İyatrojenik parsiyel üreter ligasyonu sonrası görülen üreter taşı: Olgu sunumu

Üreter yaralanması veya bağlanması diğer üriner sistem organlarına göre nadirdir ve sıklıkla jinekolojik veya ürolojik işlemler sırasında gelişir. Üreter yaralanmaları genellikle tek taraflı- dır. Bazen tek taraflı üreterin sütür ya da klips ile bağlanması, uzun zaman sonra üreter taşına sebep olabilir. Üreter bağlanması erken teşhis edilirse, böbrek kaybı gibi ciddi komplikasyonlar gelişmeden erken tedavi edilebilmektedir. Bu olguda, jinekolojik operasyon sırasında üreteri kısmi olarak bağlanan kadın hastanın, üreter ligasyonunun ve iki yıl sonra gelişen üreter taşının tedavisini sunmayı amaçladık.

A ureteral stone after iatrogenic partial ligation of ureter: A case report

Ureteral injury or ligation is rare than other urinary tract organs, and usually occur after gynecological and urological surgery. Ureteral injuries are usually unilateral. Sometimes unilateral ureteral ligation with suture or clip can leads to formation of ureteral stones after a long time to surgery. If the ureteral ligation is diagnosed early, it can be treated early and can not caused severe complications such as renal loss. This case report was aimed to present a female case who had partial ureteral ligation after a gynecological surgery and developing a ureteral stones after two years from surgery.

Kaynakça

Siram SM, Gerald SZ, Greene WR, et al. Ureteral trauma: patterns and mechanisms of injury of an uncommon con- dition. Am J Surg 2010;199:566-70.

Gilmour DT, Das S, Flowerdew G. Rates of urinary tract injury from gynecologic surgery and the role of intraope- rative cystoscopy. Obstet Gynecol 2006;107:1366-72.

D.J. Summerton (Chair), N. Djakovic, N.D. Kitrey, et al. Guidelines on Urological Trauma. European Association of Urology Guidelines 2015.

Selzman AA, Spirnak JP. Iatrogenic ureteral injuri- es: a 20-year experience in treating 165 injuries J Urol 1996;155:878-81.

Delacroix SE, Winters JC. Urinary Tract Injures: Recogni- tion and Management. Clinics in Colon and Rectal Sur- gery 2010;23:104-12.

Dwyer PL, Carey MP, Rosamilia A. Suture injury to the urinary tract in urethral suspension procedures for stress incontinence. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 1999;10:15-21.

Brandes S, Coburn M, Armenakas N, McAninch J. Diag- nosis and management of ureteric injury: an evidence-ba- sed analysis. BJU Int 2004;94:277-89.

De Cicco C, Ret Dávalos ML, Van Cleynenbreugel B, Ver- guts J, Koninckx PR. Iatrogenic ureteral lesions and repa- ir: a review for gynecologists. J Minim Invasive Gynecol 2007;14:428-35.

Miller OF, Kane CJ. Time to Stone passage for obser- ved ureteral calculi: a guide for patient education. J Urol 1999;162:688-90.

Payne CK. Ureteral injuries in the female: fistulas and obstruction. In: Raz S (ed). Female Urology. 2nd ed. Phila- delphia: W.B. Saunders; 1996; 507-520.

Ghali AM, El Malik EM, Ibrahim AI, Ismail G, Rashid M. Ureteric injuries: diagnosis, management, and outcome. J Trauma 1999;46:150-58.

Orkin LA. Travma to the bladder, ureter and kidney. In Sciarra JJ (ed). Gynecology and Obstetrics. Philedelphia: Harper and Row, Publishers 1987:Vol. 1. p.1-37.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

870173

Sayıdaki Diğer Makaleler

Renal hücreli kanserlerde radyolojik tümör boyutu ve patolojik tümör boyutunun karşılaştırılması

Taha Numan YIKILMAZ, Okan BAŞ, Fatih HIZLI, Mehmet Sinan BAŞAY, Halil BAŞAR

İyatrojenik parsiyel üreter ligasyonu sonrası görülen üreter taşı: Olgu sunumu

Selçuk ALTIN, Mansur DAĞGÜLLİ, Ramazan TOPAKTAŞ, Cemil AYDIN, ALİ AKKOÇ

Pediatrik yaş grubunda akut karın ağrısı ayırıcı tanısında üriner sistem taş hastalığının yeri

Fırat ERDOĞAN, Evrim ŞENKAL, BÜLENT ALTAY, Bülent ERKURT, Cem Cahit BARIŞIK

A rare cause of acute abdominal pain and gross hematuria: Emphysematous cystitis

Cemal TAŞDEMİR, Bayram KAHRAMAN, Serhan ÇİMEN, Ayşegül SAĞIR KAHRAMAN, Ayla ÇİMEN ÖZAYDOĞDU, Ali TURUNÇ, İbrahim TOPÇU

Penile metastasis from renal cell carcinoma

Tümay İPEKÇİ, Yiğit AKIN, Ahmet TUNÇKIRAN, Hatice LAKADAMYALI, Oncel IPEKCİ

Cerrahi tedavi uyguladığımız mini-insidentaloma serimiz

FATİH URUÇ, Aytaç ŞAHİN, BEKİR ARAS, Ahmet ÜRKMEZ, Mithat KIVRAK, Timuçin AYDIN, Seda SANCAK, Ayhan VERİT

Ameliyat sonrası üriner retansiyon ve yönetimi

YASEMİN USLU, MERYEM YAVUZ VAN GİERSBERGEN

Böbrek ve mesane tümörlerinde aşı tedavileri

MEHMET GİRAY SÖNMEZ, Cengiz KARA, MEHMET KAYNAR

Renal travmalara klinik yaklaşımımız: 8 Yıllık deneyim

Mithat EKŞİ, Feyzi Arda ATAR, İsmail EVREN, Kamil Gökhan ŞEKER, Emre ŞAM, Volkan TUĞCU

Intravenous paracetamol versus oral tramadol for pain control during shockwave lithotripsy: a prospective randomized comparative study

Deniz BOLAT, Saadettin YİLMAZ, Hakan ERBAY, Sadik FİDAN, Ömer Levent TUNCAY