Spontaneous massive stone street: A rare case report

Taşyolu genellikle şok dalga litotiripsinin bir komplikasyonu olarak bilinir ve üreterde obstruksiyona sebep olan taş parçalarının birikmesi sonuçu oluşur. Biz de herhangi bir predispozan faktörü ve şok dalga litotiripsi öyküsü olmayan 43 yaşındaki erkek hastada görülen spontan massif taşyolu gelişen vakamızı sunmayı amaçladık.

Spontan masif taşyolu: Nadir bir vaka raporu

Stone street is generally known as a complication of shock wave lithotripsy and formed by retention of stone pieces obstructing ureter. In this case report, we aimed to present a 43-yearold male patient with spontaneous massive stone street formation without history of any predisposing factor or shock wave lithotripsy

Kaynakça

1. Madbouly K, Sheir KZ, Elsobky E, et al. Risk factor for the formation of a steinstrasse after extracorporeal shock wave lithotripsy: A statistical model. J Urol 2002;167:1239-42.

2. Turk C, Knoll T, Petrik A et al. Guidelines on urolithiasis. Eur Assoc Urol 2013; 1–100.

3. Van Savage JG, Fried FA. Bilateral spontaneous steinstrasse and nephrocalcinosi associated with distal renal tubular acidosis. J Urol. 1993;150:467-8.

4. Abdulmajed M I, Anandaram P S, Jones V W, et al. Massive steinstrasse without lithotripsy: a rare case report. Turkish Journal of Urology 2013; 39: 61-3.

5. Coptcoat MJ, Webb DR, Kellet MJ, et al. The steinstrasse: A legacy of extracorporeal lithotripsy? Eur Urol 1988;14:93- 5.

6. Sayed MA, El-Taher AM, Aboul-Ella HA, et al. Steinstrasse after extracorporeal shockwave lithotripsy: aetiology, prevention and management. BJU Int 2001;88:675-8.

7. Goyal R, Dubey D, Khurana N, et al. Does the type of steinstrasse predict the outcome of expectant therapy? Indian J Urol 2006;22:135-8.

8. Moursy E, Gamal WM, Abuzeid A. Tamsulosin as an expulsive therapy for steinstrasse after extracorporeal shock wave lithotripsy: a randomized controlled study. Scand J Urol Nephrol 2010;44:315-9.

9. Rabbani SM. Treatment of steinstrasse by transureteral lithotripsy. Urol J 2008;5:89-93.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

43731

Sayıdaki Diğer Makaleler

Renal kitle tanısıyla nefrektomi yapılan benign lezyonlar

ARİF DEMİRBAŞ, Onur TELLİ, Mehmet Ali KARAGÖZ, Mücahit KABAR, MUZAFFER EROĞLU, HAŞMET SARICI

Spontaneous massive stone street: A rare case report

ŞENOL ADANUR, Tevfik ZİYPAK, Mahmut KOÇ, ERDEM KOÇ, İsa ÖZBEY, Özkan POLAT

Böbrek patolojilerinde açık ve laparoskopik cerrahi tecrübelerimizin karşılaştırılması

MUTLU ATEŞ, MUSTAFA KARALAR, İbrahim KELEŞ, YİĞİT AKIN, Cemil AY, Ahmet Ömer HALAT

Bir taşra devlet hastanesinde ürolojik laparoskopik cerrahi uygulanabilirliği

Cem KEZER, Rahmi ASLAN, Ercan KAZAN, Alaaddin AKAY, Seyfettin ÖRGEN

Mesane endosalfingiozisi: Olgu sunumu

Remzi SALAR, CÜNEYT ÖZDEN, Binhan Kağan AKTAŞ, Devrim Tuba ÜNAL, Süleyman BULUT, Cevdet Serkan GÖKKAYA, Ali MEMİŞ

The value of procalcitonin in the diagnosis of acute scrotum

Mehmet Nuri BODAKÇI, Namık Kemal HATİPOĞLU, Necmettin PENBEGÜL, Murat ATAR, Mansur DAĞGÜLLİ, Hüsamettin ERDAMAR

Retroperitoneal kitleyi taklit eden ürinom: Olgu sunumu

SACİT NURİ GÖRGEL, Osman KÖSE, Serkan YENİGÜRBÜZ, Vural OLĞUNELMA, Kutan ÖZER, Cengiz GİRGİN

Pediatrik taş hastalarında “Mini-perc'' deneyimlerimiz

Volkan TUĞCU, Ramazan KOCAKAYA, Abdülmüttalip ŞİMŞEK, SELÇUK ŞAHİN, Buğra Doğukan TÖRER, Taner KARGI, Ali İhsan TAŞÇI

Perkütan nefrolitotomide başarıyı etkileyen faktörler ve cerrahi tecrübenin etkisi

Burak ÖZÇİFT, Kaan BAL, Çetin DİNÇEL

Retroperitoneal ganglionöroma: Olgu sunumu

Kemal ENER, Erem ASİL, Muhammet Fuat ÖZCAN, Serkan ALTINOVA, Muhammet Ersagun ARSLAN, FATİH AKDEMİR, Ziya AKBULUT