A rare cause of acute abdominal pain and gross hematuria: Emphysematous cystitis

Amfizematöz sistit, komplike idar yolu enfeksiyonunun nadir bir formudur. Mesane lü- meni içinde ve mesane duvarında gaz birikimi ile karakterizedir. Amfizematöz sistit için başlıca risk faktörleri immünsupresyon ve diabetes mellitustur ve kliniği asemptomatik ile şiddetli sepsis arasında değişmektedir. Amfizematöz sistit genellikle yaşlı diyabetik kadınlarda görülür. Kadınlarda erkeklerden iki kat daha sık görülür. Bu çalışmada birkaç gündür ağrı ve gros hematüri hikayesi olan 73 yaşında diyabetik nadir görülen olguyu sunduk.

Akut karın ağrısı ve gros hematürinin nadir bir nedeni: Amfizematöz sistit

Emphysematous cystitis (EC) is a rare form of comlicated urinary tract infection (UTI). Its characteristic feature is the present of gas in meni içinde ve mesane duvarında gaz birikimi the bladder wall and lumen. Immunocomproile karakterizedir. Amfizematöz sistit için başlıca mised patients and diabetes mellitus (DM) are the primary risk factors for the EC and clinical symptoms of EC is range from asymptomatic to severe sepsis. EC is commonly detected in olderly diabetic women and seen in women two times more than in men. Here, we present a patient was diabetic 73-year-old man attemped us with pain and gross hematuria for a few days.

Kaynakça

Grupper M, Kravtsov A, Potasman I. Emphysematous cystitis: illustrative case report and review of the literature. Medicine (Baltimore) 2007;861:47-53.

Thomas AA, Lane BR, Thomas AZ, et al. Emphysematous cystitis: a review of 135 cases. BJU Int 2007;100:17-20.

Ergun T, Eldem HO, Lakadamyalı H. A rare cause of acute lower abdominal pain: Emphysematous cystitis. Turkish Journal of Urology 40:65-7 DOI:10.5152/tud.2014.32744.

Affes N, Bahloul A, Dammek Y,et al. A diabetic patient in septic shock. Emphysematous cystitis. CJEM. 2010;12:527- 40.

Amano M, Shimizu T. Emphysematous cystitis: a review of the literature. Intern Med 2014;53:79-82.

Akan O. Rare infections in diabetes. Turkiye Klinikleri J Endocrin- Special Topics 2008;1:64-70.

Bobba RK, Arsura EL, Sarna PS, et al. Emphysematous cystitis: an unusual disease of the Genito-Urinary system suspected on imaging. Ann Clin Microbiol Antimicrob 2004; 3: 20.

Ergin M, Atabey E, Atabey E, et al. A Different Presenta- tion of Urinary Tract Infections: Emphysematous Cystitis. JAEMCR 2013; 4: 141-3.

Yang WH, Shen NC. Gas-forming infection of the urinary tract: an investigation of fermentation as a mechanism J Urol 1990;143:960-4.

Thomas AA, Lane BR, Thomas AZ, et al. Emphysematous cystitis: a review of 135 cases. BJU Int 2007; 100: 17-20.

Tagowski M, Kamusella P, Andresen R. A rare cause of abdominal pain: emphysematous cystitis. Rofo 2013; 184: 998-9.

Leclercq P, Hanssen M, Borgoens P, et al. Emphysematous cystitis. CMAJ 2008;178:836.

Takeshita T, Shima H, Oishi S, et al. Emphysematous Cysti- tis. Intern Med 2004;43:761-2.

Grayson DE, Abbott RM, Levy AD, et al. Emphysematous infections of the abdomen and pelvis: a pictorial review. Radiographics 2002; 23: 541-63.

Bracq A, Fourmarier M, Bourgninaud O, et al. Cystite emphysémateuse compliquée de perforation vésicale: di- agnostic et traitement d'une observation rare. Prog Urol 2004;14:87-9.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

45331

Sayıdaki Diğer Makaleler

Cerrahi tedavi uyguladığımız mini-insidentaloma serimiz

FATİH URUÇ, Aytaç ŞAHİN, BEKİR ARAS, Ahmet ÜRKMEZ, Mithat KIVRAK, Timuçin AYDIN, Seda SANCAK, Ayhan VERİT

İyatrojenik parsiyel üreter ligasyonu sonrası görülen üreter taşı: Olgu sunumu

Selçuk ALTIN, Mansur DAĞGÜLLİ, Ramazan TOPAKTAŞ, Cemil AYDIN, ALİ AKKOÇ

Ameliyat sonrası üriner retansiyon ve yönetimi

YASEMİN USLU, MERYEM YAVUZ VAN GİERSBERGEN

Renal travmalara klinik yaklaşımımız: 8 Yıllık deneyim

Mithat EKŞİ, Feyzi Arda ATAR, İsmail EVREN, Kamil Gökhan ŞEKER, Emre ŞAM, Volkan TUĞCU

Intravenous paracetamol versus oral tramadol for pain control during shockwave lithotripsy: a prospective randomized comparative study

Deniz BOLAT, Saadettin YİLMAZ, Hakan ERBAY, Sadik FİDAN, Ömer Levent TUNCAY

A rare cause of acute abdominal pain and gross hematuria: Emphysematous cystitis

Cemal TAŞDEMİR, Bayram KAHRAMAN, Serhan ÇİMEN, Ayşegül SAĞIR KAHRAMAN, Ayla ÇİMEN ÖZAYDOĞDU, Ali TURUNÇ, İbrahim TOPÇU

Penile metastasis from renal cell carcinoma

Tümay İPEKÇİ, Yiğit AKIN, Ahmet TUNÇKIRAN, Hatice LAKADAMYALI, Oncel IPEKCİ

Böbrek ve mesane tümörlerinde aşı tedavileri

MEHMET GİRAY SÖNMEZ, Cengiz KARA, MEHMET KAYNAR

Pediatrik yaş grubunda akut karın ağrısı ayırıcı tanısında üriner sistem taş hastalığının yeri

Fırat ERDOĞAN, Evrim ŞENKAL, BÜLENT ALTAY, Bülent ERKURT, Cem Cahit BARIŞIK

Ürolojide botulinum nörotoksin kullanımı

Murat TÜKEN, Emrah YÜRÜK, Ege Can ŞEREFOĞLU