HALİDE EDİB’İN İLK ROMAN DENEMESİ: ÇİNGENE KIZI

Halide Edib Adıvar’ın ilk eseri olarak bazı kaynaklarda adı geçen Çingene Kızı adlı yarım kalmış romanın başlangıcı, Türkçe süreli yayınlardaki tefrika romanları tespit eden bir proje çalışmasında ortaya çıkmıştır. Hanımlara Mahsus Gazete adlı gazetede tefrikaya başlanan roman, kendisi de öksüz olan fakat halası tarafından korunan Güzide adlı bir genç kızın sokakta dilencilik yapan küçük bir Çingene kızını konağa getirmesi ve konakta yetiştirmek iznini halasından, yeğeni Rıfkı vasıtasıyla almasını, küçük kızın içine girdiği bu yepyeni evdeki ilk gece- sinde geçmiş günlerini ve gecesini, ailesiyle birlikte hayal etmesini anlatmaktadır. Halide Edib’in sonraki eserlerinde de geliştireceği özellikleri, henüz hayli zayıf olan Türkçesiyle ifade ettiği bu hikâyenin muhtemel örneği Ahmet Mithat’ın Çingene adlı romanı olduğunu düşündürmektedir.

HALIDE EDIB’S FIRST NOVEL TRIAL: THE GYPSY GIRL

The beginning of The Gypsy Girl (Çingene Kızı) which in some sources was mentioned as the first novel of Halide Edib is found by the project to uncover the Turkish serial novels. The novel was serialized in the Gazette For Women (Hanımlara Mahsus Gazete). The story begins with the sudden decision of Güzide, who is an orphan, under the protection of her aunt, to take a small Gypsy girl to her aunt’s mansion. She wants to bring up the child in the mansion and ob- tains her aunt’s approval through her cousin Rıfkı. In the bedroom the Gypsy girl tries to understand her current state, and before going to sleep she remembers the difficult days spent with her family. The story ends with an incomplete sentence which may arose the feeling that it was censored. With several items to be used and enlarged in her subsequent novels –including her misuses of Turkish– this novel seems to take The Gypsy (Çingene) by Ahmet Mithat as its model.

Kaynakça

Adıvar, Halide Edib, “Çingene Kızı”, Hanımlara Mahsus Gazete, nu. 231-267, 23 Eylül 1315/5 Ekim 1899-15 Haziran 1316/28 Haziran 1900.

Ahmet Mithat Efendi, “Şuun-ı Nisvan”, Hanımlara Mahsus Gazete, nu. 133, 9 Teşrin-i evvel 1313/21 Ekim 1897, s. 6.

http://tefrikaroman.ozyegin.edu.tr/veritabani (Erişim: 3 Şubat 2018).

Kaynak Göster