Santral Venöz Kateterde Kanıta Dayalı Hemşirelik Bakım Yönetimi

Santral kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu morbidite ve mortalitesi yüksek majör has-tane enfeksiyonlarından biridir. Akut bakım hastanelerinde, özellikle yoğun bakım ünitelerindesantral venöz kateterle ilgili tedavi ve bakım girişimlerinin geliştirilmesine gereksinim vardır. Buderleme, hemşirelerin ve diğer sağlık profesyonellerinin gereksinimi olan kanıta dayalı uygulamadaseçeneklerin sunulması ve güvenli, kaliteli ve maliyet etkili bakımın iyileştirilmesi amacıyla hazır-lanmıştır. Derlemede santral kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonunu önlemeye yönelik, ulaşı-labilen, görüş birliğine varılmış kanıta dayalı uygulama kılavuzları ve sistematik derlemelerincelenmiştir. Santral venöz kateterle ilgili tanı, tedavi ve bakım amaçlı girişimleri içeren yakla-şımlar verilmiştir. Bunlar; katetere erişimde genel ilkeler, kateterden kan örneği alma, kateterdenkan kültürü için kan örneği alma, kateter açıklığını sürdürme (kateteri yıkama, kateteri kilitleme,kateter tıkanması), iğnesiz damar içi kateter sistemleri, infüzyon setlerini değiştirme ve kateter böl-gesi pansumanından oluşmuştur. Ulusal koşullar ve klinik uygulamada gelen sorular göz önüne alı-narak bazı özgün öneriler sunulmuştur. Derlemenin bakım uygulamalarının geliştirilmesine katkısağlayacağı öngörülmüştür.

Evidenced-Based Nurcing Care Management at Central Venous Catheters

Catheter related bloodstream infections are one of the high morbidity and mortalityof major hospital-acquired infections. Treatment and care interventions related to central venouscatheters are needed to be developed in acute care hospitals especially intensive care units. Thisreview was prepared with intent to present options in evidence-based practice needed by nurses andother health professionals and to improve safe, quality and cost effective care. Evidence-based prac-tice guidelines that are accessible and reached consensus for prevent catheter related bloodstreaminfection and systematic reviews was examined in this review. Approaches including diagnostic,treatment and maintenance purpose interventions related to central venous catheters were given.These were composed of general principles in accessing catheter, taking blood samples from thecatheter, taking blood samples from the catheter for blood culture, maintaining patency of thecatheter (flushing the catheter, locking the catheter, occlusion of the catheter), needleless in-travascular catheter systems, replacement of administration sets and catheter site dressing. Somespecific suggestions were presented considering national conditions and questions from clinicalpractice. This review was expected to contribute to the development of the care implementations.

___

 • Frasca D, Dahyot-Fizelier C, Mimoz O. Prevention of central venous catheter-related infection in the intensive care unit. Critical Care 2010;14:2-8. doi:10.1186/cc8853.
 • Smith RN, Nolan JP. Central venous catheters. BMJ 2013;347:28-32. doi: 10.1136/bmj.f6570.
 • Zingg W, Cartier-Fassler V, Walder B. Central venous catheter-associated infections. Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology 2008;22(3):407-421. doi: 10.1016/j.bpa.2008.05.007.
 • Center for Diseases Control and Prevention (CDC). National and State Healthcare-Associated Infections Progress Report. 2015. Available from: http://www.cdc.gov/HAI/pdfs/ progress-report/hai-progress-report.pdf.
 • Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmet Standartları Dairesi Başkanlığı. Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı Özet Raporu. 2014. Available from: http://hizmetstandartlari. saglik.gov.tr/ dosya/1-97086/h/2014-ulusal-ozet-rapor-1.pdf.
 • Sarıkaya A, Lash A. Kanıta dayalı uygulama. Yavuz van Giersbergen M, Kaymakçı Ş, editörler. Ameliyathane Hemşireliği. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Derneği. 1. Basım. 2015:53-73.
 • The Joint Commission (TJC). Preventing central line-associated bloodstream infections: a global challenge, a global perspective. 2012. Available from: http://www.PreventingCLABSIs.pdf.
 • Bradford and Airedale Community Health Services (BACHS), National Health Service (NHS) in England. Guidelines for the management of central venous catheters in adults. 2010. Available from: http://www.bradford.nhs.uk/wpcontent/uploads/2010/07/Central-Venous-Catheters-in-Adults.pdf.
 • Australian New Zealand Intensive Care Society (ANZICS). Central line insertion and maintenance guideline. 2012. ISBN: 978-1-876980-50-4. Available from: http://www.anzics.com.au/Downloads/ANZICS%20Central%20Line%20Insertion%20&%20Maintenance%20Guideline%20April%202012.pdf.
 • Çetinkaya Şardan Y, Güner R, Çakar N, Ağalar F, Bolaman Z, Yavaşoğlu İ, ve ark. Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği (HİDER). Damar İçi Kateter İnfeksiyonlarının Önlenmesi Kılavuzu. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2013;17(2):1-56. ISSN: 1301-3912.
 • Freel AC, Shiloach M, Weigelt JA, Beilman GJ, Mayberry JC, Nirula R, et al. American College of Surgeons (ACS). American College of Surgeons guidelines program: a process for using existing guidelines to generate best practice recommendations for central venous access. J Am Coll Surg 2008;207:676-682. ISSN 1072-7515. doi:10.1016/j.jamco ll-surg.2008.06.340.
 • International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC). International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC) bundle to prevent central line associated bloodstream infections (CLAB) in intensive care units (ICU): an international perspective. 2013. Available from: http://www.inicc.org/media/docs/2013-INICC-CLABPreventionBundle.pdf.
 • Loveday HP, Wilson JA, Pratt RJ, Golsorkhi M, Tingle A, Bak A, et al. Department of Health in England. epic3: national evidence-based guidelines for preventing healthcare-associated infections in NHS hospitals in England. Journal of Hospital Infection 2014;86S1:1-70.
 • Marschall J, Mermel LA, Fakih M, Hadaway L, Kallen A, O’Grady NP, et al. Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA) and Infectious Diseases Society of America (IDSA). Strategies to prevent central line-as-sociated bloodstream infections in acute care hospitals: 2014 update. Infect Control HospEpidemiol 2014;35(7):753-771. doi: 10.1086/676533.
 • Masterson G, Baudouin S. Faculty of Intensive Care Medicine (FICM), Intensive Care Society (ICS). Guidelines for the provision of intensive care services. 2015. Available from: https://www.ficm.ac.uk/sites/default/files/GPICS%20-%20Ed.1%20(2015)_0.pdf.
 • Medway NHS Foundation Trust, National Health Service (NHS) in England. Guidelines for the prevention of infections associated with the insertion and maintenance of central venous devices. 2013. Available from: http://www.medway.nhs.uk/EasysiteWeb/getresource.axd?AssetID=144818.
 • Mermel LA, Allon M, Bouza E, Craven DE, Flynn P, O’Grady NP, et al. Infectious Diseases Society of America (IDSA). Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of intravascular catheter-related infection: 2009 update by the Infectious Diseases Society of America. Clinical Infectious Diseases 2009;49:1-45. doi: 10.1086/599376.
 • National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Infection prevention and control of healthcare-associated infections in primary and community care. NICE clinical guideline 139. 2012. Available from: http://www.nice.org.uk/guidance/cg139.
 • National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Infection prevention and control. NICE quality standard 61. 2014. Available from: http://www.nice.org.uk/guidance/qs61.
 • O’Grady NP, Alexander M, Burns LA, Dellinger EP, Garland J, Heard SO, et al. Center for Diseases Control and Prevention (CDC). Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections, 2011. 2011. Available from: http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/guidelines/bsi-guidelines-2011.pdf.
 • O’Grady NP, Barie PS, Bartlett JG, Bleck T, Carroll K, Kalil AC, et al. American College of Critical Care Medicine (ACCM) and Infectious Diseases Society of America (IDSA). Guidelines for evaluation of new fever in critically ill adult patients: 2008 update from the American College of Critical Care Medicine and the Infectious Diseases Society of America. Crit Care Med 2008;36:1330-1349. doi: 10.1097/CCM.0b013e318169eda9.
 • Rupp SM, Apfelbaum JL, Blitt C, Caplan RA, Connis RT, Domino KB, et al. American Society of Anesthesiologists (ASA) Task Force on Central Venous Access. Practice guidelines for central venous access. Anesthesiology 2012;116:539-573.
 • Shekelle PG, Wachter RM, Pronovost PJ, Schoelles K, et al. Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). Making health care safer II: An updated critical analysis of the evidence for patient safety practices. 2013. Evidence Report/ Technology Assessment, Number 211, Contract No. 290-2007-10062-I, AHRQ Publication No. 13-E001-EF. Available from: http://www.ahrq.gov/resea/findings/evidence-based-reports/ptsafetyuptp.html.
 • The Joint Commission (TJC). CLABSI toolkit-preventing central-line associated blood-stream infections: useful tools, an international perspective. 2013. Available from: https://www.jointcommission.org/topics/clabsi_toolkit.aspx.
 • The Nebraska Medical Center. Standardizing central venous catheter care: hospital to home. 2012. Available from: https://www.guideline.gov/content.aspx?id=38459.
 • Secola R, Lewis MA, Pike N, Needleman J, Doering L. Feasibility of the use of a reliable and valid central venous catheter blood draw bundle checklist. J Nurs Care Qual 2012;27 (3):218-225. doi: 10.1097/NCQ.0b0 13e3182461fab.
 • Halm M, Hickson T, Stein D, Tanner M, VandeGraaf S. Blood cultures and central catheters: is the ''easiest way'' best practice? American Journal of Critical Care 2011; 20:335-338. doi: 10.4037/ajcc2011519.
 • Mathers D. Evidence-based practice: improving outcomes for patients with a central venous access device. Journal of the Association for Vascular Access 2011;16(2):64-72. doi: 10.2309/java.16-2-3.
 • Smith JS, Irwin G, Viney M, Watkins L, Morris SP, Kirksey KM, et al. Optimal disinfection times for needleless intravenous connectors. Journal of the Association for Vascular Access 2012;17(3):137-143. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.java.2012.07.008.
 • Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). Tools for reducing central line-associated blood stream infections. 2014. Available from: http://www.ahrq.gov/professionals/education/curriculum-tools/clabsitools/index.html.
 • Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC). Guide to the elimination of catheter-related bloodstream infections. 2009. ISBN: 1-933013-42-7. Available from: http://www.apic.org/Resource_/EliminationGuideForm/259c0594-17b0-459d-b395-fb143321414a/File/APIC-CRBSI- Elimination-Guide.pdf.
 • Bishop L, Dougherty L, Bodenham A, Mansi J, Crowe P, Kibbler C, et al. British Committee for Standards in Hematology (BCSH). Guidelines on the insertion and management of central venous access devices in adults. International Journal of Laboratory Hematology 2007;29:261-278. doi:10.1111/j.1751-553X.2007.00931.x.
 • Institute for Healthcare Improvement (IHI). How-to guide: Prevent central line- associated bloodstream infections (CLABSI). 2012. Available from: http://www.ihi.org/resources/pages/ Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 2016;20(2) tools/howtoguidepreventcentrallineassociatedbloodstreaminfection.aspx.
 • Nelson S, Armes S, Austin A, Clark N, Hicks G, Johnston J, et al. Registered Nurses' Association of Ontario (RNAO). Nursing best practice guideline, Care and maintenance to reduce vascular access complications-guide-line supplement. 2008. Available from: http://rnao.ca/sites/rnao-ca/files/storage/related/3380_Care_and_Maintenance_to_Reduce_Vascular_Access_Complications_Supplement_FINAL.pdf.
 • National Health Service Greater Glasgow and Clyde (NHS GG&C). Care and maintenance of central venous catheter devices. 2008.
 • Virani T, Schouten JM, McConnell H, Lappan-Gracon S, Santos J, Russell B, et al. Registered Nurses' Association of Ontario (RNAO). Nursing best practice guideline, Care and maintenance to reduce vascular access complications. 2005. Available from: http://rnao.ca/sites/rnao-ca/files/Care_and_ Maintenance_to_Reduce_Vascular_Access_Complications.pdf.
 • Worcestershire Health and Care NHS Trust (WHCT), National Health Service (NHS) in England. Central venous access devices guidelines for adults. 2013.
 • Goossens GA. Flushing and locking of venous catheters: available evidence and evidence deficit. Nursing Research and Practice 2015; 1-12. Article ID 985686. Available from: http://dx.doi.org/10.1155/2015/985686.
 • Sona C, Prentice D, Schallom L. National survey of central venous catheter flushing in the intensive care unit. Critical Care Nurse 2011;32(1):e12-e19. doi: 10.4037/ccn2012296.
 • Mitchell MD, Anderson BJ, Williams K, Umscheid CA. Heparin flushing and other interventions to maintain patency of central venous catheters: a systematic review. Journal of Advanced Nursing 2009;65(10):2007-2021. doi: 10.1111/j.1365-2648.2009.05103.x.
 • Kannan A. Heparinised saline or normal saline? Journal of Perioperative Practice 2008;18(10):440-441. ISSN: 1467-1026.
 • Kishimoto TK, Viswanathan K, Ganguly T, Elankumaran S, Smith S, Pelzer K, et al. Contaminated heparin associated with adverse clinical events and activation of the contact system. N Engl J Med 2008;358(23):2457-2467.
 • Molin AD, Allara E, Montani D, Milani S, Frassati C, Cossu S, et al. Flushing the central venous catheter: is heparin necessary? Journal of Vascular Access 2014;15(4):241-248. doi: 10.5301/jva.5000225.
 • Van Miert C, Hill R, Jones L. Interventions for restoring patency of occluded central venous catheter lumens. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2012, Issue 4, Art. No.: CD007119. doi: 10.1002/14651858.CD007119.pub2.
 • Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). Central line insertion care team checklist. 2009. Available from: http://www.ahrq.gov/professionals/quality-patient-safety/patient-safety-resources/resources/cli-checklist.html.

___

Bibtex @derleme { ybhd307273, journal = {Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi}, issn = {1302-0498}, eissn = {2667-7903}, address = {İnönü C. Işık Apt. No:53 Kat 4 Gümüşsuyu- Taksim /istanbul}, publisher = {Yoğun Bakım Hemşireler Derneği}, year = {2016}, volume = {20}, number = {2}, pages = {84 - 97}, title = {Santral Venöz Kateterde Kanıta Dayalı Hemşirelik Bakım Yönetimi}, key = {cite}, author = {Şanlı, Deniz and Sarıkaya, Aklime} }
APA Şanlı, D. & Sarıkaya, A. (2016). Santral Venöz Kateterde Kanıta Dayalı Hemşirelik Bakım Yönetimi . Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi , 20 (2) , 84-97 .
MLA Şanlı, D. , Sarıkaya, A. "Santral Venöz Kateterde Kanıta Dayalı Hemşirelik Bakım Yönetimi" . Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 20 (2016 ): 84-97 <
Chicago Şanlı, D. , Sarıkaya, A. "Santral Venöz Kateterde Kanıta Dayalı Hemşirelik Bakım Yönetimi". Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 20 (2016 ): 84-97
RIS TY - JOUR T1 - Santral Venöz Kateterde Kanıta Dayalı Hemşirelik Bakım Yönetimi AU - DenizŞanlı, AklimeSarıkaya Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 84 EP - 97 VL - 20 IS - 2 SN - 1302-0498-2667-7903 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi Santral Venöz Kateterde Kanıta Dayalı Hemşirelik Bakım Yönetimi %A Deniz Şanlı , Aklime Sarıkaya %T Santral Venöz Kateterde Kanıta Dayalı Hemşirelik Bakım Yönetimi %D 2016 %J Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi %P 1302-0498-2667-7903 %V 20 %N 2 %R %U
ISNAD Şanlı, Deniz , Sarıkaya, Aklime . "Santral Venöz Kateterde Kanıta Dayalı Hemşirelik Bakım Yönetimi". Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 20 / 2 (Aralık 2016): 84-97 .
AMA Şanlı D. , Sarıkaya A. Santral Venöz Kateterde Kanıta Dayalı Hemşirelik Bakım Yönetimi. YBHD. 2016; 20(2): 84-97.
Vancouver Şanlı D. , Sarıkaya A. Santral Venöz Kateterde Kanıta Dayalı Hemşirelik Bakım Yönetimi. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi. 2016; 20(2): 84-97.
IEEE D. Şanlı ve A. Sarıkaya , "Santral Venöz Kateterde Kanıta Dayalı Hemşirelik Bakım Yönetimi", , c. 20, sayı. 2, ss. 84-97, Ara. 2016