Faydanın Ölçülmesi

Her yönetici örgüt amaçlarına ulaşmak için kararlar alma durumundadır, diğer bir deyişle belirsiz bir gelecekte çeşitli davranış yollan arasında bir seçim yapmalıdır. Doğru karan alabilmek için ilgili bilgiler gerekir. Bilginin değeri belirsizlik arttıkça, pazar büyüdükçe ve katkı düzeyi çoğaldıkça yükselir. Ancak çoğu kez bilgiye ulaşılamaz veya bilginin elde edilmesi için gerekli kaynak ya da süre yoktur ve karar kişisel değerlendirmelere dayandırılır. Fayda kavramı risk tercihi veya riskten kaçınma durumlarında karar sorunlarının çözümü için gerekli temeli oluşturur. Belirli varsayımlar içinde, akılcı davranan bir karar vericinin beklenen faydası en yüksek olan.davranışı seçeceği açıklanabilir bir durumdur. Burada fayda riskin tercih edilmesi ve riskten kaçınma düzeyine göre ölçülebilir. Bu çalışmada, faydanın ölçülmesi konusundaki tarihsel ve çağdaş teorilerin bazıları gözden geçirilmiş ve bir tatil köyünde yaşanan pratik bir karar probleminin çözümü incelenmiştir.

Measurement of Utility

Every manager is involved in decision-making for achieving organizational objectives; that is, they must choose between several ways of action in an uncertain future. In order to make the right decision, relevant information is needed. The value of information increases as the degree of uncertainty, size of the market and the contribution level increases. But most of the time information is not attainable or there is no source or time to obtain it, and decisions will be based on subjective evaluations. The concept of utility provides the foundation for the solution of decision-making problems in the presence of risk preference or aversion. Given certain assumptions, it is possible to show that the rational decision maker will choose the action for which expected utility is highest. Here, the utility can be measured by the preference for risk and aversion to risk. In this article, some of the historical and modern theories on utility measurement are reviewed and a solution jm'-a practical management problem in a holiday village is discussed.

Kaynak Göster