Mesane kanserini taklit eden sekonder amiloidoz: Olgu sunumu

Amiloidoz, birçok organda ekstraselüler, hyalin, amorf ve proteinöz bir madde birikimi ile karakterizedir. Bu olgu sunumunda, primer lokalize mesane amiloidozuna göre literatürde daha az görülen, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)’na bağlı geliştiği düşünülen ve mesane kanserini taklit eden sekonder mesane amiloidozu olgusu incelenmiştir.

Secondary amyloidosis mimicking bladder cancer: Case report

Amyloidosis is characterized by deposition of extracellular, hyaline, amorphous, and proteinaceous material in various organs of the body. Herein we report a secondary bladder amyloidosis, that is rarely seen in the literature compared with primary bladder amyloidosis and tho- ught to be developed secondary to chronic obstructive pulmonary disease and mimicking as bladder neoplasm

Kaynakça

1. DeSouza MA, Rekhi B, Thyavihally YB, Tongaonkar HB, Desai SB. Localized amyloidosis of the urinary bladder, clinically masquerading as bladder cancer. Indian J Pathol Microbiol 2008;51(3):415-7.

2. Jain M, Kumari N, Chhabra P, Gupta RK. Localized amyloidosis of the urinary bladder. Indian J Pathol Microbiol 2008;51(2):247-9.

3. Goswami AK, Vaidyanathan SS, Rao MS. Primary localized amyloidosis of urinary bladder: A case report. J Postgrad Med 1984;30:253-4.

4. Malek RS, Wahner-Roedler DL, Gertz MA, Kyle RA. Primary localized amyloidosis of the bladder: Experience with dimethyl sulfoxide therapy. J Urol 2002;168:1018-20.

5. Merrimen JL, Alkhudair WK, Gupta R. Localized amyloidosis of the urinary tract: case series of nine patients. Urology 2006;67:904-9.

6. Oka N, Fukumori T, Takahashi M, Kanayama H-O, Kagawa S. Secondary amyloidosis of the bladder causing macroscopic hematuria. Int J Urol 2001;8(6):330-2.

7. Kumsar Ş, Ünlükaplan M, Peşkircioğlu L, Özkardeş H. Coe- xistence of primary amyloidosis of the bladder and urothelial carcinoma in situ. Türk Üroloji Dergisi 2009;35(1):72-74.

8. Khan SM, Birch PJ, Bass PS, Williams JH, Theaker JM. Localized amyloidosis of the genitourinary tract: A clinico- pathological and immunhistochemical study of nine cases. Histopathology 1992;21:143-7.

9. Biewend ML, Menke DM, Calamia KT. The spectrum of localized amyloidosis: A case series of 20 patients and review of literature. Amyloid 2006;13:135-42.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

37731

Sayıdaki Diğer Makaleler

Renal hücreli karsinomla ilişkili bir renal arteriyovenöz fistül olgusu

Deniz BOLAT, Y. Saadettin ESKİÇORAPÇI, A. Baki YAĞCI, Ender DÜZCAN, Ö. Levent TUNCAY

İdiopatik normokalsiürik rekürren üriner sistem kalsiyum taşlı hastalarda potasyum sitrat’ın kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisi

Bedi ÖZBAY, BEKİR ARAS, ERAY KEMAHLI, Ramazan KOCAKAYA, Volkan TUĞCU, Bircan MUTLU, Ali İhsan TAŞÇI

Transüretral prostat cerrahisinde kullanılan farklı enerji kaynaklarının doku penetrasyon derinliklerinin karşılaştırılması

Hakan POLAT, Volkan TUĞCU, Doğukan SÖKMEN, Ali İhsan TAŞÇI

Anorektal hastalığı olan hastalarda transrektal prostat biyopsisi için yapılan kaudal blok ve intrarektal jel anestezilerinin etkinliğinin karşılaştırılması

Mehmet YÜCEL, ŞAHİN KABAY, Levent ŞAHİN, Tayfun AYDIN, Tayfun CÜCİOĞLU

Uluslararası prostat semptom skoru sorgulama formu hasta, asistan ve Uzman doktor tarafından farklı mı değerlendiriliyor?

BERAT CEM ÖZGÜR, Musa EKİCİ, Cem Nedim YÜCETÜRK, Ahmet Metin HASÇİÇEK, TOLGA KARAKAN, HAŞMET SARICI, MUZAFFER EROĞLU

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde TUR-P (Monopolar/Bipolar), greenlight- fotoselektif Prostat Vaporizasyon (PVP) ve Transvezikal Prostatektomi (TVP) uygulamalarının cinsel fonksiyonlar üzerine olan etkileri

Fuat SU ERNİS, Buğra Doğukan TÖRER, Ramazan KOCAKAYA, Volkan TUĞCU, Ali İhsan TAŞÇI

Kategori IIIB kronik pelvik ağrı sendromlu hastalarda ürodinami bulguları

SELÇUK ŞAHİN, Volkan TUĞCU, Erkan SÖNMEZAY, Ali İhsan TAŞÇI

Mesane kanserini taklit eden sekonder amiloidoz: Olgu sunumu

Kemal ENER, EMRAH OKULU, Mustafa ALDEMİR, Murat KESKE, Hayriye DOĞAN TATLI, FATİH AKDEMİR

Üretra darlığı olan büyük mesane taşının tedavisinde perkütan Suprapubik sistolitotripsi

Ayhan KARAKÖSE

HIV pozitif bireyin topluma entegrasyonu: Türkiye’de HIV/AIDS ve sosyoetik refleksiyonlar

M. Kemal TEMEL, HAKAN ERTİN