SÂMİHA AYVERDİ VE AZİZE CAFERZADE'NİN TARİHÎ ROMANLARININ DİL VE ÜSLUP ÖZELLİKLERİ

Sâmiha Ayverdi ile Azize Caferzade, Türkiye ve Azerbaycan edebiyatlarında kendilerine has dil ve üslup oluşturmuş yazarlardandır. Onların eserlerinde istifade edilmiş cümleler gramer bakımdan doğru ve mantıklı, mana bakımından zengin ve canlıdır. Ayrıca yazarlarımızın üslubunda halka yakınlık, sadelik, açıklık ve anlaşılırlık önemli özelliklerdir. Fakat onların üslubundaki sadelik bir basitlik değildir. Yazarlar, manayı boğmadan sanatlı bir üslup meydana getirebilmişler. Farklı yapılarda cümleler kullanarak anlatımı hareketlendirmişlerdir. Özellikle iç monologlarda kullandıkları soru cümleleri, devrik cümleler ve kimi zaman eksiltili cümleler ile anlatıma şiirsel bir hava katmışlardır. Aynı zamanda Sâmiha Ayverdi ile Azize Caferzade’nin özellikle halk edebiyatı ve klasik edebiyat üze- rinde büyük bir hevesle gerçekleştirdikleri araştırmalar onların üsluplarına da büyük ölçüde tesir etmiştir.

THE LANGUAGE AND STYLE OF THE NOVELS OF SAMİHA AYVERDİ AND AZİZA JAFARZADE

Samiha Ayverdi and Aziza Jafarzade are one of the novelists that formed their own language and style in Turkish and Azerbaijan literatures. The sentences which used in their plays are grammatically accurate and sensible and semantically rich and figurative. Also, the authors’ proximity to the public in style, simplicity, clarity and intelligibility are important features. But plainness is not simplicity in their style. The writers create documentary style without distorting the meaning. They stimulate the expression using sentences in different structures. Especially interrogative sentences were closer to poetry and narrative sentences in the inversion. At the same time, Samiha Ayverdi and Aziza Jafarzade’s studies on the folk and classical literature, has been effected their styles.

Kaynakça

Aristotel, Poetika, Bakı: Azerneşr, 1974.

Ahmedova, Azize, “Alim-yazıçı”, Azerbaycan Gadını, 1971, no: 8, 15-17.

Ayverdi, Sâmiha, Aşk Budur, İstanbul: Maarif, 1938.

, İnsan ve Şeytan, İstanbul: Kubbealtı Neşriyat, 2011.

, Mesihpaşa İmamı, İstanbul: Kubbealtı Neşriyat, 2010.

, Yolcu Nereye Gidiyorsun?, İstanbul: Kubbealtı Neşriyat, 2009.

Ceferzade, Azize, Alemde Sesim Var Menim, Bakı: Şerg-Gerb, 2006a.

, Elden Ele, Bakı: Şerg-Gerb, 2006b.

, Hezerin Göz Yaşları, Bakı: El Alliance, 2003.

, Sabir, Bakı: Azerneşr, 1989.

, Vetene Gayıt, Bakı: Genclik, 1977.

Yetiş, Kâzım, Türkçenin Nakışları, İstanbul: Kubbealtı Neşriyat, 1993.

Kaynak Göster