Bilgi Sisteminin İş Stratejisi ve Ticari Avantaj Sağlamak İçin Kullanılması

Makalede, iş hayatında rakiplere karşı avantajlar elde edebilmek için bilgi sistemini kullanmanın gerekliliğine yer verilmiştir. Bunun için yönetim tarafından yapılacak olan başarılı ve etkili planlarla yeni misyonlar üstlenilmiştir. Bilgi sistemlerini kullanmanın sonucunda şirketlere sürekli kendilerini yenileme gerekliliği ortaya çıktığı anlatılmaktadır. Firmalar arası rekabette önde yer alabilmenin koşulu bilgi sistemini kullanmadan geçmektedir. Bilgi sistemini kullanmada başarısızlığa uğrayan firmalar rekabet edemezler ve başka işletmelere bağımlı kalırlar ve onların uydusu olurlar. Bilgi sisteminin faydalı olabilmesi için bilgi sisteminin strateji planlarını çok iyi yapmak gerektiği anlatılmıştır.

In this paper, the necessity of using information systems to get advantages against rivals in work life is stated. Therefore, new missions fitted out with successful and effective plans which are made by the administration are undertaken. The firms are made aware of the necessity of renewing themselves continually by means of using information systems. The condition to get a leading place in the rivalry among firms is using information systems. The firms that fail to use information systems can not compete; they remain dependent and become satellites. It is emphasized that good information system must be made in order

Kaynakça

BAKOS, J. Y. - TREACY, M.E. , "Information Technology and Corporate Strategy: A Research Perspective," MIS Quarterly (Haziran 1986), Copyrigth (1986) by The Society for Information Management and The Management Systems Research Center at the University of Minnesota., 1986, 107-119

COMPUTERWORLD (Şubat 25, 1991), Copyright 1991 by C. W. Publishing, Inc., Framingham, MA 01701., 1991, S. 61,64

KEMERRER, C. F. - SOSA, G. L., "Systems Development Risk in Strategic Information Systems, "Information and Software Technology, (Nisan, 1991), S. 212-223

RACKOFF, N. - WISEMAN, C. - ULLRICH, W. A., "Information Systems for Competitive Advantage, Implementation of Planning Process," MIS Quarterly (Aralık 1985), S. 288-292

THOMPSON, A.A. - STRICKLAND, A. J., Ill, Strategic Management Concepts and Cases Homewood, IL, Richard D. Irwin, 1990, s. 3,4-13

THOMPSON, A.A. - STRICKLAND, A. J., Ill, Strategic Management Concepts and Cases Homewood, IL, Richard D. Irwin, Reprinted with permission from A.A. Thompson, Jr. And A.J.Strickland, III. Strategic Management Concepts and Cases, Homewood, ILJRichard D. Irwin, 1992, s. 4

Kaynak Göster