Spontaneous Renal Artery Aneurysm Rupture And Its Endovascular Treatment

Renal artery aneurysm is the local expansion of renal artery, its branches or both due to the weakening of the elastic tissue and media of arterial wall structure. It has four basic types as saccular, fusiform, dissected and intrarenal based on Poutasse classification, there is a gradual increase in proofs and study results showing that endovascular treatment should be preferred in renal artery aneurysm treatment in correlation with the endovascular experience and technology improving especially in recent years. Our aim in this case presentation was to present the left renal artery saccular aneurysm rupture patient treated endovascularly and discuss with literature.

Spontan Renal Arter Anevrizma Rüptürü ve Endovasküler Tedavisi

Renal arter anevrizması, renal arterin, dallarının veya her ikisinin de elastik dokularının ve arteriyel duvar yapısının zayıflaması nedeniyle lokal olarak genişlemesine denir. Poutasse sınıflamasına göre sakküler, fuziform, disseke ve intrarenal olmak üzere dört temel tipi vardır. Özellikle son yıllarda artan endovasküler tedavi tecrübesi ve teknoloji ile bağlantılı olarak, renal arter anevrizması tedavisinde endovasküler tedavinin öncelikli olduğunu belirten çalışmalarda da bir artış söz konusudur. Bu olgu sunumundaki amacımız endovasküler olarak tedavi edilen 3 cm’lik sol renal arter sakküler anevrizma rüptürlü hastayı sunmak ve literatür eşliğinde tartışmaktır.

Kaynakça

1. Campbell-Walsh Urology 10th Edition

2. Bulbul MA, Farrow GA. “Renal artery aneurysms.” Urology 1992; 40: 124-6.

3. Deterling RA. “Aneurysm ot the visceral arteries”. J Cardiovasc Surg 1981; 12: 309-322.

4. Poutesse EF. Renal artery aneurysms: their natural history and surgery. J Urol 1966; 95: 297.

5. Halloul Z, Buerger T, Grote R, et al.”Selective embolization of a renal artery aneurysm”. Vasa. 2000 Nov; 29:285-7.

6. Pershad A, Heuser R. “Renal artery aneurysm: successful exclusion with a stent graft.” Catheter Cardiovasc Interv. 2004;61:314-6.

7. Wei HB, Qi XL, Liu F, et al.” Robot-assisted laparoscopic reconstructed management of multiple aneurysms in renal artery primary bifurcations: a case report and literature review.” BMC Urol. 2017 Oct 16;17(1):96. doi: 10.1186/ s12894-017-0265-8. Review. Erratum in: BMC Urol. 2017 Nov 3;17:100.

8. Guo H, Wang C, Yang M, et al. “Management of iatrogenic renal arteriovenous fistula and renal arterial pseudoaneurysm by transarterial embolization: A single center analysis and outcomes.” Medicine (Baltimore). 2017 Oct.

9. Wei X, Sun Y, Wu Y, et al. “Management of wide-based renal artery aneurysms using noncovered stent-assisted coil embolization.” J Vasc Surg. 2017 Sep;66(3):850-857. doi:

10,1016/j.jvs.2017.04.035. Epub 2017 Jun. 19. 10. Nassiri N, Huntress LA. “Stent-Assisted Coil Embolization of a Symptomatic Renal Artery Aneurysm at a Bifurcation Point.” Ann Vasc Surg. 2017 Jul;42.299.e11-299.e14. doi: 10.1016/j.avsg.2016.10.042. Epub 2017 Mar 7.

11. Sousa J, Mansilha A. “Endovascular Treatment of Symptomatic Renal Artery Aneurysm with Hostile Anatomy.” Eur J Vasc Endovasc Surg. 2017 Jun;53(6):843. doi: 10,1016/j.ejvs.2017.02.018. Epub 2017 Mar 17.

12. Bracale UM, Narese D, Ficarelli I, et al. “Stent-assisted detachable coil embolization of wide-necked renal artery aneurysms.” Diagn Interv Radiol. 2017 Jan-Feb;23

13. Adrahtas D, Jasinski P, Koullias G, et al. “Endovascular Treatment of a Complex Renal Artery Aneurysm Using Coils and the Pipeline Embolization Device in a Patient with a Solitary Kidney.” Ann Vasc Surg. 2016 Oct

14. Koter SH, Baumann A. “Aneurysm of the Right Renal Artery.” Eur J Vasc Endovasc Surg. 2016 Jul

15. Chung R, Touska P, Morgan R, et al. “Endovascular Management of True Renal Arterial Aneurysms: Results from a Single Centre.” Cardiovasc Intervent Radiol 2016 Jan.

16. Li G, Sun Y, Song H, et al. “Embolization of ruptured renal artery aneurysms.” Clin Exp Nephrol. 2015 Oct.

17. Tsilimparis N, Reeves JG, Dayama A, et al. “Endovascular vs open repair of renal artery aneurysms: outcomes of repair and long-term renalfunction.” J Am Coll Surg. 2013 Aug.

18. Sédat J, Chau Y, Baque J. “Endovascular treatment of renal aneurysms: a series of 18 cases.” Eur J Radiol. 2012 Dec.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

853173

Sayıdaki Diğer Makaleler

Vesical Calculus Formation in a 34 Week Pregnant Patients Bladder; Due to Migrated Copper-T Intrauterine Contraceptive Device

Çağatay ÖZSOY, Selim TAŞ, Kaan KARAMİK, Hakan ANIL, Halil İbrahim EROL, Ekrem İSLAMOĞLU

PSA Yüksekliği Olan Hastalarda Ofloksasin Tedavisinin PSA Düşürücü Etkisini Öngörücü Parametreler

Kerem TEKE, Yavuz Onur DANACIOĞLU, Salih POLAT

Unilateral Microscopic Testicular Sperm Extraction in Non-Obstructive Azoospermia

Erdem KOÇ, Fevzi BEDİR, İbrahim KARABULUT, Özkan POLAT

Bosniak Kategori 3 Kistik Kitlelerde Malignite Göstergesi Olarak Lezyon Boyutunun Önemi

Ertugrul SEFİK, İbrahim Halil BOZKURT, Gülşen Yücel OĞUZDOĞAN, Mehmet Erhan AYDIN, Serdar ÇELİK, İsmail BASMACI, Sacit Nuri GÖRGEL, Bülent GÜNLÜSOY, Tansu DEĞİRMENCİ

Mesanenin Sarkomatoid Karsinom Varyant Histolojisi: Olgu Serisi ve Literatür Değerlendirmesi

Yavuz Onur DANACIOĞLU, Burçin Rabia GİRGİN, Ferhat KESER, Asıf YILDIRIM

46 XX Testiküler Bozukluk Sendromu Olgusu

Murat DEMİR, Recep ERYILMAZ, Rahmi ASLAN

Korumak ya da Korumamak? Robotik Radikal Prostatektomide Mesane Boynu*

Murat KESKE, Abdullah Erdem CANDA

A Comparison of Standard Percutaneous Nephrolithotomy and Tubeless Percutaneous Nephrolithotomy: Does Tubeless Realy Superior? A Prospective Randomized Double-Blind Study

Huseyin KOCAKGOL, Şenol ADANUR, Ali H. YILMAZ, Fatih ÖZKAYA, İbrahim KARABULUT, Özkan POLAT

Erkek Askeri Personelin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyinin İncelenmesi

Serkan AKAN, Caner Ediz, Yunus Emre KIZILKAN, Hasan Hüseyin TAVUKÇU, Hüseyin HAYİT, Ömer F. YILMAZ

Spontaneous Renal Artery Aneurysm Rupture And Its Endovascular Treatment

Arif AYDIN, Muzaffer Tansel KILINÇ, Gökhan ECER, Osman KOÇ, Mehmet Giray SÖNMEZ, Mehmet BALASAR