Temel Yaşam Desteği Kursuna Katılan Hemşirelik/Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kurstaki Başarı, Beklenti ve Memnuniyetleri

Amaç: Yapılan çalışmalarda hemşirelerin temel yaşam desteği (TYD) konusundaki bilgi ve becerilerinin yetersiz olduğu bildirilmektedir. Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin TYD eğitiminden beklentilerini belirlemek, TYD ön test başarılarını ve TYD kursunun öğrencilerin bilgi, beceri ve memnuniyet düzeylerine katkısını değerlendirmek amacıyla yapıldı.Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırmanın örneklemini İstanbul’daki Hemşirelik/Sağlık Yüksekokulu’nda okumakta olan ve özel bir üniversiteye bağlı hemşirelik eğitim-araştırma merkezi ve bir vakıf kuruluşunun düzenlediği TYD kursuna katılan 125 öğrenci oluşturdu. Veriler, Kişisel Bilgi Formu, TYD Ön ve Son Test Soru Formu, TYD Beceri Kontrol Çizelgeleri ve Kurs Memnuniyet Soru Formu ile toplandı. Bulgular: Öğrencilerin %36.5’inin daha önce TYD eğitimi aldığı; bu eğitimi almış olanların TYD bilgi ön testinde daha başarılı olduğu belirlendi. Kurs öncesi bilgi puanına göre kurs sonrası bilgi puanında (ön test ortalama puanı 59.5±17.9; son test ortalama puanı 97.9±3.2) anlamlı artış görüldü (p < 0.05), kurstaki TYD beceri puan ortalaması ise 98.3±1.6 bulundu. Öğrencilerden TYD bilgilerini kurs öncesinde “çok iyi/iyi” bulanların oranı %21.6 iken, kurs sonrasında bu oran %100 idi. “Kalbi duran hasta ile karşılaştığımda TYD uygulamasını yapabilirim” diyenlerin oranı ise %49.6’dan %100’e ulaştı. Öğrencilerin kurstan memnuniyetleri yüksek düzeydeydi ve tamamı kurs ölçütlerini sağlayarak başarılı oldu. Sonuç: Önerilen standartlar doğrultusunda yapılan TYD eğitiminin, öğrencilerin bilgi ve becerilerini artırdığı, beklentilerini karşıladığı ve bu eğitimden memnuniyetlerinin yüksek olduğu görüldü

Success, Expectations, and Satisfaction Levels of Nursing/Health School Students Attending to the Basic Life Support Course

Objectives: Studies have shown that nurses do not have adequate knowledge and skills of basic life support (BLS). The purpose of this study was to determine the expectations of nursing students about BLS training and to evaluate their pre-test BLS scores and the contribution of the BLS course to their knowledge, skill, and satisfaction levels. Materials and Methods: This descriptive study included 125 nursing students who participated in a BLS course organized by a nursing education- research center of a private university and a foundation in İstanbul, Turkey. Data were col- lected using a Personal Information Form, BLS Pre- and Post-Test Question Forms, BLS Skills Control Checklist, and a Course Satisfaction Questionnaire. Results: Prior to the BLS course, 36.5% of the participants received BLS education and pre-test scores of these students were higher. There was a significant increase in post-test BLS scores from a mean pre-test score of 59.5±17.9 to 97.9±3.2 (p < 0.05) and the mean BLS skill score was 98.3±1.6. Prior to the BLS course, only 21.6% of the students rated their BLS knowledge level as ‘very good/good’; this rating increased to 100% after the course. The percentage of nursing students who thought that they could perform BLS on a cardiac arrest patient rose from 49.6% to 100%. All the students were highly satisfied with the course and all met the course criteria and passed the course. Conclusion: The BLS course organized accord- ing to the recommended standards increased the knowledge and skills of the students, met their expectations, and satisfied the students’ needs

___

 • Baskett P, Nolan J. Resüsitasyon Konseyi 2005 Resüsitasyon Kılavuzu. Çeviri editörü: Çertuğ A. 3. baskı, İstanbul: Logos Yayıncılık; 2008.
 • Waalewijn RA, de Vos R, Tijssen JG, Koster RW. Survival models for out-of-hospital cardiopulmo- nary resuscitation from the perspectives of the bystander, the first responder, and the paramedic. Resuscitation 2001;51:113-22.
 • Larsen MP, Eisenberg MS, Cummins RO, Hallstrom AP. Predicting survival from out-of-hospital car- diac arrest: a graphic model. Ann Emerg Med 1993; 22:1652-8.
 • Davies N, Gould D. Updating cardiopulmonary resuscitation skills: a study to examine the efficacy of self-instruction on nurses' competence. J Clin Nurs 2000;9:400-10.
 • Nyman J, Sihvonen M. Cardiopulmonary resus- citation skills in nurses and nursing students. Resuscitation 2000;47:179-84.
 • Madden C. Undergraduate nursing students' acqui- sition and retention of CPR knowledge and skills. Nurse Educ Today 2006;26:218-27.
 • Çadır G, Koyunlu Ş. Muğla il merkezindeki hastane- lerin acil ünitelerinde çalışan hemşirelerin kardiyo- pulmoner resüsitasyona (CPR) ilişkin bilgi düzey- lerinin belirlenmesi. Hemşirelik Forumu Dergisi 2006;1:77-81.
 • Nikandish R, Jamshidi H, Musavifard R, Zebardast T, Habibi N. Basic cardiopulmonary resuscitation skills of nurses at a teaching hospital in Southeast Iran in 2006. Resuscitation 2007;73:321-2.
 • Yıldırım GÖ, Oyur Çelik G. Yoğun bakım hemşire- lerinin temel yaşam desteğine ilişkin bilgi düzey- lerinin incelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008;24:45-60.
 • Verplancke T, De Paepe P, Calle PA, De Regge M, Van Maele G, Monsieurs KG. Determinants of the quality of basic life support by hospital nurses. Resuscitation 2008;77:75-80.
 • Cummins RO. Guidelines 2000 for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. The American Heart Association in collabora- tion with the International Liaison Committee on Resuscitation. Circulation 2000;102(8 Suppl):I1-11.
 • HUÇEP YÖK Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (HUÇEP) Komisyon Raporu 2002 (YÖK’ün Üniversitelere gönderdiği 16.09.2003-019528 no’lu yazısı).
 • Özzeybek D, Öztekin S, Taşdöğen A, Mavioğlu Ö, Elar Z. Kardiyopulmoner resüsitasyon: tıp öğrencilerinin eğitimi. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2002;16:181-7.
 • Xanthos T, Ekmektzoglou KA, Bassiakou E, Koudouna E, Barouxis D, Stroumpoulis K, et al. Nurses are more efficient than doctors in teaching basic life support and automated external defibrilla- tor in nurses. Nurse Educ Today 2009;29:224-31.
 • Stapleton ER, Aufderheide TP. Instructor’s manu- al: basic life support. New York: American Heart Association; 2000.
 • Bullock I, Colguhoun M. Generic instructor man- ual. European Resuscitation Council. London: Resuscitation Council (UK); 2001.
 • Hamilton R. Nurses' knowledge and skill retention following cardiopulmonary resuscitation training: a review of the literature. J Adv Nurs 2005;51:288-97.
 • Garcia-Barbero M, Caturla-Such J. What are we doing in cardiopulmonary resuscitation training in Europe? An analysis of a survey. Resuscitation 1999;41:225-36.
 • Perkins GD, Hulme J, Shore HR, Bion JF. Basic life support training for health care students. Resuscitation 1999;41:19-23.
 • Perkins GD, Hulme J, Bion JF. Peer-led resuscitation training for healthcare students: a randomised con- trolled study. Intensive Care Med 2002;28:698-700.

___

Bibtex @araştırma makalesi { ybhd278752, journal = {Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi}, issn = {1302-0498}, eissn = {2667-7903}, address = {İnönü C. Işık Apt. No:53 Kat 4 Gümüşsuyu- Taksim /istanbul}, publisher = {Yoğun Bakım Hemşireler Derneği}, year = {2009}, volume = {13}, number = {2}, pages = {55 - 62}, title = {Temel Yaşam Desteği Kursuna Katılan Hemşirelik/Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kurstaki Başarı, Beklenti ve Memnuniyetleri}, key = {cite}, author = {Türkmen, Emine and Işık, Işıl and Balcı, Selvinaz and Akkuş Topçu, Serpil and Abalı, Serpil and Karaçay, Pelin} }
APA Türkmen, E. , Işık, I. , Balcı, S. , Akkuş Topçu, S. , Abalı, S. & Karaçay, P. (2009). Temel Yaşam Desteği Kursuna Katılan Hemşirelik/Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kurstaki Başarı, Beklenti ve Memnuniyetleri . Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi , 13 (2) , 55-62 .
MLA Türkmen, E. , Işık, I. , Balcı, S. , Akkuş Topçu, S. , Abalı, S. , Karaçay, P. "Temel Yaşam Desteği Kursuna Katılan Hemşirelik/Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kurstaki Başarı, Beklenti ve Memnuniyetleri" . Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 13 (2009 ): 55-62 <
Chicago Türkmen, E. , Işık, I. , Balcı, S. , Akkuş Topçu, S. , Abalı, S. , Karaçay, P. "Temel Yaşam Desteği Kursuna Katılan Hemşirelik/Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kurstaki Başarı, Beklenti ve Memnuniyetleri". Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 13 (2009 ): 55-62
RIS TY - JOUR T1 - Temel Yaşam Desteği Kursuna Katılan Hemşirelik/Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kurstaki Başarı, Beklenti ve Memnuniyetleri AU - EmineTürkmen, IşılIşık, SelvinazBalcı, SerpilAkkuş Topçu, SerpilAbalı, PelinKaraçay Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 62 VL - 13 IS - 2 SN - 1302-0498-2667-7903 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi Temel Yaşam Desteği Kursuna Katılan Hemşirelik/Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kurstaki Başarı, Beklenti ve Memnuniyetleri %A Emine Türkmen , Işıl Işık , Selvinaz Balcı , Serpil Akkuş Topçu , Serpil Abalı , Pelin Karaçay %T Temel Yaşam Desteği Kursuna Katılan Hemşirelik/Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kurstaki Başarı, Beklenti ve Memnuniyetleri %D 2009 %J Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi %P 1302-0498-2667-7903 %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Türkmen, Emine , Işık, Işıl , Balcı, Selvinaz , Akkuş Topçu, Serpil , Abalı, Serpil , Karaçay, Pelin . "Temel Yaşam Desteği Kursuna Katılan Hemşirelik/Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kurstaki Başarı, Beklenti ve Memnuniyetleri". Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 13 / 2 (Aralık 2009): 55-62 .
AMA Türkmen E. , Işık I. , Balcı S. , Akkuş Topçu S. , Abalı S. , Karaçay P. Temel Yaşam Desteği Kursuna Katılan Hemşirelik/Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kurstaki Başarı, Beklenti ve Memnuniyetleri. YBHD. 2009; 13(2): 55-62.
Vancouver Türkmen E. , Işık I. , Balcı S. , Akkuş Topçu S. , Abalı S. , Karaçay P. Temel Yaşam Desteği Kursuna Katılan Hemşirelik/Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kurstaki Başarı, Beklenti ve Memnuniyetleri. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi. 2009; 13(2): 55-62.
IEEE E. Türkmen , I. Işık , S. Balcı , S. Akkuş Topçu , S. Abalı ve P. Karaçay , "Temel Yaşam Desteği Kursuna Katılan Hemşirelik/Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kurstaki Başarı, Beklenti ve Memnuniyetleri", , c. 13, sayı. 2, ss. 55-62, Ara. 2009