20 yaş ve altında mesane tümörü: 3 Olgu sunumu

Mesane kanserleri istatistiklere göre ikinci en sık görülen ürolojik kanser olup, mortalite ve morbiditenin önemli bir nedenini oluşturmaktadır. Mesane kanserinin erkeklerdeki görülme ortanca yaşı 69, kadınlarda 71 olarak bildirilmiştir. Bu çalışmada hematuri yakınmasıyla başvuran mesane karsinomu tanısı konan, transüretral rezeksiyon uygulanan ve histopatolojik inceleme sonucunda WHO/ISUP 2004 sınıflamasına göre yüzeyel, düşük grade'li değişici epitel hücreli karsinom tanısı olan 20 yaş ve altında 3 olguyu nadir görülmesi nedeniyle sunmayı ve literatür bilgileri ile karşılaştırmayı amaçladık.Değişici epitel hücreli mesane karsinomunun 20 yaşın altında nadir olduğu bilinmektedir. Ancak, semptomatik, sigara içme alışkanlığı olan ve riskli meslek gruplarında çalışan hastalarda yaşa bakılmaksızın mesane karsinomu araştırılmalıdır.

Bladder tumor in individuals under the age of 20: 3 Case reports

Bladder cancer is the second most common urological cancer according to statistics and it is an important cause of mortality and morbidity. The median age of incidence of bladder cancer have been reported as 69 in men and 71 in women. Herein we presented 3 patients younger than 20 years old with transitional cell carcinoma of bladder (superficial, low grade according to the 2004 WHO/ISUP classification system) and discussed these patients in the light of the literature. Despite the fact that transitional cell carcinoma of bladder is rare under the age of 20, patients with hematuria and risk factors for bladder cancer should be examined for bladder cancer regardless of age.

Kaynakça

1. Bandis SH, Muray T, Borden S. Cancer statistics. Ca Cancer J Clin 1999;49:8-31.

2. Loehrer P, Einhom LH, Elson PJ, Crawford ED, Kuebler P, Tannock I, et al. A randomized comparison of cisplatin alone or in combination with methotrexate, vinblastine and doxorubicin in patients with metastatic ürothelial carcinoma: a Cooperative Group Study. J Clin Oncol 1992;10:1066-73.

3. Madrid Garcia FJ, Parra Muntaner L, Rivas Escudero JA, Sanchez E, Monsalve Rodriguez M, Gomez Cisneros S et al. Transitional cell bladder carcinoma in patients younger than 40 years of age. Arch Esp Urol 1998;:991-4.

4. Aydın S, Yılmaz Y, Özen S, Şengül E. 20 yaşında görülen değişici epitel hücreli mesane tümörü olgusu. Van Tıp Dergisi 2001;8:102-4.

5. Ward E, Halperin W, Thun M, Grossman HB, Fink B, Koss L et al. Bladder tumors in two young males occupationally exposed to MBOCA. Am J Ind Med 1988;14:267-72.

6. Aboutaieb R, Dakir M, Sarrf I, el Moussaoui A, Bennani S, el Mrini M et al. Bladder tumors in young patients. Prog Urol 1998;8:43-6.

7. Özbey I, Aksoy Y, Bicgi O, Polat O, Okyar G. Transitional cell carcinoma of the bladder in patients under 40 years of age. Int Urol Nephrol 1999;31:655-9.

8. Ikeda I, Terao T, Nakagomi K, Masuda M, Hirokawa M. Recurrent transitional cell carcinoma of the bladder in a young woman: report of a case. Hinyokika Kiyo 1992; 38:1261-3.

9. Laurenti C, De Dominicis C, Mattioli D, Rocchegiani A, Franco G, dal Forno S, et al. Transitional cell neoplasm of the bladder in childhood: presentation of a clinical case. Arch Esp Urol 1993;46:51-4.

10. Yarmohammadi A, Ahmadnia H, Zare M. Transitional cell carcinoma in children: Report of a case and review of the literature. Urology Journal 2005;2:120-1.

11. Linn JF, Sesterhann I, Mostofi FK, Schoenberg M. The molecular characteristics of bladder cancer in young patients. J Urol 1998;159:1493.

12. Wan J, Grosman HB. Bladder carcinoma in patients age 40 years or younger. Cancer 1989;64:178.

13. Cole P, Hoover R, Friedell GH. Occupation and cancer of the lower urinary tract. Cancer 1972;29:1250.

14. Case RAM, Hosker ME, McDonald DB, et al. Tumors of the urinary bladder in workmen engaged in the manufacture and use of certain dyestuff intermediates in the British chemical industry. Br J Ind Med 1954;11:75.

15. Silverman DT, Levin LI, Hoover RN, et al. Occupational risk of bladder cancer in the United States: I. White men. J Natl Cancer Inst 1989;81:1472.

16. Silverman DT, Levin LI, Hoover RN, et al. Occupational risk of bladder cancer in the United States: n. Nonwhite men. J Natl Cancer Inst 1989b;81:1480.

17. Morrison AS, Cole P. Epidemiology of bladder cancer. Urol Clin North Am 1976;3:13.

18. Burch JD, Rohan TE, Howe GR, et al. Risk of bladder cancer by source and type of tobacco exposure: A case-control study. Int J Cancer 1989;44:622.

19. Augustine A, Hebert JR, Kabat GC, et al. Bladder cancer in relation to cigarette smoking. Cancer Res 1988;48:4405.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

993252

Sayıdaki Diğer Makaleler

Metilen mavisine bağlı meydana gelen yeşil idrar

Faruk ÖZGÖR, Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Metin SAVUN, Ömer SARILAR, Mehmet Fatih AKBULUT, Zafer Gökhan GÜRBÜZ

Varikosel ile ortalama platelet hacmi arasındaki bağlantı hala açık değil

Sezgin OKÇELİK, Mevlüt GÖK, İrfan ŞENER, FERHAT ATEŞ, HASAN SOYDAN, ÖMER YILMAZ, Temuçin ŞENKUL

Prostat iğne biyopsisi örneklem sayısının radikal prostatektomi ve biyopsi gleason skorlarının korelâsyonuna etkisi

Emin Taha KESKİN, Numan Taha YIKILMAZ, Erdem ÖZTÜRK, Halil BAŞAR

Obezite cerrahisinin erkeklerde cinsel yaşam, depresyon ve yaşam kalitesi üzerine olan etkileri

BEKİR ARAS, Serkan AKAN, Aytaç ŞAHİN, Çağlar YILDIRIM, Özgür Haki YÜKSEL, Mehmet TİMUÇİN AYDIN, Fatih URUÇ, Fatih URUÇ

Geç dönem metakron testis tümörü: Olgu sunumu

Ahmet Selçuk DİNDAR, SACİT NURİ GÖRGEL, Mustafa Ozan HORSANALI, Fulya Çakalağaoğlu ÜNAY, Kutan ÖZER

20 yaş ve altında mesane tümörü: 3 Olgu sunumu

ALİ ÇİFT, Hacı POLAT, MEHMET ÖZGÜR YÜCEL, CAN BENLİOĞLU, Alper GÖK

CROES nefrolitometri nomogramı perkütan nefrolitotomi sonuçlarını tahmin edebilir mi?

Mustafa Suat BOLAT, Ekrem AKDENİZ

Genç hastalarda invaziv olmayan mesane kanseri: Uzun dönem takip sonuçları

Ömer BAYRAK, Haluk ŞEN, Erkan SADİOĞLU, İlker SEÇKİNER, Sakıp ERTURHAN

Primer mesane tümörlü olguda nonsemptomatik üretra divertikülü içinde kalkül: Olgu sunumu

Aytaç ŞAHİN, Özgür Haki YÜKSEL, Ahmet ÜRKMEZ, Fatih URUÇ, Ayhan VERİT

Cerrahi sonrası sağ uyluk bölgesinde ortaya çıkan nadir bir ürinoma vakası

ERDAL BENLİ, ABDULLAH ÇIRAKOĞLU, Ali Bekir KURT, NİLAY TAŞ, ALİ AYYILDIZ, Ahmet YÜCE