“ÇOCUK VE YUVA” DERGİSİNİN ÇOCUK EDEBİYATINA KATKISINA DAİR

Çocuk ve Yuva dergisi, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi tarafından Mart 1953 ile Aralık 1983 tarihleri arasında aylık olarak 329 sayı yayımlanır. Çocuğun yetiştirilmesi meselesini bir memleket davası olarak gören dergi, “Davamız, memleket davasıdır; davamız, topyekûn Türklük davasıdır.” diyerek çocuğa ve çocuğun eğitimine verdiği değeri ortaya koyar. Dergi, yayın amacını, yeni Türk devletinin ve Cumhuriyetin resmî ideolojisiyle uyumlu olarak, Atatürk’ün kurmuş olduğu bu genç devlet için gürbüz, nurlu ve neşeli çocuklar yetiştirmek, şeklinde açıklar. 0-7 yaş arası çocukların eğitimini birinci planda tutan dergi; çocuk sağlığı, çocuk bakımı, çocuk neşesiyle alakalı yazılarla aileleri de eğitmeyi kendine vazife edinir. Dergide başta şiir olmak üzere, öykü, roman, tiyatro, anı, biyografi, çizgi roman, masal, fabl, gezi yazısı gibi hemen her çocuk edebiyatı türüne ait örneklere yer verilir. Çalışmamızda, Çocuk ve Yuva’nın çocuk edebiyatına katkısı irdelenmeye çalışılmıştır.

ON THE CONTRIBUTION OF THE ÇOCUK VE YUVA MAGAZINE TO CHILDREN’S LITERATURE

The Çocuk ve Yuva magazine was published monthly by the Head Office of the Turkish Child Protection Institution totally in 329 issues between March, 1953 and December 1983. The magazine which regarded educating a child as a national matter manifested the value it attached to children and to their education by the discourse ‘It is a national matter. It’s totally a fight to glorify Turkish nation.’ The magazine reveals its aim for publishing as raising upstanding, bright and happy children, in harmony with the formal ideology of the Turkish state and Republic, for the young country Atatürk founded. Prioritizing the edu- cation of 0-7 aged children; the magazine made it its business to educate parents through the articles about child health, child care, and child happiness. Almost all genres of children’s literature such as story, novel, play, memoir, biography, graphic novel, tale, fable, travel writing, and poetry, in particular were included in the magazine. This study probes into the contribution of the Çocuk ve Yuva magazine to the children’s literature.

Kaynakça

Bilkan, Ali Fuat, “Çocuk Edebiyatı -Kavram ve Mahiyet-“, Hece Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, S. 104-105, Ağustos Eylül 2005.

Enginün, İnci, “Çocuk Edebiyatına Toplu Bir Bakış” Çocuk Edebiyatı Yıllığı 1987, İstanbul: Gökyüzü Yayınları, 1987.

Ilgaz, Turhan, “Günümüzde Çocuk Dergiciliği Soruşturması”, Çocuk Edebiyatı Yıllığı 1989, İstanbul: Gökyüzü Yayınları, 1989.

Karaçam, Ferman, “Günümüzde Çocuk Dergiciliği Soruşturması.” Çocuk Edebiyatı Yıllığı 1989, İstanbul: Gökyüzü Yayınları, 1989.

Kavcar, Cahit, Edebiyat ve Eğitim, Ankara: Engin Yayınları, 1999.

Meriç, Cemil, “Çocuk Edebiyatı”, Çocuk Edebiyatı Yıllığı 1987, İstanbul: Gökyüzü Yayınları, 1987, s. 3.

Oğuzkan, A. Ferhan, Yerli ve Yabancı Yazarlardan Örneklerle Çocuk Edebiyatı, Ankara: Anı Yayıncılık, 2001.

Okay, Orhan, “Edebiyat Dünyasında Çocuk”, Çocuk Edebiyatı Yıllığı 1987, İstanbul: Gökyüzü Yayınları, 1987.

Oktay, Ayla, “Çocuk eğitiminde edebiyat ürünlerinden nasıl yararlanılır?” 99 Soruda ÇcukEdebiyatı, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları, 2000.

Sever, Sedat, Çocuk ve Edebiyat, Ankara: Kök Yayıncılık, 2003.

Turinay, Necmettin, “Çocuk, Masal ve Şiir”, Çocuk Edebiyatı Yıllığı 1987, İstanbul: Gökyüzü Yayınları, 1987.

Yalçın, Alemdar ve Aytaş, Gıyasettin, Çocuk Edebiyat, Ankara: Akçağ Yayınları, 2003.

Zengin, Mevlana İdris, “1988’de Çocuk Dergileri”, Çocuk Edebiyatı Yıllığı 1989, İstanbul: Gökyüzü Yayınları, 1989.

Kaynak Göster