Yahudi’nin kaderi; insanın kaderi veya “Homo judaeus”tan “homo capitalius”a, Marx’tan Sombart’a düşünce tarihinden kısa notlar

Eski ismi ile ekonomi politik yeni ve deforme edilmiş içeriği ile iktisat nihayet zenginleşmenin bilimi değil miydi? Yahudi de bir yerde para tutkusunun kendisinde somutlaştığı bu halk değil miydi? Önce Weber sosyolojik ve yöntemsel tezine uygun bir şekilde “Antik Yahudiliği” ama daha sonra asıl Sombart “Yahudiler ve iktisadi hayatı” yazacaktır (Sombart, 2012). İki yapıt da Marx’ın Yahudilik sorunundan yaklaşık 50 yıl sonrasına rastlayacaktır. Alain Besançon’un “yüzyılın trajedisi; Komünizm, Nazizm ve Büyük Yahudi Soykırımının gerçekleşmesine de henüz vakit vardır ama sanki hazırlıklar başlamıştır (Besançon, 2005). Makalede yapılacak olan temelinde Sombart ‘ın Yahudilik ve ekonomi veya kapitalizmle ilgili tezine yukarıdan beri anlatılanların ışığında elden geldiğince tarafsız yaklaşmaya çalışmak olacaktır öncelikle ama daha sonra Marx, Weber ve Sombart’ın büyük kaderden, kapitalizmden bağımsızlaşmayı ararken niye Yahudiliğin sorunundan geçmek zorunda olduklarına dair tarih koridorunun loşluğunda ipuçları yakalanmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler:

Sombart, Marx, Weber

___

 • Assoun, P.-L. (1976). Durkheim et le socialisme de la chaire. Revue française de science politique , 957-982.
 • Attali, J. (2003). Les Juifs, le monde et l'argent . Paris: Le Livre de Poche.
 • Benbassa, E. (2002). Histoire des juifs sépharades : De Tolède à Salonique . Paris: Points.
 • Besançon, A. (2005). Le malheur du siècle. Paris: Tempus Perrin.
 • Braudel, F. (1992). Maddi Medeniyet ve Kapitalizm. İstanbul: Ağaç.
 • Braudel, F. (2017). Maddi Uygarlık II. İstanbul: İmge Kitabevi Yayınları.
 • Chaunu, P. (1981). Église, culture et société : Essais sur Réforme et Contre-Réforme, 1517-1620 . Paris: SEDES.
 • Dupuy, J.-P. (2012). L'Avenir de l'économie : Sortir de l'économystification. Paris: Flammarion.
 • Dupuy, J.-P. (2012). L'Avenir de l'économie : Sortir de l'économystification. Paris: Flammarion.
 • Dupuy, J.-p. (2015). Petite métaphysique des tsunamis . Paris: Points .
 • Engels, F., & Marx, K. (2007). L'idéologie allemande. Paris: Nathan.
 • Enzo, T. (1998). Les Marxistes et la Question Juive . paris: Kimé .
 • Faccarello, G. (2000). Nouvelle histoire de la pensée économique : Des institutionnalistes à la période contemporaine, tome 3. Paris: La Découverte.
 • Feuerbach, L. (1992). L'essence du christianisme . paris: Gallimard.
 • Gauchet, M. (2017). L'avènement de la démocratie, IV : Le nouveau monde: L'Avènement de la démocratie IV. paris: Gallimard.
 • Godin, C. (2004). Dictionnaire de philosophie . Paris: Fayard .
 • Goff, L. (2014). Mrchands et bangiques du moyen Age. Paris: Press Universitaires de France.
 • Grinberg, A. ( 2009). Rosa, la vie : lettres de Rosa Luxemburg. paris: de l'Atelier.
 • Léon, A. (2018). La conception matérialiste de la question juive. Paris: Editions Entremonde.
 • Lerminier, E. (2017). Le Calvinisme. Paris: CreateSpace Independent Publishing Platform.
 • Levinas, E. (2015). Etre juif : Suivi d'une Lettre à Maurice Blanchot. paris: Rivages.
 • Löwith, K. (2002). Histoire et salut : Les Présupposés théologiques de la philosophie de l'histoire. paris: Gallimard.
 • Marx, K. (2009). Feuerbach. Conception matérialiste contre conception idéaliste: Extrait de L'idéologie allemande . Paris: Folio.
 • Marx, K. (2006). Sur la question juive. Paris: La Fabrique .
 • Marx, K., & Engels, F. (1976). Alman İdeolojisi – Feuerbach. Ankara: Sol Yayınları.
 • Misrahi, R. (2003). Le Sujet et son désir. Paris: Pleins Feux.
 • MOMMSEN, T. (2011). Histoire romaine. Paris: Bouquins.
 • Morin, E. (2006). Le Monde Moderne et la Question Juive. Paris: Le Seuil.
 • Poliakov, L. (1961). Histoire de l'antisémitisme II. Paris: Calmann-Lévy.
 • Sarfati, M. (2009). Ekonomi Politiğin İnsanı Kim'dir? istanbul: Derin Yayınları.
 • Sarfati, M. (2017). Lıst’in İktisadi Düşüncesinin “Türkleştirme Süreci”. M. E. Özgür, A. Duman, & A. Y. Kaya içinde, Türkiye’de İktisadi Düşünce (s. 131). İstanbul: İletişim.
 • Sarfati, M. (2019). Rousseau-Smith- Walras – Nordhaus: İktisadın, Zenginliğin Bilimi Olma İhtirasının Anatomisi. İktisat ve Toplum Dergisi .
 • Sarfati, M. (2012). Üniversal Enternasyonal Sarmalında Marx Ve “Yahudi Sorunu”. S. K. Sevinç Orhan içinde, İktisatta Bir Hayalet: Karl Marx (s. 239). İstanbul: İletişim.
 • Sarfati, M. (2012). Üniversal Enternasyonel Sarmalında Marx ve Yahudi Sorunu. S. Orhan, S. Koloğlugil, & A. Yalçıntaş içinde, İktisatta Bir Hayalet: Karl Marx (s. 239). İstanbul: İletişim.
 • Sartre, J.-P. (1985). Réflexions sur la question juive . Paris: Gallimard.
 • Schmidt, M.-F. (2012). Christophe Colomb. Paris: Editions Gallimard .
 • Simmel, G. (2016). Philosophie de la religion . paris: Payot.
 • Sombart, W. (1932). L'Apogée du capitalisme. Paris: Payot .
 • Sombart, W. (1932). L'Apogée du capitalisme I. Paris: Payot.
 • Sombart, W. (2012). Les Juifs et la vie économique. Paris: Groupe Saint-Rémi.
 • Trigano, S. (2011). le judaisme et l'esprit du monde. Paris: Grasset.
 • Ülgener, S. (1940). İktisadi Hayatta Zihniyetin Rolü ve Tezahürleri. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası .
 • Ülgener, S. (1942). İktisat Felsefesi Tarihinde Werner Sombart'ın Yeri ve Şahsiyeti. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası , 106.
 • Weber, M. (2010). Le judaïsme antique. Paris: Editions Flammarion.
 • Weber, M. (1991). L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Paris: Pocket.
 • Weber, M. (2006). Sociologie des religions. Paris: Gallimard.
 • Weber, M. (2012). Sosyal Bilimlerin Metodolojisi. istanbul: Küre Yayınları.
 • Zgadanski, S. (2006). de l'antisémitisme. Paris: Climats.

___

APA Sarfati, M. (2019). Yahudi’nin kaderi; insanın kaderi veya “Homo judaeus”tan “homo capitalius”a, Marx’tan Sombart’a düşünce tarihinden kısa notlar . Yildiz Social Science Review , 5 (2) , 155-170 . DOI: 10.51803/yssr.655222