HIV pozitif bireyin topluma entegrasyonu: Türkiye’de HIV/AIDS ve sosyoetik refleksiyonlar

“Türkiye’de ilk” olarak ünlenen bir HIV vakasında da gözlemlenebileceği gibi, AIDS’in ortaya çıkışı toplumlarda hastalığa karşı korkulu bir ilgiye neden olmuştur. Bilinmeyen bir hastalık karşısında toplumun ilk tepkisini değerlendirmeksizin HIV/AIDS algısının sosyal ve etik analizi eksik kalacaktır. Yeni salgın hastalıklarla karşılaşan ilk kesim olan sağlık çalışanlarının tutumu ise tıp etiğince önemlidir. Türkiye’de halkın HIV/AIDS konusunda ortalama bilgi ve bilinç düzeyi idealin altındadır; HIV pozitif insanlar başlangıçtan bugüne toplum tarafından hastalıklarıyla damgalanarak dışlanmakta, kınanmakta ve korkuyla yaklaşılmaktadır. HIV pozitif insanların psikolojik ve sosyal sorunlar yaşamaksızın topluma entegrasyonu için, HIV/ AIDS’e dair gerçeklerin açık bir dille ve daha sıkça halka ifade edilmesi, böylelikle marjinalleşmiş haldeki “AIDS” sözcüğünün normalleştirilmesi gerekmektedir.

Integration of HIV positive people to society: HIV/AIDS in Turkey and socioethical reflections

The emergence of AIDS in societies ca- used an anxious interest in the disease, as co- uld be observed in the reportedly first HIV case of Turkey. The ethical and social analysis of the perception of HIV/AIDS will be incomplete without assessing the first reaction of the society upon meeting with an unknown disease. The attitude of the healthcare professionals, the first group facing the new epidemic diseases, is important with respect to the medical ethics. The average level of HIV/AIDS knowledge and awareness of the Turkish people is below the ideal level; and the HIV positive people have been stigmatized, excluded, censured and treated with fear from the first day till today. For the integration of the people with HIV to the society without experiencing psychological and social problems, the facts concerning HIV/AIDS should be addressed with the public more frequently and in a straightforward manner, thus normalizing the marginalized word of AIDS.

Kaynakça

1. ‘‘Murti’den uyarı’’ Milliyet. 25.5.1992, Sf 19.

2. ‘‘Murti için özel cenaze talimatı’’ Milliyet. 17.6.1992, Sf 17.

3. ‘‘Profesörler Sipahioğlu’nu eleştirdi’’ Milliyet. 7.1.1986, Sf 2.

4. ‘‘Murti, 100 milyon istiyor’’ Milliyet. 16.1.1986, Sf 3.

5. Kıyan M, Cengiz L, Cengiz T. Human Immunodeficiency Virus (HIV)’un Bulaş Yolları ve AIDS’in Risk Grupları. OMÜ Tıp Dergisi. 1993;10(1-2):57-64. 49

6. Ağaçfidan A, Akın L. Altan P. TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar (CYBE) ve HIV/AIDS’in Sürveyans Sistemine İlişkin Durum Analizi. Ankara, 2007. Sf 3.

7. Kasapoğlu A, Kaya NÇ, Turan F, Kuş E. TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de HIV ile Yaşayan Kişilerin Hassasiyet/Savunmasızlık Araştırması/Değerlendirmesi. Ankara, 2007. Sf 6.

8. Tümer A, Ünal S. HIV/AIDS Epidemiyolojisi ve Korunma. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 1999;8(12).

9. ‘‘Işıkgözler’e AIDS tazminatı’’ Milliyet. 4.5.2001, Sf 5.

10. ‘‘Kızılay’dan AIDS bulaşan Y.O. için tarihi karar” Radikal. 23.3.2010.

11. Ungan M, Yaman H. AIDS knowledge and educational needs of technical university students in Turkey. Patient Educ Couns. 2003;51(2):163-7.

12. Acaroglu R. Knowledge and Attitudes of Mariners about AIDS in Turkey. JANAC. 2007;18(1):48-55.

13. Bakır B, Tümerdem N, Özer M, Tüfekçi F, Uçar M, Hasde M. İstanbul ve Ankara’daki Bir Grup Askerin AIDS Konusundaki Yaklaşımları. Gülhane Tıp Dergisi. 2003;45(1):19-

14. Öcal BÇ, Börekçi G. Genelev Kadınlarının Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusundaki Bilgi Düzeyleri. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2008;1(2):30-6.

15. Budakoğlu Iİ, Erdem Ö, Bakar Ç, Yeşildağ G, Akgün HS. Hemşirelerin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar AIDS Bilgi Düzeyi ve Davranışları. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi. 2006;3(4):271-5.

16. Baybuğa MS, Çelik SS. The level of knowledge and views of the street children/youth about AIDS in Turkey. Int J Nurs Stud. 2004;41(6):591-7.

17. Danziger R. HIV prevention in Hungary. Health Policy. 1997;40(3):231-6.

18. Cock K, Mbori-Ngacha D, Marum E. Shadow on the continent: public health and HIV/AIDS in Africa in the 21st century. Lancet. 2002;360(9326):67-72.

19. Luginaah IN, Yiridoe EK, Taabazuing MM. From mandatory to voluntary testing: Balancing human rights, religious and cultural values, and HIV/AIDS prevention in Ghana. Social Science & Medicine. 2005;61(8):1689-1700.

20. Wu Z, Sullivan SG, Wang Y, Rotheram-Borus MJ, Detels R. Evolution of China’s response to HIV/AIDS. Lancet. 2007;369(9562):679-90.

21. Kaldor JM, Delpech V, Guy RJ. Aids case reporting: do we still need it? Lancet. 2009;373(9658):181-3.

22. Vigano A, Manfredini V, Penagini F, Giacomet V, Zuccotti GV. Antiretroviral drugs in HIV-infected children. Pharmacological Research. 2011;64(1):1-3.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

39031

Sayıdaki Diğer Makaleler

Üretral avülsiyon; temiz aralıklı kateterizasyonun beklenmeyen bir komplikasyonu

Bülent ALTUNOLUK, Nazım KANKILIÇ, Erkan EFE, Sefa RESİM

Mesane kanserini taklit eden sekonder amiloidoz: Olgu sunumu

Kemal ENER, EMRAH OKULU, Mustafa ALDEMİR, Murat KESKE, Hayriye DOĞAN TATLI, FATİH AKDEMİR

Laparoskopik nefrektomide öğrenim peryotumuz: İlk 25 vaka

Faruk KUYUCU, Zafer Gökhan GÜRBÜZ, Ferhat ORTOĞLU, Umut ÜNAL

Ekstrakorporal şok dalga litotripsi ve perkütan nefrolitotominin renal fonksiyonlar üzerine etkilerinin karşılaştırılması

Hakan POLAT, Volkan TUĞCU, Doğukan SÖKMEN, Ali İhsan TAŞÇI

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde TUR-P (Monopolar/Bipolar), greenlight- fotoselektif Prostat Vaporizasyon (PVP) ve Transvezikal Prostatektomi (TVP) uygulamalarının cinsel fonksiyonlar üzerine olan etkileri

Fuat SU ERNİS, Buğra Doğukan TÖRER, Ramazan KOCAKAYA, Volkan TUĞCU, Ali İhsan TAŞÇI

Uluslararası prostat semptom skoru sorgulama formu hasta, asistan ve Uzman doktor tarafından farklı mı değerlendiriliyor?

BERAT CEM ÖZGÜR, Musa EKİCİ, Cem Nedim YÜCETÜRK, Ahmet Metin HASÇİÇEK, TOLGA KARAKAN, HAŞMET SARICI, MUZAFFER EROĞLU

Kategori IIIB kronik pelvik ağrı sendromlu hastalarda ürodinami bulguları

SELÇUK ŞAHİN, Volkan TUĞCU, Erkan SÖNMEZAY, Ali İhsan TAŞÇI

Renal hücreli karsinomla ilişkili bir renal arteriyovenöz fistül olgusu

Deniz BOLAT, Y. Saadettin ESKİÇORAPÇI, A. Baki YAĞCI, Ender DÜZCAN, Ö. Levent TUNCAY

Erkek genitüriner sistem cerrahilerinden sonra oluşan ağrının mekanizması ve tedavi yaklaşımları

Ali ATAN, ALTUĞ TUNCEL

İdiopatik normokalsiürik rekürren üriner sistem kalsiyum taşlı hastalarda potasyum sitrat’ın kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisi

Bedi ÖZBAY, BEKİR ARAS, ERAY KEMAHLI, Ramazan KOCAKAYA, Volkan TUĞCU, Bircan MUTLU, Ali İhsan TAŞÇI