Aşırı aktif mesanede konservatif tedaviler

Tüm kılavuzlarda, aşırı aktif mesane hastalığının ilk basamak tedavisinde konservatif yöntemler önerilmektedir. Bu makalede aşırı aktif mesane tedavisinde konservatif tedavilerin yeri ve etkinliği literatür bilgileri ışığında değerlendirilmiştir.

Conservative treatments for overactive bladder

Conservative treatments are recommended as the first line for the treatment of overactive bladder. In this paper, we reviewed the conservative treatments of overactive bladder on the light of literature

Kaynakça

1. Milsom I, Abrams P, Cardozo L et al. How wide-spread are the symptoms of an overactive bladder and how are they managed? A population based prevalance study. BJU Int 2001; 87: 760.

2. Hall SA, Link CL, Tennstedt SL et al. Urological symptom clusters and health-related quality-of-life: results from the Boston Area Community Health Survey. BJU Int 2009; 103:1502.

3. Parsons JK. Lifestyle factors, benign prostatic hyperplasia, and lower urinary tract symptoms. Curr Opin Urol 2011; 21:1.

4. Kathryn L.Burgio. Behavioral Treatment for Uinary Incontinence. AUA Update Series Volume 25, Lesson 2006; 23:206 .

5. Dallosso HM, McGrother CW, Matthews RJ, Donaldson MM. Leicestershire MRC Incontinence Study Group. The associationof diet and other lifestyle factors with overactive bladder and stres incontinence: a longitudinal study in women. BJU International 2003; 92:69-77.

6. Lee JG, Wein AJ and Levin RM. The effect of caffeine on the contractile response of the rabbit urinary bladder to field stimulation. Gen Pharmacol 1993; 24: 1007.

7. Yi CR, Wei ZQ, Deng XL et al. Effects of coffee and caffeine on bladder dysfunction in streptozotocin-induced diabetic rats. Acta Pharmacol Sin 2006; 27: 1037.

8. Richard Kershen, Travis Mann-Gow, Joseph Yared, Ines Stromberg and Peter Zvara. Caffeine Ingestion Causes Detrusor Overactivity and Afferent Nerve Excitation in Mice. J Urol 2012;188:1986-92.

9. Ying H. Jura, Mary K. Townsend, Gary C. Curhan, Neil M. Resnick and Francine Grodstein. Caffeine Intake, and the Risk of Stress, Urgency and Mixed Urinary Incontinence. J Urol 2011;188:1775-80.

10. Townsend MK, Resnick NM, and Grodstein F. Caffeine intake and risk of urinary incontinence progression among women. Obstetrics Gynecol 2012; 119:950-7.

11. EAU guidelines. http://www.uroweb.org/guidelines

12. L.Swithinbank, H.Hashım and P.Abrams. The Effect of Fluid Intake on Urinary Symptoms in Women. J Urol 2005;174:187-89.

13. Türkiye’de Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı (2010-2014). http://www.diyabet.gov.tr/content/files/yayinlar/kitaplar/giris/turkiye_obezite_sismanlik_ile_mucadele_ve_kontrolprogrami_2010_2014.

14. Camille P.Vaughan, Anssi Auvinen, Rufus Cartwright, Theodore M. Johnson. Impact of Obesity on Urinary Storage Symptoms: Results from the FINNO Study. J Urol 2013;189:1377-82.

15. Leslee L.Subak, Holly E. Richtert, Steinar Hunskaar. Obesity and Urinary Incontinence: Epidemiology and Clinical Research Update. J Urol 2009;182:2-7 .

16. Bump R, Sugerman H, Fantl J et al. Obesity and lower urinary tract function in women: effect of surgically induced weight loss. Am J Obstet Gynecol 1992;166:392.

17. Subak LL, Wing R, West DS et al. Weight loss to treat urinary incontinence in overweight and obese women. N Engl J Med 2009;360: 481.

18. Carol L.Link, William D.Steers, John W.Kusek, John B.McKinlay. The Association of Adiposity and Overactive Bladder Appears to Differ by Gender: Results From the Boston Area Community Health Survey. J Urol 2011;185:955-63.

19. Shen J, Tanida M, Niijim A et al. In vivo effects of leptin on autonomic nerve activity and lipolysis in rats. Neurosci Lett 2007;416: 193.

20. Azadzoi KM, Tarcan T, Kozlowski R et al. Overactivity and structural changes in the chronically ischemic bladder. J Urol 1999;162:1768.

21. Tahtinen, Riikka M.MD et al. Smoking and Bladder Symptoms in Women. Obstetrics&Gynaecology 2011;113:3.

22. Nancy N. Maserejian, Varant Kupelian, Gavin Miyasato, Kevin T.McVary, John B.McKinlay. Are Physical Activity, Smoking and Alcohol Consumption Associated with Lower Urinary Tract Symptoms in Men or Women? Results from a Population Based Observational Study. J Urol 2012; 188:490-95.

23. Baron JA, La Vecchia C,Levi F. The antiestrogenic effect of cigarette smoking in women. Am J Obstet Gynecol 1990; 162:502.

24. Payne CK. Conservative Management of Urinary Incontinence: Behavioral and Pelvic Floor Therapy, Urethral and Pelvic Devices. Campbell-Walsh Urology 10th Edition. Editör Wein AJ. Saunders Elsevier, Philadelphia, 2011, Chapter 69.

25. Fink HA, Taylor BC, Tacklind JW et al. Treatment interventions in nursing home residents with urinary incontinence: a systematic review of randomized trials. Mayo Clin Proc 2008; 83:1332-43.

26. Fantl JA, Wyman JF, McClish DK et al. Efficacy of bladder training in older women with urinary incontinence. JAMA 1991; 265:609.

27. Kathryn L.Burgio, Patricia S.Goode, Holly E.Richter et al. Combined Behavioral and Individualized Drug Therapy Versus Individualized Drug Therapy Alone for Urge Urinary Incontinence in Women. J Urol 2010; 184:598-603.

28. Mattiasson A, Masala A, Morton R et al. Efficacy of simplified bladder training in patients with overactive bladder receiving a solifenacin flexible-dose regimen: results from a randomized study. BJU Int 2010; 105:1126-35.

29. Song C, Park JT, Heo KO et al. Effects of bladder training and/or tolterodine in female patients with overactive bladder syndrome: a prospective, randomized study. J Korean Med Sci 2006; 21:1060-3.

30. Wallace SA, Roe B, Williams K et al. Bladder training for urinary incontinence in adults. Cochrane Database Syst Rev 2004; CD001308.

31. Burgio KL, Whitehead WE, Engel BT. Urinary incontinence in elderly:bladder-sphincter biofeedback and toileting skills training. Ann Intern Med 1985;104:507 .

32. Burgio KL, Locher JL, Goode PS et al. Behavioral vs drug treatment for urge incontinence in older women: a randomized controlled trial. JAMA 1998;23:1995.

33. Burgio KL, Goode PS, Locher JL et al. Behavioral training with and without biofeedback in the treatment of urge incontinence in older women: a randomized controlled trial. JAMA 2002;288: 2293.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

849173

Sayıdaki Diğer Makaleler

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlangıç laparoskopik cerrahi deneyimlerimiz

Alper BİTKİN, Ata ÖZEN, Ender KAVUKCU, Mehmet UYANIK, M. Serdar BUĞDAY, M. Tevfik ERTEKİN

Overdoz prostat radyasyonunda acil robotik radikal prostatektomi

Mahmoud MUSTAFA, Louis L. PİSTERS

Böbrek taşı olan ve olmayan hastaların idrar kültürlerinde üreyen etkenler ve antibiyotik duyarlılıkları

MEHMET BALASAR, Abdülkadir KANDEMİR, METİN DOĞAN, Mahmud Zahid ÜNLÜ, Mehmet Mesut PİŞKİN

Holmium lazer ile üreterosel içi taşa yaklaşım: Olgu sunumu

MUSTAFA KARALAR, İBRAHİM KELEŞ, Ahmed Ömer HALAT, Haşmet SARICI

Üriner inkontinansın farklı tiplerinin tedavisinde manyetik sandalye tedavisi

Musa SARAÇOĞLU, SACİT NURİ GÖRGEL, HAKAN ÖZTÜRK, Tarık ZENGİN, Mahmoud MUSTAFA

Bitlis Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk 70 perkütan nefrolitotomi deneyimimiz; retrospektif bir analiz

MUHAMMET ŞAHİN BAĞBANCI, ONUR DEDE, Devrim KAYAN, Tezcan SEZGİN, Yasin AYDOĞMUŞ

Non-metastatik saptanan burned-out germ hücreli testis tümörü

Salih BUDAK, Hasan Salih SAĞLAM, Fatma Hüsniye DİLEK, Öztuğ ADSAN

Dijital fleksible üreteroskopi ilk sonuçlarımız

TOLGA KARAKAN, Ahmet Metin HASÇİÇEK, Berat Cem ÖZGÜR, Ömer Gökhan DOLUOĞLU, Mücahit KABAR, Erim ERSOY, Emre HURİ, MUZAFFER EROĞLU

Mesane adenokarsinomu: 47 vakanın sonuçları

İBRAHİM HALİL BOZKURT, Burak ARSLAN, Tarık YONGUÇ, Tansu DEĞİRMENCİ, BÜLENT GÜNLÜSOY, Özgü AYDOĞDU, Süleyman MİNARECİ

Depolama semptomlarının transüretral prostat rezeksiyonu sonrasında erken postopratif ağrıya etkisi

Osman KÖSE, Şükrü KUMSAR, Tolga ERGÖNENÇ, Salih BUDAK, Hüseyin AYDEMİR, Öztuğ ADSAN