Mesanenin enflamatuvar psödotümörü: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Mesane tümörü ürotelyal kanserler içinde en sık görülenidir. Enflamatuvar psödotümör mesanenin nadir tümörlerindendir ve tüm mesane tümörlerinin %0.3’ünden daha azını oluşturmaktadır. Yetmiş iki yaşında erkek hasta kliniğimize dizüri, pollaküri ve makroskopik hematüri şikayetleri ile başvurdu. Ultrasonografide mesane sol yan duvarda 4x3 cm boyutlarında soliter kitle gözlendi. Klinik olarak mesane tümörü tanısı ile transüretral rezeksiyon yapılarak patolojik araştırma yapıldı. Rezeke edilen spesmen için histopatolojik tanı mesanenin enflamatuvar psödotümörü idi. Altı aylık takip sonucunda nüks olmadığı gözlendi.

Inflamatuar pseudotumor of the bladder: A case report and review of the literature

The most of bladder tumors are urothelial carcinomas. Inflammatory pseudotumor is a rare tumor in the urinary bladder and accounts for less than 0.3% of all bladder tumors. A 72-year-old male admitted to our clinic with a complaint of dysuria, pollakuria, and macroscopic hematuria. Ultrasongraphy, revealed a 4x3 cm broad-based solitary bladder tumor localized in the left lateral wall of the urinary bladder. The clinical diagnosis was bladder tumor and transurethral resection of bladder tumor carried out for pathological investigation. Histopathological diagnosis for the resected specimen was inflammatory pseudotumor of the urinary bladder. A 6 months follow up revealed no evidence of recurrence.

Kaynakça

1.Tekin A. Üroonkoloji Kitabı Cilt I, Sayfa 152, Ertem Basım Yayın, 2007.

2.Nakai H, Shishido S, Tajima E, Kawamura T, Morikawa Y, Kawamura T. Inflammatory pseudotumor of the bladder in neonates. Int J Urol.; 7 (11): 421-4, 2000.

3.Özkan B, Kural A, Uzun H, Durak H, Yalçın V. Inflammatory pseudotumour of the bladder: report of 2 cases and literature review. Türk Üroloji Dergisi: 31 (2): 274-277, 2005.

4.N'Dow J, Brown PA, McClinton S, Moffat LE, Grieve JH. Inflammatory pseudotumour of the urinary bladder. Br J Urol.; 72 (3): 379-80, 1993.

5.Zubac DP, Malmfred S, Nerstrom B. Inflammatory pseudotumour of the bladder: a case report. Scand J Urol Nephrol.; 34 (1): 72-4, 2000.

6.Celasun B, Seckin B, Harmankaya C, Pabuscu Y, Finci R. A pseudotumour of the bladder. Case report. Scand J Urol Nephrol.; 27 (1): 127-8, 1993.

7.Young RH: Pseudoneoplastic lesions of the urinary bladder. In: Pathology Annual. Edited by Appleton-Centry-Crofts, East Norwalk CT, 1988, pp: 67-104

8.Jones EC, Clement PB, Young RH, Inflamatory pseudotumor of the urinary bladder. Am J of Surg Pathol 17 (3): 264-274, 1993

9.Stark GL, Feddersen R, Lowe BA, Benson CT, Black W, Borden TA. Inflammatory pseudotumor (pseudosarcoma) of the bladder. J Urol.; 141 (3): 610-2, 1989.

10.Ro JY, el-Naggar AK, Amin MB, Ayala AG. Inflammatory pseudotumor of the urinary bladder. Am J Surg Pathol.; 17 (11): 1193-4, 1993.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

841173

Sayıdaki Diğer Makaleler

Yüzeyel mesane tümöründe re tur tedavi seçeneklerini değiştirebilir mi?

SACİT NURİ GÖRGEL, Mahmoud MUSTAFA, Cengiz GİRGİN, Çetin DİNÇEL

Transrektal ultrason eşliğinde yapılan prostat biyopsisinde ağrı düzeyinin yaş ve coğrafi bölge ile ilişkisi

Metin İshak ÖZTÜRK, Orhan KOCA, EYÜP VELİ KÜÇÜK, Muzaffer Oğuz KELEŞ, Mustafa GÜNEŞ, Muhammet İhsan KARAMAN

Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan kadında üretral divertikül: Olgu sunumu

Cengiz KARA, Ali ÜNSAL

Unutulan double j stent: Rezidüel stent parçaları ve bir sağlık problemi

Kazım YELSEL, Murat KOBANER, Ergun ALMA, Ali AYYILDIZ

Nadir bir üretra anomalisi: İnkomplet üretral duplikasyon

Haluk SÖYLEMEZ, Berk BURGU, Hakan ÇAKICI

Tüplü ve tüpsüz perkütan nefrolitotomi yapılan olguların hematolojik, biyokimyasal parametreler ve ameliyat sonrası analjezik ihtiyaçları açısından değerlendirilmesi

Ali GÜNEŞ, Hasan ALTAŞ, Ali BEYTUR, ENDER GEDİK

Mesanenin enflamatuvar psödotümörü: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Doğan ATILGAN, Nihat ULUOCAK, Fikret ERDEMİR, Reşit Doğan KÖSEOĞLU, Bekir Süha PARLAKTAŞ, Adem YAŞAR

Üriner endometriozis

Yüksel YILMAZ, M. Ümit BAYOL, Aziz PEKER, Alper DİRİK, Sıtkı ÜN

Lökositospermi tedavisinin semen parametreleri ve gebelik üzerine olan etkisi

Fikret ERDEMİR, Fatih FIRAT, Doğan ATILGAN, Nihat ULUOCAK, Bekir Süha PARLAKTAŞ, Adem YAŞAR

Semptomatik kronik prostatitli hastalarda ejakülasyonun serum prostat spesifik antijen düzeyleri üzerine etkisi

Musa SARAÇOĞLU, Alev USLU, Aydın AYDINLI