Pediatrik hastalarda mini perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz

Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde böbrek taşı sebebi ile Mini-perkütan nefrolitotomi (Mini-PCNL) yaptığımız pediatrik yaş grubundaki hastaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Haziran 2009 ve Ocak 2016 tarihleri arasında kliğimizde böbrek taşı sebebi ile Mini- PCNL yaptığımız pediatrik yaş grubundaki (

Our experience with mini percutaneous nephrolithotomy in pediatric patients

Aim: The aim of this study was to evaluate the outcome of pediatric mini-percutaneus nephrolitotomy (Mini-PCNL). Material and Methods: The data of pediatric patients (<16 years) with kidney stones between June 2009 and January 2016 had been retrospectively reviewed. All patients were selected for Mini-PCNL according to European Association of Urology guidelines. The final treatment modality was decided with parents or heir-at-law. All patients were evaluated with noncontrast computerized tomography, kidney-ureter-bladder x-ray and/or ultrasonograpy prior to treatment.  Results: A total of 60 patients (20 females, 40 males) with a mean age 9.3±4.53 (range;1-16) has been evaluated. The mean number of stones were 1.4±0.83 adet (1-5) and 28 of the stones were in right kidney and 32 of the stones were in left kidney. The mean stone-burden was 394.8±223.4 (range; 143-1350) mm2. The preoperative mean BUN, creatinine, hematocrite levels were 22.7±6.2 (12-39) mg/dL, 0.74±0.37 (0.3-3) mg/dL, % 35.42±2.64 (29-40), respectively. The mean flouroscopy time was 116.3±45.4 (40-234) seconds.The success rate was found 91.7 %. The minor and major complication rate were 11.6 %, 1.6 % respectively. Conclusion: The Mini-PCNL for pediatric kidney stones can be performed with higher success rates and low complications due to carefully selected cases and clinical experience.

Kaynakça

1. Ost MC, Schneck FX.Peadiatric urology; peadiatric stone dissease treatment. Campbell'sUrology.Wein AJ, KavoussiLR, Novick AC, Partin AW, Peters CA.Philadelphia: W.B. Saunders 2012; p: 3667-3684.

2. Hulbert JC, Reddy PK, Gonzales R, et al. Percutaneous nephrolithotomy: An alternative approach to the management of pediatric calculus disease. Pediatrics 1985;76: 610- 14.

3. Dwyer ME, Krambeck AE, Bergstralh EJ, et al. Temporaltrends in incidence of kidney stones among children: a 25- year population based study. J Urol 2012;188:247-52.

4. Newman DM, Coury T, Lingeman JE, et al. Extracorporeal shock wave lithotripsy experience in children. J Urol 1986;136:238-40.

5. Kroovand RL. Pediatric urolithiasis. Urol Clin North Am 1997;24:173.

6. Ganpule AP, Mishra S, Desai MR. Percutaneous nephrolithotomy for pediatric urolithiasis. Indian J Urol 2010;26:549-54.

7. Puppo P. Percutaneous nephrolithotripsy. Curr OpinUrol 1999;9:325-8.

8. Woodside JR, Stevens GF, Stark GL, et al. Percutaneous stone removal in children. J Urol 1985;134:1166-7.

9. Helal M, Black T, Lockhart J, Figueroa TE. The Hickman peel away sheath: alternative for pediatric percutaneous nephrolithotomy. J Endourol 1997;11:171-2.

10. Jackman SV, Docimo SG, Cadeddu JA, Bishoff JT, Kavoussi LR, Jarrett TW. The "mini-perc" technique: a less invasive alternative to percutaneous nephrolithotomy. World J Urol 1998;16:371-4.

11. Jackman SV, Hedican SP, Peters CA, Docimo SG. Percutaneous nephrolithotomy in infants and preschool age children: experienc ewith a new technique. Urology 1998;52:697-701.

12. Preminger GM, Assimos DG, Lingeman JE, et al; AUA Nephrolithiasis Guideline Panel. Chapter 1: AUA guideline on management of staghorn calculi: diagnosis and treatment recom-mendations. J Urol 2005;173:1991-2000.

13. Turk C, Knoll T, Petrik A, Sarica K: Guidelines on urolithiasis. European Association of Urology 2014 http://www. uroweb.org/publications/eau-guidelines

14. Badawy AA, Saleem MD, AbolyosrA, et al. Extra corporeal shock wave lithotripsy as firstline treatment for urinary tract stones in children: outcome of 500 cases. Int Urol Nephrol 2012;44:661-6.

15. Penn HA, DeMarco RT, Sherman AK, Gatti JM, Murphy JP.Extracorporeal shock wave lithotripsy for renal calculi. J Urol 2009;182:1824-7.

16. Boormans JL, Scheepe JR, Verkoelen CF, VerhagenPC. Percutaneous nephrolithotomy for treating renal calculi in children. BJU Int 2005;95:631-4.

17. Nouralizadeh A, Basiri A, Javaherforooshzadeh A, Soltani MH, Tajali F. Experience of percutaneous nephrolithotomy using adult-size instruments in children less than 5 years old. J Pediatr Urol 2009;5:351-4.

18. Zeren S, Satar N, Bayazit Y, Bayazit AK, Payasli K, Ozkeçeli R. Percutaneous nephrolithotomy in the management of pediatric renal calculi. J Endourol 2002;16:75-8.

19. Salah MA, Tóth C, Khan AM, Holman E. Percutaneous nephrolithotomy in children: Experience with 138 cases in a developing country. World J Urol 2004;22:277-80.

20. Zeng G, Zhao Z, Wan S, Zhong W, Wu W. Comparision of children versus adults undergoing mini-percutaneous nephrolithotomy: large-scale analysis of a single institution. PloSOne 2013; 24;8:e66850.

21. Karatag T, Tepeler A, Silay MS, et al. A Comprasion of 2 Percutaneous Nephrolithotomy Techniques for the Treatment of Pediatric Kidney Stones of Sizes 10-20 mm: Micropercvs Miniperc. Urology 2015;85:1015-8.

22. Hatipoglu NK, Tepeler A, Buldu I, et al. Initialexperience of micropercutaneous nephrolithotomy in the treatment of renal calculi in 140 renal units. Urolithiasis 2014;42:159-64.

23. Silay MS, Tepeler A, Atis G, et al. Initial report of microperc in the treatment of pediatric nephrolithiasis. J Pediatr Surg 2013;48:1578-83.

24. Ferakis N, Stavropoulus M. Mini percutaneous nephrolithotomy in the treatment of renal and upper ureteral stones: Lessons learned from a review of the literature. Urol Ann 2015;7:141-8.

25. Özden E, Şahin A, Tan B, Doğan HS, Eren MT, Tekgül S. Percutaneous renal surgery in children with complex stone. J Pediatr Urol 2008;4:295-8.

26. Lee WJ, Smith AD, Cubbeli V, et al.Percutaneous nephrolithotomy: analysis of 500 consecutivecases. Urol Radiol 1986;8:61-6.

27. Sahin A, Tekgul S, Erdem E, Ekici S, Hascicek M, Kendi S .Percutaneous nephrolithotomy in older children. J Pediatr Surg 2000;35:1336-8.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

39131

Sayıdaki Diğer Makaleler

Pediatrik hastalarda mini perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz

HİLMİ UMUT ÜNAL, Hakan ERÇİL, Ferhat ORTOĞLU, Ergun ALMA, Sabahattin CEBER, Durmuş Alparslan DEMİRCİ, Yalçın Kaya EVLİYAOĞLU, Zafer Gökhan GÜRBÜZ

Geç dönem metakron testis tümörü: Olgu sunumu

Ahmet Selçuk DİNDAR, SACİT NURİ GÖRGEL, Mustafa Ozan HORSANALI, Fulya Çakalağaoğlu ÜNAY, Kutan ÖZER

Varikosel ile ortalama platelet hacmi arasındaki bağlantı hala açık değil

Sezgin OKÇELİK, Mevlüt GÖK, İrfan ŞENER, FERHAT ATEŞ, HASAN SOYDAN, ÖMER YILMAZ, Temuçin ŞENKUL

Divertikül içi primer mesane tümörlü hastalarımızın klinik takip sonuçları

ÖMER YILMAZ, Sezgin OKÇELİK, Özgür KURUL, Cumhur YEŞİLDAL, Zeki AKTAŞ, HASAN SOYDAN, FERHAT ATEŞ, Temuçin ŞENKUL

Prostat iğne biyopsisi örneklem sayısının radikal prostatektomi ve biyopsi gleason skorlarının korelâsyonuna etkisi

Emin Taha KESKİN, Numan Taha YIKILMAZ, Erdem ÖZTÜRK, Halil BAŞAR

Primer mesane tümörlü olguda nonsemptomatik üretra divertikülü içinde kalkül: Olgu sunumu

Aytaç ŞAHİN, Özgür Haki YÜKSEL, Ahmet ÜRKMEZ, Fatih URUÇ, Ayhan VERİT

Metilen mavisine bağlı meydana gelen yeşil idrar

Faruk ÖZGÖR, Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Metin SAVUN, Ömer SARILAR, Mehmet Fatih AKBULUT, Zafer Gökhan GÜRBÜZ

Cerrahi sonrası sağ uyluk bölgesinde ortaya çıkan nadir bir ürinoma vakası

ERDAL BENLİ, ABDULLAH ÇIRAKOĞLU, Ali Bekir KURT, NİLAY TAŞ, ALİ AYYILDIZ, Ahmet YÜCE

20 yaş ve altında mesane tümörü: 3 Olgu sunumu

ALİ ÇİFT, Hacı POLAT, MEHMET ÖZGÜR YÜCEL, CAN BENLİOĞLU, Alper GÖK

Fonksiyonel mesane paraganglioması: Olgu sunumu

Ergun ALMA, Hakan ERÇİL, Mehmet Eflatun DENİZ, Ferhat ORTOĞLU, Orçun ÇELİK, Zafer Gökhan GÜRBÜZ