Dev skrotal kalsinozis: Olgu sunumu

Skrotal kalsinozis, skrotum cildinde yer alan, genellikle asemptomatik nodüllerle seyreden, nadir görülen benign seyirli bir hastalıktır. Nodüller değişen büyüklüklerde olmakla beraber eşlik eden herhangi bir metabolik bozukluğa rastlanmamıştır. Skrotumda yaygın, ağrısız nodülleri bulunan 70 yaşında bir erkek hastanın olgu sunumunu hazırladık. Nodüller cerrahi eksizyonla başarılı bir şekilde çıkartıldı. Patolojisi kalsiyum depozitleri içeren skrotal kalsinozisle uyumlu olarak raporlandı. Histolojik çalışmalar nodüllerde kalsiyum birikimini göstermiş olsa da etiyolojisi henüz tam olarak anlaşılamamıştır.

Giant scrotal calcinosis: A case report

Scrotal calcinosis is a rare benign course of the scrotum, usually accompanied by asymptomatic nodules. The nodules are of varying size and have no accompanying metabolic disorder. We prepared a case report of a 70-year-old male patient with painless nodules in the scrotum. Nodules were successfully removed with surgical excision. Pathology was reported consistent with scrotal calcinosis involving calcium deposits. Histologic studies have not yet fully understood the etiology of calcium accumulation in the nodules.

Kaynakça

1. Miyagawa T, Kadono T. Scrotal calcinosis. Jpn J Clin Oncol 2017;47:185-6.

2. Tareen A, Ibrahim RM. Idiopathic scrotal calcinosis - A case report. Int J Surg Case Rep 2018;44:51-3.

3. Wollina U, Schonlebe J, Franca K, Tchernev G, Lotti T. Idiopathic Scrotal Calcinosis - A Case Report. Open Access Maced J Med Sci 2018;6:108-9.

4. Lewinski H. Lymphangiome der Haut mit Verkalklem Inhalt. Arch Pathol Anat 1883;91:371-4.

5. Saad A, Zaatari G. Scrotal calcinosis: is it idiopathic? Urology 2001;57:365.

6. Mehta V, Balachandran C. Idiopathic vulvar calcinosis: the counterpart of idiopathic scrotal calcinosis. Indian journal of dermatology 2008;53:159.

7. Swinehart JM, Golitz LE. Scrotal calcinosis: dystrophic calcification of epidermoid cysts. Archives of dermatology 1982;118:985-8.

8. Dare A, Axelsen R. Scrotal calcinosis: origin from dystrophic calcification of eccrine duct milia. Journal of cutaneous pathology 1988;15:142-9.

9. King DT, Brosman S, Hirose FM, Gillespie LM. Idiopathic calcinosis of scrotum. Urology 1979;14:92-4.

10. Koçak T, Çizmeci O, Mete Ö, Zorba OÜ. Idiopathic scrotal calcinosis presenting as three nodules, one being 7-cm in diameter. Turk J Urol 2009;35:157-8.

11. Dubey S, Sharma R, Maheshwari V. Scrotal calcinosis: idiopathic or dystrophic? Dermatology online journal 2010;16.

12. Shapiro L, Platt N, Torres-Rodriguez VM. Idiopathic calcinosis of the scrotum. Archives of dermatology 1970;102:199-204.

13. Veress B, Malik M. Idiopathic scrotal calcinosis. A report of six cases from the Sudan. East African medical journal 1975;52:705-10.

14. Feinstein A, Kahana M, Schewach-Millet M, Levy A. Idiopathic calcinosis and vitiligo of the scrotum. Journal of the American Academy of Dermatology 1984;11:519-20.

15. Canda M, Güray M, Kefï A, Canda E. The possible role of dartoic muscle degeneration in the pathogenesis of idiopathic scrotal calcinosis. British Journal of Dermatology 2003;148:827-9.

16. Chang C-H, Yang C-H, Hong H-S. Surgical pearl: pinchpunch excisions for scrotal calcinosis. Journal of the American Academy of Dermatology 2004;50:780-1.

17. Demir Y, Aktepe F, Kandal S, Sancaktar N, Turhan-Haktanir N. The effect of scrotal reconstruction with skin flaps and skin grafts on testicular function. Annals of plastic surgery. 2012;68:308-13.

18. Karray O, Dhaoui A, Boulma R, Bellil K, Khouni H. Scrotal calcinosis: two case reports. J Med Case Rep 2017;11:312.

19. Tela UM, Ibrahim MB. Scrotal calcinosis: A case report and review of pathogenesis and surgical management. Case reports in urology 2012;2012.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

54263

Sayıdaki Diğer Makaleler

Pelvikalisiyel anatomik ölçümlerin değerlendirmesinde bilgisayarlı tomografi ile intravenöz piyelografinin korelasyonu

Mustafa Aydın Aysana ARMAĞAN, Alper BİTKİN, Lokman İRKILATA, Mevlüt KELEŞ, Emrah KÜÇÜK, Göksel BAYAR, Mustafa Kemal ATİLLA

Radikal orşiektomi yapılan hastalarda saptanan benign testis kitleleri ve özellikleri

Ekrem GÜNER, Şenol TONYALI

Nadir bir olgu: Retroperitoneal liposarkom

Ekrem GÜNER, Özdem Levent ÖZDAL, Emre ŞAM, Ayben Yentek BALKANAY, Şenol TONYALI, Halil Fırat BAYTEKİN, Didem KARAÇETİN

Dev skrotal kalsinozis: Olgu sunumu

İlke Onur KAZAZ, Fatih ÇOLAK, Yasin CANSEVER, Ersagun KARAGÜZEL, Aksel Hüseyin EREN, Şafak ERSÖZ

Fleksibl üreterorenoskopi ile kronik unilateral hematürinin tanı ve tedavisi

Volkan ÜLKER

Üreteral obstrüksiyona bağlı postrenal akut böbrek yetmezliği olan hastalarda double j stent ve perkütan nefrostominin etkinlik ve güvenlilik açısından karşılaştırılması

Ertuğrul ŞEFİK, İsmail BASMACI, Özgü AYDOĞDU, Salih POLAT, İbrahim Halil BOZKURT, Tansu DEĞİRMENCİ, Çetin DİNÇEL

Mikroskopik varikoselektominin infertil erkeklerin gonadal hormonlar ve semen parametreleri üzerine etkisi

Aykut BUĞRA ŞENTÜRK, Basri ÇAKIROĞLU, Ersan ARDA

Ürotelyal mesane kanseri tanısı ile radikal sistoprostatektomi yapılan hastalardaki rastlantısal prostat kanseri sıklığı ve klinik önemi

Turgay TURAN, Yavuz Onur DANACIĞLU, Furkan ŞENDOĞAN, Ramazan Gökhan ATIŞ, Turhan ÇAŞKURLU, Asıf YILDIRIM

BK Virüse bağlı hemorajik sistitte süperselektif mesane arter embolizasyonu

Sadık SERVER, Ömer AYTAÇ, Safiye KOÇULU, Emine Tülay ÖZÇELİK, Hasan Hüseyin TAVUKÇU, Hasan Sami GÖKSAY, Fatih ALTUĞ, Mutlu ARAT

Çocuklarda parmak oranın penil uzunluk ve testis hacmi ile ilişkisi

Semih TANGAL, Metin YIĞMAN, Kutsal ÖNAL, Ahmet Hakan HALİLOĞLU