCH) modeli kullanılmıştır. Modelleme için her üç ülkenin hisse senedi piyasası fiyat endeksi (BIST, SHANGAI, RTS) verileri kullanılmıştır. Sonuçlar, Çin ve Rusya hisse senedi piyasalarından Türkiye hisse senedi piyasasına doğru oynaklık yayılımının varlığını işaret etmektedir.

AN EXAMINATION ON VOLATILITY SPILLOVER EFFECT BETWEEN THE STOCK MARKETS: THE CASE OF CHINA, RUSSIA AND TURKEY

Today, with the liberalization of international capital flows, the free orientation of savings and funds to the capital markets that will generate the highest return has made different financial markets interactive. After the most recent 2008 global financial crisis, fluctuations in stock markets brought discussions on the international finance structure. This study examines the volatility spillover from China and Russia stock markets to Turkish stock market. In this context, the period between January 1, 2009 and August 9, 2017 is examined with daily data, and the dynamic conditional correlation multivariate GARCH (DCC-MGARCH) model is applied. Stock market price index data of all three countries (BIST, SHANGAI, RTS) is used for modelling. Results indicate the presence of volatility spillover from China and Russia stock markets to Turkish stock market.

Kaynakça

Abbas, Q, Khan, S ve Shah, S. Z. A. (2013) “Volatility transmission in regional asian stock markets”, Emerging Markets Review, 16: 66-77.

Abou-Zaid, A. S. (2011) “Volatility spillover effects in emerging MENA stock markets”, International Review of Applied Economics, 7(1-2): 107-127.

Andrikopoulos, A., Samitas, A. ve Kougepsakis, K. (2014) “Volatility transmission across currencies and stock markets: GIIPS in crisis”, Applied Financial Economics, 19(24): 1261-1283.

Bayramoğlu, F. M. ve Abasız, T. (2017) “Gelişmekte olan piyasa endeksleri arasında volatilite yayılım etkisinin analizi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 74: 183-200.

Cardona L., Gutiérrez M. ve Agudelo, D.A. (2017) “Volatility transmission between US and Latin American stock markets: Testing the decoupling hypothesis”, Research in International Business and Finance, 39: 115–127.

Chiou, I. (2011) “The volatility transmission of stock returns across Asia, Europe, and North America”, Managerial Finance, 37(5): 442-450.

Chow, H. K. (2017) “Volatility spillovers and linkages in Asian stock markets”, Emerging Markets Finance and Trade, 53(12): 2770-2781.

Dania, A. ve Malhotra, D. K. (2014) “Transmission of U.S. stock market implied volatility to equity markets of emerging markets”, The Journal of Wealth Management, 17(2): 45-54.

Engle, R. (2002) “Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate GARCH models”, Journal of Business and Economic Statistics, 20(3): 339-350.

Ezzati, P. (2013) “Analysis of Volatility Spillover Effects Two-Stage Procedure Based on a Modified GARCH-M”, University of Western Australia Discussion Paper 13.29.

Gamba-Santamaria, S., Gomez-Gonzalez, J. E., Hurtado-Guarin, J. L. ve Melo-Velandia, L. F. (2017) “Stock market volatility spillovers: Evidence for Latin America”, Finance Research Letters, 20: 207-216.

Gambhir, J. ve J. Bhandari (2011) “BRIC stock markets: An econometric analysis”, Asia-Pacific Business Review, 7(1): 102-110.

Gökbulut, R. İ. (2017) “An empirical analysis of volatility transmission between BIST and international stock markets”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(1): 141-159.

Gupta, D. ve Kamilla, U. (2015) “Dynamic linkages between implied volatility indices of developed and emerging financial markets: An econometric approach”, Global Business Review, 16(5): 46-57.

Güloğlu B., Kaya, P. ve Aydemir, R. (2016) “Volatility yransmission among Latin American stock markets under structural breaks”, Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 462: 330-340.

Hung, N. T. (2019) “Return and volatility spillover across equity markets between China and Southeast Asian countries”, Journal of Economics, Finance and Administrative, 24(47): 66-81.

Joshi, P. (2011) “Return and volatility spillovers among Asian stock markets”, Sage Open Journal, 1(1): 1-8

Ke, J., Wang, L. ve Murray, L. (2010) “An empirical analysis of the volatility spillover effect between primary stock markets abroad and Chin”, Journal of Chinese Economic and Business Studies, 8(3): 315-333.

Kim, J. Y., Kim, J. ve Kim, S. B. (2010) “Transmission of stock prices and volatility from the influential major markets on the emerging market: A case study of the Korean stock market”, Global Economic Review, 39(3): 247-268.

Korkmaz, T. ve Çevik, E. İ. (2009) “Volatility spillover effect from volatility implied index to emerging markets”, Journal of BRSA Banking and Financial Markets, 3(2): 87-106.

Mitra, I. ve Iyer, V. (2017) “Transmission of volatility across Asia-Pacific stock markets: Is there a pattern?”, IIM Kozhikode Society & Management Review, 6(1): 42-54.

Nishimura, Y. ve Men, M. (2010) “The paradox of China’s international stock market co-movement evidence from volatility spillover effects between China and G5 stock markets”, Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies, 3(3): 235-253.

Palamalai, S., Kalaivani, M. ve Devakumar, C. (2013) “Stock market linkages in emerging Asia-Pacific markets”, SAGE Open, 3(4): 1-15.

Rivas, A., Rahul, V., Rodriguez, A. ve P. Verma (2008) “International transmission mechanism of stock market volatilities”, Latin American Business Review, 9(1): 33-68.

Roni, B., Abbas, G. ve Wang, S. (2018) “Return and volatility spillover effects: Study of Asian emerging stock markets”, Journal of Sytems Science and Inflation, 6(2): 97-119.

Shamiri, A ve Isa, Z. (2010) “Volatility transmission: what do Asia-Pacific markets expect?”, Studies in Economics and Finance, 27(4): 299-313.

Sinha, P. ve Sinha, G. (2010) “Volatility spillover in India, USA and Japan Investigation of Recession Effects”, MPRA Working Paper, 21873.

Thakolsri, S., Serthapramote, Y. ve Jiranyakul, K. (2016) “Implied volatility transmissions between Thai and selected advanced stock markets”, MPRA Working Paper, 35908.

Vladimirova, E. (2018) “Volatility spillover effects: Evidence from emerging markets”, OSUVA Open Science.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { yead729896, journal = {Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2148-029X}, eissn = {2148-029X}, address = {}, publisher = {Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {18}, pages = {249 - 264}, doi = {10.11611/yead.729896}, title = {HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDA OYNAKLIK YAYILIMI ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ÇİN, RUSYA VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Yiğit, Fatih and Atgür, Musa} }
APA Yiğit, F , Atgür, M . (2020). HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDA OYNAKLIK YAYILIMI ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ÇİN, RUSYA VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ . Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 18 (4) , 249-264 . DOI: 10.11611/yead.729896
MLA Yiğit, F , Atgür, M . "HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDA OYNAKLIK YAYILIMI ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ÇİN, RUSYA VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ" . Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 18 (2020 ): 249-264 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yead/issue/58530/729896>
Chicago Yiğit, F , Atgür, M . "HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDA OYNAKLIK YAYILIMI ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ÇİN, RUSYA VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 18 (2020 ): 249-264
RIS TY - JOUR T1 - HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDA OYNAKLIK YAYILIMI ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ÇİN, RUSYA VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ AU - Fatih Yiğit , Musa Atgür Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.11611/yead.729896 DO - 10.11611/yead.729896 T2 - Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 249 EP - 264 VL - 18 IS - 4 SN - 2148-029X-2148-029X M3 - doi: 10.11611/yead.729896 UR - https://doi.org/10.11611/yead.729896 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDA OYNAKLIK YAYILIMI ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ÇİN, RUSYA VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ %A Fatih Yiğit , Musa Atgür %T HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDA OYNAKLIK YAYILIMI ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ÇİN, RUSYA VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ %D 2020 %J Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P 2148-029X-2148-029X %V 18 %N 4 %R doi: 10.11611/yead.729896 %U 10.11611/yead.729896
ISNAD Yiğit, Fatih , Atgür, Musa . "HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDA OYNAKLIK YAYILIMI ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ÇİN, RUSYA VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 18 / 4 (Aralık 2020): 249-264 . https://doi.org/10.11611/yead.729896
AMA Yiğit F , Atgür M . HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDA OYNAKLIK YAYILIMI ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ÇİN, RUSYA VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2020; 18(4): 249-264.
Vancouver Yiğit F , Atgür M . HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDA OYNAKLIK YAYILIMI ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ÇİN, RUSYA VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2020; 18(4): 249-264.
IEEE F. Yiğit ve M. Atgür , "HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDA OYNAKLIK YAYILIMI ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ÇİN, RUSYA VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, c. 18, sayı. 4, ss. 249-264, Ara. 2021, doi:10.11611/yead.729896

29465 17249

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDA OYNAKLIK YAYILIMI ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ÇİN, RUSYA VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Fatih YİĞİT, Musa ATGÜR

ŞEHİR HASTANELERİ’NİN GELİŞİMİ SÜRECİNDE SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN YAPISAL VE İŞLEVSEL DÖNÜŞÜMÜ

Recep FEDAİ

İNOVASYON VE EKONOMİK KALKINMA İLİŞKİSİ: ÜST-ORTA GELİRLİ ÜLKELER ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ

Büşra ÖZER, Fatma ÜNLÜ

BİST’TEKİ ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ FİRMALARININ VERİLERİNİN MODELLENMESİ VE GELECEK TAHMİNİ İÇİN DOĞRUSAL PİYASA MODELİ YETERLİ Mİ?

Serdar NESLİHANOĞLU, Taner AKSOY

TÜRKİYE’DE TURİZM ve EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TODA-YAMAMOTO NEDENSELLİK YAKLAŞIMI

Aytaç PEKMEZCİ

NEET’İN MAKROEKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ: KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİ VE RUSYA İÇİN BİR PANEL VERİ ANALİZİ

Ufuk BİNGÖL

TÜRKİYE’DEKİ İŞLETME FAALİYETLERİNDE RİSKLERİ YÖNETEBİLMEKTE BASİRETLİ TACİR OLMANIN GEREKLİLİKLERİ VE TAMAMLAYICILARI HAKKINDA ÖNERİLER

Resül YAZICI, Ayla YAZICI

HASTANELER ARASI HASTA SEVKLERİ: DOĞU KARADENİZ HASTANELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Dilek GÖNÇER DEMİRAL, Üstün ÖZEN

PSİKOLOJİK SERMAYE İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE İŞTE KENDİNİ YETİŞTİRMENİN ROLÜ

Gizem KARADENİZ, Gamze KILINÇ, Tahsin AKÇAKANAT, Hasan Hüseyin UZUNBACAK

TÜRKİYE’DE BORSA, EMTİA, TAHVİL VE DÖVİZ PİYASALARI ARASINDAKİ ETKİLEŞİM: YAYILIM ENDEKSİ YAKLAŞIMI

Can KARABIYIK