Sünnet sonrasında gelişen methemoglobinemi olgusu ve tedavisi

Methemoglobinemi, özellikle lidokain ve prilokain kullanılan durumlarda gözlenen, klinik olarak ağır seyreden bir durumdur. Prilokain, infiltrasyon anestezisinde kısa etki profilinden dolayı en sık kullanılan amid tipi lokal anesteziklerden biri olup, ayrıca edinsel methemoglobinemiye en sık neden olan ajanlardan biridir.Olgumuzda 2 ay 10 günlük çocuğa dorsal penil blokaj ile yapılan sünnet sonucunda görülen methemoglobineminin yönetiminden sunacağız

Methemoglobinemia developing after circumcision and its treatment

Methemoglobinemia, especially observed in cases used lidocaine and prilocaine, is a condition characterized severe clinical. Prilocaine, is one of the most commonly used amide-type local anesthetics in infiltration anesthesia, is also one of the most common causative agent of acquired methemoglobinemia.In our case, 2 months 10 days of the child, we will provide management of methemoglobinemia as a results of circumcision with dorsal penile block

Kaynakça

1. Morgan GE, Mikhail MS, Murray MJ. Clinical Anesthesiology, Third edition 2002; 233-308.

2. Lipkind GM, Fozzard HA. Molecular Modeling of Local Anesthetic Drug Binding by Voltage-Gated Sodium Channels. Mol Pharmacol 2005; 68: 1611-22.

3. Cousins MJ, Bridenbaugh PO. Neural Blockade In Clinical Anesthesia and Management of Pain. Lippincott-Raven 1998; 55-95.

4. Naguib M, Magboul MM, Samarkandi AH, Attia M. Adverse effects and drug interactions associated with local and regional anaesthesia. Drug Saf 1998;18:221-50. 5. Rehman HU. Methemoglobinemia. West J Med 2001; 175: 93-196.

6. Maimo G, Redick E. Dimens Crit Care Nurs 2004; 23(3): 116-8.

7. Kara A, Yiğit Ş, Aygün C, Oran O. Toxic methemoglobinemia after injection of prilocaine in a newborn. Turk J Pediatr 1998; 40: 589-92.

8. Moore TJ, Walsh CS, Cohen MR. Arch Intern Med 2004; 164: 1192-6.

9. Guay J. Anesth Analg 2009; 108: 837-45.

10. Rodriguez LF, Smolik LM, Zbehlik AJ. Ann Pharmacother 1994; 28: 643-9.

11. Waller HD, Benohr HC, Tigges FJ. Zum mechanismus der methamoglobinreduktion in menschlichen erythrozyten durch ascorbinsaure. Klinische Wochenschrift 1977; 55: 955-964.

12. Honig GR. Hemoglobin disorder. In: Behrman RE, Kleigman RM, Jenson HB (eds). Nelson Textbook of Pediatrics. Philadelpiha: Saunders 2000: 1478-1488.

13. Mansouri A. Methemoglobinemia. Am J Med Sci 1985; 289: 200-9.

14. Liao YP, Hung DZ, Yang DY. Hemolytic anemia after methylene blue therapy for aniline-induced methemoglobinemia. Vet Hum Toxicol 2002; 44: 19-21.

15. Sinisterra S, Miravet E, Alfonso I, Soliz A, Papazian O. Methemoglobinemia in an infant receiving nitric oxide after the use of eutectic mixture of local anesthetic. J Pediatr 2002; 141: 285-6.

16. Hahn IH, Hoffman RS, Nelson LS. EMLA-induced methemoglobinemia and systemic topical anesthetic toxicity.

17. Türkmen E, Kocabay G, Yavuz S, et al. Case of methemoglobinemia induced by the administration of prilokain prior to an epilation. J İst Faculty Med 2005; 68: 19-21.

18. Kızılyıldız BS, Sönmez B, Karaman K, Caksen H. Toxic methemoglobinemia due to prilocaine use. J Emerg Med 2010; 38: 663-4.

19. Gülgün M, Kul M, Sarıcı SÜ, Alpay F. Prilocine-induced methenoglobinemia: report of two cases and review of literature. Erciyes Medical Journal 2007; 29: 322-5.

20. Caner İ, Ziraatçi Ö, Taştekin A. Oral Metilen Mavisi ile Tedavi Edilen Prilokaine Bağlı Bir Methemoglobinemi Olgusu. Türkiye Çocuk Hast Derg 2011; 5: 172-6.

21. Svecova D, Bohmer D. Congenital and acquired methemoglobinemia and its therapy. Cas Lek Cesk 1998; 137: 168-70.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

39431

Sayıdaki Diğer Makaleler

Intrascrotal extratesticular liposarcoma: A rare case report

FATİH AKDEMİR, Mustafa ALDEMİR, Kemal ENER, EMRAH OKULU, Önder KAYIGİL, Huban Sibel ORHUN

Üreter üst bölüm taşlarında eswl’nin başarılı olmasında alınan sıvı miktarı etkili değildir

Hasan SOYDAN, Sezgin OKÇELİK, Fırat SARAÇOĞLU, FERHAT ATEŞ, Ömer YILMAZ, Ercan MALKOÇ, Temuçin ŞENKUL, Kenan KARADEMİR

Azoospermi etyolojisinde sertoli hücresi enerji metabolizması bozuklukları

Sena E AYDOS, Yunus YÜKSELTEN, Merve Gulsen BAL, Isıl YUKSELEN, Kaan AYDOS, Asuman SUNGUROĞLU

Erkek infertilitesine genetik yaklaşım

Özgür BALASAR, Mehmet BALASAR, Recai GÜRBÜZ

Percutaneous nephrolitotomy in morbidly obese patients

EYÜP VELİ KÜÇÜK, Berkan ŞİMŞEK, Ahmet BİNDAYI, Ahmet TAHRA, Uğur BOYLU

Paraplejik erkek hastada dev kazanılmış üretral divertikül ve rekürren ürolityazis: Olgu sunumu ve literatürün incelenmesi

Selçuk SARIKAYA, Çağrı ŞENOCAK, Ersin ATABEY, Murat YILDIRIM, Ömer Faruk BOZKURT

Laparoskopik piyeloplasti: Hangi yaklaşım? Tek merkez deneyimi

Selçuk ŞAHİN, Kamil Gökhan ŞEKER, Mustafa Gürkan YENİCE, Nevzat Can ŞENER, Volkan TUĞCU

İndirekt inguinal herni kesesine uzanan danbıl şeklinde mesane divertikülü

Abdurrahim DUSAK, BİRCAN ALAN, Mehmet Mazhar UTANĞAÇ, Aslan BİLİCİ

Distal üreter taşı tedavisinde tamsulosin ve silodosin tedavilerinin karşılaştırılması

EYÜP VELİ KÜÇÜK, Abdurrahman İNKAYA, Ahmet TAHRA, Ahmet BİNDAYI, Fikret Fatih ÖNOL

Enurezisli erişkin hastalarda biofeedback tedavisinin etkinliği

EYÜP BURAK SANCAK, Alpaslan AKBAŞ, Cabir ALAN, AHMET REŞİT ERSAY