HİKÂYENİN TEORİ VE TARİHÎ GELİŞİMİNİ ÖYKÜ TADINDA OKUTAN ESER: “HİKÂYE/ANLATI/YORUM” M. Cem Öz* A WORK THAT HAS BEEN READ THE STORY'S HISTORICAL AND THEORETICAL DEVELOPMENT IN THE TASTE OF TALE: STORY/NARRATIVE/COMMENT [Şaban Sağlık, Hikâye/Anlatı/Yorum, Ankara: Hece Yayınları, 2014, 392 s.]

Kaynak Göster

Yeni Türk Edebiyatı: Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi
  • ISSN: 1309-565X
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2010

27210

Sayıdaki Diğer Makaleler

BALKAN SAVAŞI ŞAİRİ ESAT RIZA BEY VE BÜTÜN ŞİİRLERİ İnci Enginün* A BALKAN WAR POET: ESAT RIZA BEY, AND HIS COMPLETE POEMS [Ramis Karabulut, Balkan Savaşı Şairi Esat Rıza Bey ve Bütün Şiirleri, Ankara: Bizim Büro Yayıncılık San. 2015, 174 s.]

İnci ENGİNÜN

XIX. ASRIN BENZERSİZ BİR POLİTEKNİĞİ: MÜNİF PAŞA Ayşe Sandıkkaya Aşır* MUNIF PASHA: A UNIQUE POLY-TECHNIQUE IN 19TH CENTURY [M. Kayahan Özgül, XIX. Asrın Benzersiz Bir Politekniği: Münif Paşa, İstanbul: Dergâh Ya- yınları, 2014, 359 s.]

Ayşe AŞIR SANDIKKAYA

AHMET HAMDİ TANPINAR'IN ESERLERİNDE RESİM Taner Tunç* THE VISIUALITY AND PICTURES IN AHMET HAMDI TANPINAR'S WORKS [Nezahat Özcan, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Eserlerinde Resim, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 2012, 224 s.]

TANER TUNÇ

IRAK TÜRKMENLERİNDE “KARDAŞLIK DERGİSİ”

Haydar Adil MOHAMMED

REFÎ CEVAD ULUNAY'DAN RIZA TEVFİK'E MEKTUPLAR

Abdullah UÇMAN

SERVET-İ FÜNUN ŞİİRİNDE HALİT ZİYA'NIN YERİ

ŞERİFE ÇAĞIN

“KİRALIK KONAK”TA ANLATICI VE KARAKTERLEŞTİRME

BAHAR DERVİŞCEMALOĞLU

GÖRÜŞ MECMUASI

SEFA YÜCE

ABDÜLHAK HÂMİT'TEN HAYALİ BİR SÖYLEŞİ –SUAL VE CEVAP YAHUT HATA VE SAVAB

İnci ENGİNÜN

HİKÂYENİN TEORİ VE TARİHÎ GELİŞİMİNİ ÖYKÜ TADINDA OKUTAN ESER: “HİKÂYE/ANLATI/YORUM” M. Cem Öz* A WORK THAT HAS BEEN READ THE STORY'S HISTORICAL AND THEORETICAL DEVELOPMENT IN THE TASTE OF TALE: STORY/NARRATIVE/COMMENT [Şaban Sağlık, Hikâye/Anlatı/Yorum, Ankara: Hece Yayınları, 2014, 392 s.]

M. Cem ÖZ