BİLİNMEYEN BİR “İMGENİN İCADI”

Kaynakça

Yalçın Armağan, İmgenin İcadı: İkinci Yeni’nin Meşruiyeti, İletişim Yayınları, İstanbul 2019.

Adem Can, “Şiir Üzerine Yapılan Çalışmalarda İmge Terimi”, Yeni Türk Edebiyatı, 12 (Ekim 2015), s. 29-60.

Cemil Meriç, Bu Ülke, İletişim Yayınları, 35. bs., İstanbul 2010, s. 53.

Cemal Süreya, “Folklor Şiire Düşman”, Şapkam Dolu Çiçekle/Toplu Yazılar I, YKY, 4. bs., İstanbul 2012, s. 192.

Kaynak Göster