İndirekt inguinal herni kesesine uzanan danbıl şeklinde mesane divertikülü

Mesane çıkım obstruksiyonlarında özellikle benign prostat hiperplazilerinde, mesanede intraluminal basınç artışına sekonder, artmış trabekülasyon ve divertikül formasyonu sık karşılaşılan bulgulardandır. Mesane divertikülleri boyut artışı göstererek potansiyel boşluklara uzanım göstermesi nadirdir. Bu çalışmada indirekt inguinal herni kesesine uzanan mesane divertikülü olgusunu literatür ışığında sunmayı planladık

A dumbbell shaped diverticulum of urine bladder extending into indirect inguinal hernia sac

Increased trabeculation and diverticula formation of urinary bladder are common in urinary out flow obstruction, benign prostate hyperplasia as a result of increasing intraluminal pressure. Urinary bladder diverticulum can increase in size and elongate in potential spaces such as an inguinal hernia sac which is rare. In this study, we plan to offer a case of urine bladder diverticulum elongating into an inguinal hernia sac, accompanied by literature data.

Kaynakça

1. Yeniyol CÖ, Süelözgen T, Minareci S, Ayder AR. Kronik retansiyona sebep olan, divertikülektomi ve redüksiyon sistoplastiyle tedavi edilen dev konjenital mesane divertikülü: bir olgu sunumu. Türk Üroloji Dergisi 2000; 26: 256-258.

2. Napal S, Vallejo J, Martin T, Hernando A, Gil J, Hernando J. Giant bladder diverticulum, inside inguinal hernia. Clin case and review of the litr. Arch Esp Urol 2000; 53: 75- 77.

3. Akbulut S, Cakabay B, Sezgin A, Isen K, Senol A. Giant vesical diverticulum: a rare cause of defecation disturbance. World J Gastroenterol 2009; 15: 3957- 3959.

4. Mahadevappa B, Suresh SC, Natarajan K, Thomas J. Cystogram with dumbbell shaped urinary bladder in a sliding inguinal hernia. J Radiol Case Rep 2009;3:7-9.

5. Yağcı C, Atasoy Ç, Fitoz S, Akyar S. Mesane divertikülünden kaynaklanan tümörlerde kesitsel görüntüleme bulguları. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2003; 9:452-455.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

837172

Sayıdaki Diğer Makaleler

Enurezisli erişkin hastalarda biofeedback tedavisinin etkinliği

EYÜP BURAK SANCAK, Alpaslan AKBAŞ, Cabir ALAN, AHMET REŞİT ERSAY

Üreter üst bölüm taşlarında eswl’nin başarılı olmasında alınan sıvı miktarı etkili değildir

Hasan SOYDAN, Sezgin OKÇELİK, Fırat SARAÇOĞLU, FERHAT ATEŞ, Ömer YILMAZ, Ercan MALKOÇ, Temuçin ŞENKUL, Kenan KARADEMİR

Erkek infertilitesine genetik yaklaşım

Özgür BALASAR, Mehmet BALASAR, Recai GÜRBÜZ

Hematocolpos associated with imperforate hymen mimicking glob vesicale

Faruk ÖZGÖR, Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Murat ŞAHAN, Mehmet Fatih AKBULUT, Bahar YÜKSEL, Zafer Gökhan GÜRBÜZ

Azoospermi etyolojisinde sertoli hücresi enerji metabolizması bozuklukları

Sena E AYDOS, Yunus YÜKSELTEN, Merve Gulsen BAL, Isıl YUKSELEN, Kaan AYDOS, Asuman SUNGUROĞLU

Sünnet sonrasında gelişen methemoglobinemi olgusu ve tedavisi

Emre KISA, Zülfü SERTKAYA, Gözde KISA

Paraplejik erkek hastada dev kazanılmış üretral divertikül ve rekürren ürolityazis: Olgu sunumu ve literatürün incelenmesi

Selçuk SARIKAYA, Çağrı ŞENOCAK, Ersin ATABEY, Murat YILDIRIM, Ömer Faruk BOZKURT

Percutaneous nephrolitotomy in morbidly obese patients

EYÜP VELİ KÜÇÜK, Berkan ŞİMŞEK, Ahmet BİNDAYI, Ahmet TAHRA, Uğur BOYLU

Intrascrotal extratesticular liposarcoma: A rare case report

FATİH AKDEMİR, Mustafa ALDEMİR, Kemal ENER, EMRAH OKULU, Önder KAYIGİL, Huban Sibel ORHUN

Kontrastsız bilgisayarlı tomografi yardımı ile hesaplanan hounsfield ünit değerlerinin perkütan nefrolitotomi sonuçlarına etkisi

Serkan YARIMOĞLU, İbrahim Halil BOZKURT, Tarık YONGUÇ, Özgü AYDOĞDU, Salih POLAT, Tansu DEĞİRMENCİ