Holmium lazer ile üreterosel içi taşa yaklaşım: Olgu sunumu

Üreterosel, intravezikal submukozal segmentteki malformasyonun sonucu olarak distal üreterde gelişen kistik dilatasyondur. Üreteral atoni, dar üreter orifisi ve idrar göllenmesi nedeniyle bu olgularda taş oluşumu izlenebilir. Hastaların üçte biri üreteroselle ilişkili taş hastalığı ile başvururlar. Endoskopik girişimler üreterosel için ilk basamak yaklaşımdır. Bizde bu olguda komplike üreteroseli olan 24 yaşındaki kadın hastaya holmium lazer ile yaklaşımımızı literatür eşliğinde sunmayı planladık.

Management of stone in ureterocele with holmium laser: A case report

Ureterocele is a cystic dilatation of distal part of the ureter as a result of the intravesical submucosal malformation. Ureteral atony, stenotic ureteral orifice and stagnation of urine in ureterocele precipitate stone formation. A third of all patients present with associated stone disease. Endoscopy has been suggested as first-line management of ureterocele. In this case report , we aimed to present the management of a 24-year-old patient with complicated ureterocele using holmium laser.

Kaynakça

1. Shah HN, Sodha H, Khandkar AA, Kharodawala S, Hegde SS, Bansal M. Endoscopic management of adult orthotopic ureterocele and associated calculi with holmium laser: Experience with 16 patients over 4 years and review of the literature. J Endourol 2008; 22: 489-96.

2. Gücük A, Öztürk U, Tuygun C, Nalbant İ, İmamoğlu A. Duplike sistemde dev üreterosel ve aynı üretere reflü: olgu sunumu. Abant Medical Journal 2012; 1: 28-29.

3. Söylemez H, Altınoluk B, Uğraş MY. Dev üreterosel taşının holmium lazer litotripsi ile tedavisi. Dicle Tıp Derg 2009; 36: 209-12.

4. Seibold J, Alloussi SH, Schilling D, ve ark. Minimally-invasive treatment of complicated ureteroceles in adults avoiding vesico-ureteric reflux. Central European Journal of Urology 2010; 63: 74-76.

5. Jankowski JT, Palmer JS. Holmium: yttrium-aluminumgarnet laser puncture of ureteroceles in neonatal period. Urology 2006; 68: 179-81.

6. Pagano MJ, Batavia JP, Casale P. Laser Ablation in the management of obstructive uropathy in neonates. J Endourol 2014. DOI: 10.1089/end.2014.0260 Epub ahead of print.

7. Jones JS. A case study: Holmium laser for management of ureterocele calculi. Laser Surg Med 2002; 31:297-98.

8. Hoşcan MB, Ekinci M, Tunçkıran A, Menekşe M. Üriner Taş İçeren Tıkayıcı Olmayan Üreteroselin Alışılmadık Şekilde Ortaya Çıkışı. J Clin Anal Med 2010;1.1:57-59.

9. Shamsa A, Asadpour AA, Abolbashari M, Hariri MK. Bilateral simple orthotopic ureteroceles with bilateral Stones in an adult. Urol J 2010; 7:209-11.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

41231

Sayıdaki Diğer Makaleler

Obezite ve perkütan nefrolitotomi (PNL): Vücut kitle indeksinin PNL sonuçları üzerindeki etkisi

Özgü AYDOĞDU, İBRAHİM HALİL BOZKURT, Tarık YONGUÇ, Tansu DEĞİRMENCİ, Salih POLAT, Volkan ŞEN, Zafer KOZACIOĞLU, BÜLENT GÜNLÜSOY, Süleyman MİNARECİ

Küçük hücreli prostat karsinomu: Olgu sunumu

B. Doğukan TÖRER, A. Hızır YAVUZSAN, Doğukan SÖKMEN, Taner KARGI, İsmail YİĞİTBAŞI, Volkan TUĞCU

Ürolojik hastalık modellerinde hidrojen kullanımı

Ekrem AKDENİZ

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlangıç laparoskopik cerrahi deneyimlerimiz

Alper BİTKİN, Ata ÖZEN, Ender KAVUKCU, Mehmet UYANIK, M. Serdar BUĞDAY, M. Tevfik ERTEKİN

Holmium lazer ile üreterosel içi taşa yaklaşım: Olgu sunumu

MUSTAFA KARALAR, İBRAHİM KELEŞ, Ahmed Ömer HALAT, Haşmet SARICI

Non-metastatik saptanan burned-out germ hücreli testis tümörü

Salih BUDAK, Hasan Salih SAĞLAM, Fatma Hüsniye DİLEK, Öztuğ ADSAN

Bitlis Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk 70 perkütan nefrolitotomi deneyimimiz; retrospektif bir analiz

MUHAMMET ŞAHİN BAĞBANCI, ONUR DEDE, Devrim KAYAN, Tezcan SEZGİN, Yasin AYDOĞMUŞ

Depolama semptomlarının transüretral prostat rezeksiyonu sonrasında erken postopratif ağrıya etkisi

Osman KÖSE, Şükrü KUMSAR, Tolga ERGÖNENÇ, Salih BUDAK, Hüseyin AYDEMİR, Öztuğ ADSAN

Dijital fleksible üreteroskopi ilk sonuçlarımız

TOLGA KARAKAN, Ahmet Metin HASÇİÇEK, Berat Cem ÖZGÜR, Ömer Gökhan DOLUOĞLU, Mücahit KABAR, Erim ERSOY, Emre HURİ, MUZAFFER EROĞLU

Aşırı aktif mesanede konservatif tedaviler

MUHAMMET ŞAHİN BAĞBANCI, Levent EMİR, ONUR DEDE