Büyük inguinoscrotal mesane hernisi: İki olgu sunumu

Kasık fıtığı içerisinde mesane bulunması beklenmedik bir durumdur ve nadir görülmektedir. Mesane inguinal kanal veya skrotuma herniye olabilmekedir. Hastaların genellikle semptomlarının olmaması nedeniyle mesane hernisinin tanısı kolay olmamaktadır. Genellikle herniorafi sırasında veya intraoperatif yaralanma sonrası farkedilmektedir. Şüphelenilen olgularda tanı için intravenöz piyelogram, voiding sistoüretrografi ve sistoskopi kullanılabilir. Mesane çıkım obstruksiyonu ve prostat hacmi değerlendirilebilir. Bu olgu sunumunda büyük intraskrotal mesane hernisi olan iki vakamızı sunmayı amaçladık.

Large inguinoscrotal bladder hernia: Two case reports

Groin hernia may have uncommon content like urinary bladder which have been rarely reported and urinary bladder will herniate into the inguinal canal or the scrotum. Diagnosis of the bladder hernias are not easy because patients haven’t got a symptom usually. Bladder hernia is often diagnosed during herniorrhaphy or identified after intraoperative injury. Large inguinoscrotal hernias are usually seen with voiding symptoms. Intravenous pyelogram, voiding cystourethrogram and cystoscopy should use for evaluation of patients with suspected bladder scrotal hernia. Bladder outlet obstruction and prostate volume should assess. We presented two patients with large inguinoscrotal bladder hernias.

Kaynakça

1. Wagner AA, Arcand P, Bamberger MH. Acute renal failure resulting from huge inguinal bladder hernia. Urology 2004;64:156–7.

2. Levine B. Scrotal cystocele. JAMA 1951;147:1439–41.

3. Bell ED, Witherington R. Bladder hernias. Urology 1980;15:127–30.

4. Thompson JE Jr, Taylor JB, Nazarian N, Bennion RS. Massive inguinal scrotal bladder hernias: a review of the literature with 2 new cases. J Urol 1986;136:1299–301.

5. Sardesai V, Bhatkhande S, Sahu S. Inguinal bladder hernia. Int J Res Med 2017;6;90-2.

6. Gurer A, Ozdogan M, Ozlem N, et al. Uncommon content in groin hernia sac. Hernia 2005;20:1– 4.

7. Croushore JH, Black RB. Scrotal cystocele. J. Urol 1979;121:541.

8. Gomella LG, Spires SM, Burton JM, Ram MD, Flanigan RC. The surgical implications of herniation of the urinary bladder. Arch. Surg 1985;120:964.

9. Andac N, Baltacioglu F, Tuney D, et al. Inguinoscrotal bladder herniation: is CT a useful tool in diagnosis? Clin Imaging 2002;26:347– 8.

10. Izes BA, Larsen CR, Izes CK, Malone MJ. Computerized tomographic appearance of hernias of the bladder. J Urol 1993;49:1002–5.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

58065

Sayıdaki Diğer Makaleler

Ürotelyal mesane kanseri tanısı ile radikal sistoprostatektomi yapılan hastalardaki rastlantısal prostat kanseri sıklığı ve klinik önemi

Turgay TURAN, Yavuz Onur DANACIĞLU, Furkan ŞENDOĞAN, Ramazan Gökhan ATIŞ, Turhan ÇAŞKURLU, Asıf YILDIRIM

Büyük inguinoscrotal mesane hernisi: İki olgu sunumu

Haci İbrahim ÇİMEN, Yavuz Tarık ATİK, Alper YILDIZ

Üreteral obstrüksiyona bağlı postrenal akut böbrek yetmezliği olan hastalarda double j stent ve perkütan nefrostominin etkinlik ve güvenlilik açısından karşılaştırılması

Ertuğrul ŞEFİK, İsmail BASMACI, Özgü AYDOĞDU, Salih POLAT, İbrahim Halil BOZKURT, Tansu DEĞİRMENCİ, Çetin DİNÇEL

Nadir bir olgu: Retroperitoneal liposarkom

Ekrem GÜNER, Özdem Levent ÖZDAL, Emre ŞAM, Ayben Yentek BALKANAY, Şenol TONYALI, Halil Fırat BAYTEKİN, Didem KARAÇETİN

Pelvikalisiyel anatomik ölçümlerin değerlendirmesinde bilgisayarlı tomografi ile intravenöz piyelografinin korelasyonu

Mustafa Aydın Aysana ARMAĞAN, Alper BİTKİN, Lokman İRKILATA, Mevlüt KELEŞ, Emrah KÜÇÜK, Göksel BAYAR, Mustafa Kemal ATİLLA

Radikal prostatektomi yapılan hastalarda transrektal prostat biyopsi sonuçlari ile radikal prostatektomi spesmen histopatolojilerinin uyumunun değerlendirilmesi

Serdar AYKAN, Murat TÜKEN, Aykut BUĞRA ŞENTÜRK, Mustafa Zafer TEMİZ MD, Atilla SEMERCİÖZ

Mikroskopik varikoselektominin infertil erkeklerin gonadal hormonlar ve semen parametreleri üzerine etkisi

Aykut BUĞRA ŞENTÜRK, Basri ÇAKIROĞLU, Ersan ARDA

T1 mesane kanserli hastalarda, transüretral rezeksiyon spesimenindeki lenfovasküler invazyonun hastalığın rekürrens, progresyon ve metastazı ile ilişkisi

Fatih YANARAL, Feridun ŞENGÖR

Dev skrotal lipom: Olgu sunumu

Ömer Faruk YAĞLI, Emin ÖZTÜRK, Serkan ÖZCAN

Nüks dev retroperitoneal liposarkom: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Mehmet Erhan AYDIN, Deniz BOLAT, Tülü KEBAT, Özgü AYDOĞDU, Tarık YONGUÇ, Halil İbrahim BOZKURT, Tansu DEĞİRMENCİ, Çetin DİNÇEL